Cysylltu â ni

Democratiaeth

Datganiad ar y cyd gan UE Uchel Gynrychiolydd Catherine Ashton a Chomisiynydd Stefan Fule ar ganlyniadau etholiad arlywyddol Georgia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

A6EC436F-ADAD-481D-A7B5-DDB8FEA1CB2A_mw1024_n_sIs-lywydd y Comisiwn a Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Catherine Ashton a Chymru Polisi Cymdogaeth Ewrop Ehangu a Comisiynydd Stefan Fule, wedi gwneud y datganiad canlynol:

"Rydym yn llongyfarch yr Arlywydd-Ethol Giorgi Margvelashvili ar ei fuddugoliaeth yn yr etholiad ddydd Sul ar gyfer Arlywydd newydd Georgia. Ar ben hynny, rydym yn llongyfarch y bobl Sioraidd ar yr arddangosiad hwn o gymwysterau democrataidd cryf eu gwlad. Rydym yn croesawu adroddiad rhagarweiniol yr OSCE / ODIHR a arweinir. Cenhadaeth Arsylwi Etholiadau Rhyngwladol.

“Rydym yn galw ar yr Arlywydd-Ethol Margvelashvili i weithio gyda’r Prif Weinidog a’r llywodraeth, gyda’r Senedd gan gynnwys y gwrthbleidiau, a chyda chymdeithas sifil, mewn ysbryd cynhwysol ac aml-bleidiol gyda’r bwriad o fwrw ymlaen â rhaglen uchelgeisiol Georgia o ddiwygiadau a sefydliad. adeilad.

hysbyseb

"Ar drothwy Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain yn Vilnius, a fydd yn nodi cam sylweddol ymlaen mewn cysylltiadau rhwng yr UE a Georgia, rydym yn edrych ymlaen at gydweithrediad agos parhaus â Georgia ar ein hagenda gydfuddiannol uchelgeisiol o gysylltiad gwleidyddol ac integreiddio economaidd."

hysbyseb

Democratiaeth

Diwrnod Rhyngwladol Democratiaeth: Datganiad ar y Cyd gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell a'r Is-lywydd Dubravka Šuica

cyhoeddwyd

on


Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Democratiaeth heddiw (15 Medi), yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell
 (Yn y llun) a chyhoeddodd yr Is-lywydd Dubravka Šuica ddatganiad ar y cyd: “P'un a ydych chi'n poeni am newid yn yr hinsawdd, swyddi, yr economi, neu gyfiawnder hiliol a chymdeithasol, dim ond os ydych chi'n byw mewn democratiaeth y bydd eich llais yn cael ei glywed a bydd eich pleidlais yn cyfrif. Yn yr amseroedd heriol hyn, bydd yr UE yn parhau i fod yn gefnogwr diysgog a di-flewyn-ar-dafod i ddemocratiaeth, hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith ledled y byd ac o fewn yr UE.

"Mae angen ymdrechion ar y cyd, ynghyd â phersbectif newydd ar gefnogi democratiaeth sy'n cyflawni ar gyfer dinasyddion. Mae angen y gwaith hwn gartref. Mae hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, gan sicrhau bod rheolaeth y gyfraith a rhyddid y cyfryngau yn flociau adeiladu i greu gofod lle mae pob dinesydd yn teimlo'n rhydd ac yn rymus. Yn fwy nag erioed, mae'n rhaid i ni amddiffyn gallu cyfryngau rhydd a lluosog i ddarparu mynediad amserol i wybodaeth ddibynadwy a chywir, ac ymladd dadffurfiad. Byddwn yn parhau i weithio i wneud ein democratiaethau ein hunain yn fwy gwydn ac arloesol, gan elwa o'r cyfleoedd a gynigir gan dechnolegau newydd Byddwn yn creu mwy fyth o bosibiliadau i ymgysylltu â dinasyddion trwy ystod o ddulliau democratiaeth ystyriol.

"Mae Cynllun Gweithredu Democratiaeth Ewropeaidd yn nodi mesurau i hyrwyddo etholiadau rhydd a theg, cryfhau rhyddid y cyfryngau a plwraliaeth, a gwrth-ddadffurfiad. Ar draws y byd, rydym yn cynyddu ein cefnogaeth ariannol a gwleidyddol i'r rheini sydd, waeth beth fo'u rhyw neu gefndir, yn hyrwyddo cyfranogiad a chynhwysiant democrataidd, sicrhau gwiriadau a balansau sefydliadol, a dwyn y rhai sy'n gwneud penderfyniadau i gyfrif. Rydym yn adeiladu cynghreiriau â phawb sydd wedi ymrwymo i gynnal hawliau a rhyddid cyffredinol, gyda llywodraethau democrataidd ond hefyd gyda sefydliadau rhyngwladol, sefydliadau cymdeithas sifil, seneddau, pleidiau gwleidyddol. , cyfryngau annibynnol, blogwyr, amddiffynwyr hawliau dynol ac actifyddion Eleni gwelwyd dechrau'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, cyfle unigryw ac amserol i ddinasyddion Ewropeaidd drafod heriau a blaenoriaethau Ewrop.

hysbyseb

"Mae'r Gynhadledd yn dod â dinasyddion i galon llunio polisïau yn yr UE. Rydym wedi ymrwymo i wrando ar Ewropeaid ac i ddilyn i fyny yr argymhellion a wnaed gan y Gynhadledd. Gall eu gweledigaeth yrru'r newid tuag at ddemocratiaeth sy'n addas ar gyfer y dyfodol. dim ond y dechrau yw hyn. Gyda hyn, rydym yn adnewyddu ein hymrwymiad i adeiladu cymdeithasau iachach, cryfach a mwy cyfartal i bawb, lle mae pawb yn cael eu cynnwys, eu parchu, eu gwarchod a'u grymuso. Dyma sut y byddwn yn cryfhau ein democratiaethau. " 

Mae'r datganiad llawn ar gael ar-lein

hysbyseb
Parhau Darllen

Rhyddidau sifil

ASEau Hawliau Sifil i drafod y sefyllfa o hawliau sylfaenol yn #Hungary

cyhoeddwyd

on

Ysgwyd llaw rhwng Viktor Orb · n, ar y chwith, a Jean-Claude Juncker

Bydd aelodau’r Pwyllgor Rhyddid Sifil yn trafod y sefyllfa hawliau sylfaenol yn Hwngari gyda’r Gweinidog Cyfiawnder László Trócsányi a chynrychiolwyr cymdeithas sifil brynhawn Llun (27 Chwefror).

Mae ASEau yn debygol o godi cwestiwn plwraliaeth y cyfryngau, annibyniaeth y farnwriaeth a sefyllfa ffoaduriaid ac ymfudwyr.

Bydd llywodraeth Hwngari yn cael ei chynrychioli gan y Gweinidog Cyfiawnder László Trócsányi. Siaradwyr cymdeithas sifil yw: Miklós Szánthó Cyfarwyddwr, Canolfan Hawliau Sylfaenol; Tódor Gárdos, Ymchwilydd, Amnest rhyngwladol; Stefánia Kapronczay, Cyfarwyddwr Gweithredol, Undeb Rhyddid Sifil Hwngari a Mawrth Pardavi, Cyd-gadeirydd, Pwyllgor Helsinki Hwngari.

Gallwch wylio'r ddadl trwy EP Live

Parhau Darllen

Llygredd

#Albania Gwrthwynebiad i boicot senedd, herio apêl yr ​​UE

cyhoeddwyd

on

cefnogwyr-of-the-wrthblaid-ddemocrataidd-parti-cymryd-rhan-mewn-unCyhoeddodd arweinydd gwrthblaid Albania boicot seneddol ddydd Mercher (22 Chwefror), gan herio apêl gan yr Undeb Ewropeaidd i beidio ag amharu ar gymeradwyaeth seneddol i ddiwygiadau barnwriaeth sy’n hanfodol i ddechrau trafodaethau derbyn yr UE, yn ysgrifennu Benet Koleka.

Mae sawl mil o aelodau’r Blaid Ddemocrataidd a’i deddfwyr wedi gwersylla allan ers dydd Sadwrn mewn pabell 800 metr sgwâr o flaen swyddfa’r Prif Weinidog Edi Rama, gan fynnu bod llywodraeth technocrat yn gosod y llwyfan ar gyfer etholiadau rhydd.

"Ni fydd y brotest yn cael ei dychwelyd. Ni fyddwn yn dychwelyd i'r senedd oni bai bod yr amodau y mae'r bobl wedi'u gofyn ... yn cael eu bodloni; llywodraeth technocrat ar gyfer etholiadau rhydd a theg," meddai arweinydd y Democratiaid Lulzim Basha wrth y dorf.

Bydd Albanwyr yn pleidleisio mewn etholiadau seneddol ar Fehefin 18, bedair blynedd ar ôl i glymblaid chwith Rama oresgyn y Democratiaid. Ers hynny mae'r glymblaid sy'n rheoli wedi ennill pob etholiad lleol, ond mae'r Democratiaid wedi cwyno iddynt gael eu twyllo allan o fuddugoliaeth ac yn pwyso am ddiwygiadau i warantu etholiadau teg.

Bydd y boicot gwrthwynebiad senedd stondin y cyrff greu effeithiol y byddai milfeddyg barnwyr 750 ac erlynwyr, yn gam tuag at greu barnwriaeth annibynnol a glân yn gallu ymladd llygredd endemig.

Dywedodd Rama y Democratiaid yn galw am etholiadau rhydd i guddio eu bwriad gwirioneddol o amddiffyn swyddogion cyfiawnder llygredig.

Os bydd y diwygio farnwriaeth cynhyrchu canlyniadau erbyn mis Medi, mae'r UE wedi dweud Albania byddai'n ystyried dechrau trafodaethau derbyn gyda'r aelod NATO a chyn y wladwriaeth gomiwnyddol. Mae safon ei etholiadau seneddol Mehefin, bydd hefyd yn bwysig, mae'r UE wedi dweud.

Gan fynegi ei edifeirwch am y boicot, dywedodd Comisiynydd Ehangu'r UE, Johannes Hahn: "Ni ddylai'r ddadl wleidyddol ddigwydd y tu allan, ond y tu mewn i'r senedd."

"Yn benodol, mae'n hollbwysig cynnal parhad seneddol mewn cyfnod lle mae diwygiadau sylweddol ar agenda'r senedd," meddai Hahn mewn datganiad.

Yn ogystal â sefydlu cyrff fetio ar gyfer y farnwriaeth, mae'r diwygiadau'n cynnwys gweithredu argymhellion gan y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) er mwyn sicrhau "etholiadau rhydd a theg yn ddiweddarach eleni".

Dywedodd Knut Fleckenstein, rapporteur Senedd Ewrop dros Albania, ei fod yn hapus i weld 140 o "arwyr" yn y senedd pan basion nhw ddiwygiad y farnwriaeth yn unfrydol ym mis Gorffennaf 2016.

"Gofynnaf iddynt barhau â'r hyn sy'n iawn yn eu barn nhw (y brotest) ond mynd yn ôl i'r gwaith; nawr mae'n bryd gweld a fydd pwy oedd o blaid y gwaith papur yn gwthio'r diwygiad drwodd," meddai Fleckenstein wrth gynhadledd newyddion yn yr UE. swyddfa llysgenhadaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd