Cysylltu â ni

Frontpage

Agor Ymgom Foundation yn galw am atal estraddodi Alexandr Pavlov

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Pavlov-24464_406x226Mae'n debygol y bydd Ail Adran Adran Droseddol y Goruchaf Lys ym Madrid (Audiencia Nacional) yn gwneud penderfyniad terfynol estraddodi Alexandr Pavlov o Sbaen ar 8 Tachwedd. Yn ôl, ymhlith eraill, bydd Amnest Rhyngwladol a’r Open Dialog Foundation, yn Kazakhstan, cyn-bennaeth diogelwch gwleidydd gwrthblaid Kazakh, Mukhtar Ablyazov, yn wynebu artaith a threial sioe.

Mae sefydliadau hawliau dynol yn nodi natur wleidyddol achos Pavlov. Maen nhw'n pwysleisio bod Pavlov wedi dioddef ymgyrch ar raddfa fawr wedi'i thargedu at ffoaduriaid gwleidyddol o Kazakhstan sy'n byw yn Ewrop. Mae hyn oherwydd y ffaith bod Pavlov yn arfer bod yn un o gymdeithion agosaf Mukhtar Ablyazov, beirniad blaenllaw o'r unben Nursultan Nazarbayev. Ym mlynyddoedd cynnar y mileniwm hwn, roedd Pavlov hefyd yn ymwneud â diogelwch swyddfeydd y wasg annibynnol. Yn ddiweddar, denodd yr achos Gynulliad Seneddol y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE). O'r cychwyn cyntaf, mae nifer o ddigwyddiadau dadleuol wedi cyd-fynd â chadw Pavlov cyn ei estraddodi posibl. Yn syth ar ôl arestio Pavlov, cafodd ei ffôn symudol ei ddwyn o'r blaendal. Yn seiliedig ar adroddiad Canolfan Cudd-wybodaeth Genedlaethol (CNI) Sbaen, ystyriwyd bod Pavlov yn fygythiad i ddiogelwch mewnol Sbaen. Arweiniodd hyn at wrthod rhoi lloches wleidyddol iddo, ac arweiniodd at ei gadw mewn carchar diogelwch uchel, gan ei ynysu bron yn gyfan gwbl o'r byd y tu allan. Roedd yr achos rhyfeddol, a arweiniodd at y penderfyniad hwn, yn atal paratoi adroddiad gan Swyddfa Uchel Gomisiynydd Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig (UNHCR).

Mae hygrededd adroddiad y CNI wedi bod yn codi amheuon difrifol o'r eiliad y cafodd ei ddatgelu. Mae dadansoddwyr asiantaeth cudd-wybodaeth y wladwriaeth yn nodi'n uniongyrchol bod eu dadansoddiad yn seiliedig ar wybodaeth a gafwyd gan gyfryngau'r wladwriaeth. Maent yn egluro nad oes ganddynt unrhyw bosibilrwydd i wirio honiadau Kazakhstan yn wrthrychol, ac y gall y ffynonellau sydd ar gael fod yn ddibynadwy iawn. Fodd bynnag, ni wnaeth hyn atal yr asiantaeth rhag ystyried Pavlov yn derfysgwr peryglus.

hysbyseb

Ceisiadau ar gyfer ymweld â Pavlov, ffeilio gan nifer o unigolion a sefydliadau, wedi cael eu gwrthod. ceisiadau hyn eu ffeilio gan sefydliadau anllywodraethol sy'n ymwneud â amddiffyn Pavlov, yn ogystal â Sbaeneg (Fernando Maura Barandiarán) a Gwlad Pwyl (Marcin Święcicki a Tomasz Makowski) Aelodau Seneddol, a Portiwgaleg AS, Cadeirydd y Pwyllgor ar Democratiaeth, Hawliau Dynol a Chwestiynau Dyngarol y Cynulliad Seneddol y OSCE, Isabel Santos. Yr unig bobl, i wedi gweld Pavlov, yn diplomyddion Kazakh (heb gynnwys yr amddiffyniad). Yn groes i'r gweithdrefnau, eu bod yn cael ymweld â'r carcharor heb ei ganiatáu. Yn ystod y cyfarfod, awgrymwyd sôn, i Pavlov fod ei wrthod i gydweithredu â'r gallai'r gwasanaethau diogelwch o Kazakhstan i ben yn wael am ei deulu, a arhosodd yn y wlad.

Er gwaethaf y sicrwydd ynghylch annibyniaeth y llys a'r diffyg pwysau gwleidyddol ar ei benderfyniadau, yng nghefndir y broses, mae cysylltiadau o hyd ac ymweliadau dwyochrog cynrychiolwyr llywodraethau'r ddwy wlad, a'r busnes proffidiol cysylltiedig, yn weladwy. contractau a gafwyd gan gwmnïau Sbaenaidd yn Kazakhstan. Yn y blynyddoedd 2012 a 2013, yn Kazakhstan, llofnododd Talgo, gwneuthurwr trenau cyflym, gytundebau â chyfanswm gwerth o 1 biliwn 482 miliwn ewro. Eleni, ym mis Mehefin, cyhoeddodd Gweinidog Amddiffyn Kazakh ddiddordeb Kazakhstan mewn caffael llongau awyr Casa C295 ac Airbus A400M a gynhyrchwyd yn Sbaen. Yn ôl ffynonellau’r llywodraeth, yn ystod ymweliad y Prif Weinidog ym mis Medi, Mariano Rajoy, â Kazakhstan, daethpwyd â chontractau newydd gwerth 600 miliwn ewro i ben. Sbaen hefyd yw'r wlad gyntaf a'r unig wlad yn yr UE i arwyddo cytundeb estraddodi gyda Kazakhstan. Daeth y cytundeb i rym ar 1 Awst, 2013.

Cafodd y Ymgom Foundation Agored a sefydlwyd gan bobl sy'n ystyried gwerthoedd Ewropeaidd - rhyddid personol, hawliau dynol, democratiaeth a hunan-lywodraeth - mwy na dim ond datganiad, ond yn realiti beunyddiol y bobl 21st ganrif.

hysbyseb

Alexander Pavlov, a anwyd ar 26 Hydref 1975, yn Almaty. Graddiodd o Sefydliad Kazakh Diwylliant Corfforol. Ers 1996, un o weithwyr diogelwch dyn busnes a gwleidydd Kazakh, Mukhtar Ablyazov. Yn eisiau gan Interpol ar gais Kazakhstan. Wedi ysgaru, dau o blant. Ers 1 mis Mehefin, 2013, ei fod wedi cael ei gynnal yn y ganolfan gadw estraddodi o Sbaen ym Madrid.

Ar 22 Gorffennaf 2013, y treial llys Audiencia Nacional awdurdodwyd ei estraddodi i Kazakhstan. Mae'r penderfyniad terfynol yn yr achos yn cael ei wneud ar ddiwedd mis Medi. Fodd bynnag, cydnabu'r llys fod arnynt angen mwy o amser i ystyried ffactorau pwysig, na chawsant eu hystyried yn y lle cyntaf, a symudodd y dyddiad cau i 25 mis Hydref, ac yna i tua 8 mis Tachwedd. ddiddordeb arbennig yn yr achos Muratbek Ketebayev, a gwrthwynebol, a gafodd ei arestio yng Ngwlad Pwyl ym mis Mehefin ar gais y Kazakhstan, a oedd wedi bod yn dilyn iddo trwy Interpol llys. Roedd Ketebayev ryddhau ar ôl i'r erlyniad Pwyl yn ystyried ei achos fel gwleidyddol eu natur.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd