UE yn atgyfnerthu cefnogaeth ar gyfer datblygu a diogelwch yn Niger

| Tachwedd 7, 2013 | 0 Sylwadau

Comisiynydd Ewropeaidd-dros-Ddatblygu-Andris-PiebalgsDiogelwch bwyd, y sectorau cymdeithasol, seilwaith ffyrdd a diogelwch a sefydlogrwydd domestig fydd y pedwar sector y bydd cymorth datblygu UE i Niger yn canolbwyntio arnynt ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Gwnaed y cyhoeddiad gan y Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs (Yn y llun), yn ystod ei ymweliad â 6 Tachwedd i Niamey (Niger). Bydd € 542 miliwn yn cael ei roi i'r wlad dros y saith mlynedd nesaf, yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan y Cyngor a Senedd Ewrop.

Mae'r ymweliad hwn â Niger yn rhan o'r daith ranbarthol ar y cyd i Mali, Burkina Faso, Niger a Chad a wnaed gan y Comisiynydd o 5-7 Tachwedd 2013, gydag Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig Ban Ki-Moon, Cadeirydd y Comisiwn Undeb Affricanaidd, Dlamini Zuma, Llywydd Banc y Byd, Jim Yong Kim, Llywydd Banc Datblygu Affrica, Donald Kaberuka, a Chynrychiolydd Arbennig yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer y Sahel, Michel Reveyrand de Menthon.

Dywedodd y Comisiynydd Ewropeaidd Andris Piebalgs: 'Mae gweithredoedd yr Undeb Ewropeaidd yn Niger yn adlewyrchu blaenoriaethau Niger ym meysydd llywodraethu, gwella seilwaith trafnidiaeth rhwng gwahanol ranbarthau'r wlad, a chefnogaeth i ddiogelwch nwyddau a phobl, diogelwch bwyd a thwf cynaliadwy a theg . '

Mae ymweliad y Comisiynydd Piebalgs yn dangos ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i egwyddorion cydlyniant a chydlynu cymorth yn fframwaith y strategaethau ar gyfer y Sahel a luniwyd gan yr UE, y Cenhedloedd Unedig a Banc y Byd sy'n tanlinellu pwysigrwydd y cysylltiad rhwng diogelwch a datblygu yn y rhanbarth.

Yn ystod yr ymweliad hwn, cyfarfu'r Comisiynydd Piebalgs â Llywydd Niger, Mahamadou Issoufou, sydd wedi cadarnhau y bydd yn cymryd rhan yn y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd ar 26-27 Tachwedd ym Mrwsel. Bydd Mr Piebalgs hefyd yn llofnodi pedwar cytundeb ariannu ac atodiad i brosiect sy'n dod i gyfanswm o € 181 miliwn. Mae'r rhaglenni hyn yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â heriau lluosog Niger, sef diogelwch, datblygu a diogelwch bwyd (mwy o wybodaeth yn 'Background').

Cefndir

Mae Niger yn wynebu sawl her sy'n effeithio ar ranbarth Sahel-Sahara gyfan: yr ansefydlogrwydd parhaus yn Libya, Mali a Nigeria, y bygythiad gan derfysgwyr, a hefyd symud arfau a masnachu pobl o bob math. Er mwyn atgyfnerthu ymrwymiad yr UE ym maes diogelwch, lansiwyd cenhadaeth sifil o dan y Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin (EUCAP SAHEL Niger) ym mis Awst 2012. Bydd y genhadaeth hon yn helpu i gryfhau galluoedd lluoedd diogelwch Nigerien a chynorthwyo'r wlad i fynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol a therfysgaeth yn fwy effeithiol.

Canlyniadau cymorth datblygu i Niger

Yn Niger, mae mwy na € 100 o gymorth cyllidebol wedi cael ei roi ers 2008 i wella gallu'r awdurdodau i ddarparu gwasanaethau cymdeithasol. Rhwng 2008 a 2012, cynyddodd cyfraddau cwblhau ysgolion cynradd o 48% i 55.8%, a hanerwyd marwolaethau babanod i 63 fesul 1000 yn 2010. Mae 600 km o ffyrdd wedi cael eu hadnewyddu neu wrthi'n cael eu hadnewyddu, gan agor rhanbarthau penodol ar gyfer darparu gofal iechyd ac addysg yn ogystal â hybu masnach.

Mae cefnogaeth yr UE wedi cyfrannu at welliannau cyffredinol mewn iechyd ac addysg. Er enghraifft, mae haneru marwolaethau babanod i 63 fesul 1000 yn 2010 yn rhoi Niger ar y trywydd cywir i gyrraedd y targed o ostyngiad o ddwy ran o dair mewn marwolaethau babanod erbyn 2015 o dan Nodau Datblygu'r Mileniwm.

Cytundebau newydd wedi'u llofnodi yn ystod ymweliad y comisiynydd

Mae'r cytundebau yn ymwneud ag ariannu € 181 miliwn ar gyfer y prosiectau canlynol:

Ar gyfer y ffordd ffiniol Zinder-Magaria-Nigeria, mae € 19.5 miliwn i uwchraddio darn adfeiliedig km o'r llwybr hwn, sy'n bwysig i fasnach yn y rhanbarth.

Ar gyfer adsefydlu ffyrdd a thraciau yn rhanbarthau Agadez, Tahoua a Tillabéry, € 44.5 miliwn i uwchraddio 145 km o ffyrdd wedi'u hepgor a 260 km o ffyrdd gwledig yn y tri rhanbarth Saharaidd hyn o Niger.

Ar gyfer Prosiect Datblygu Lleol Gogledd Niger, € 25.6 miliwn ar gyfer sefydlogi a datblygu lleol. Bydd y nod hwn yn cael ei gyflawni trwy gryfhau gallu chwaraewyr cyhoeddus a phreifat, gwella diogelwch bwyd trwy incwm o weithgareddau amaethyddol a bugeiliol, cynyddu'r ddarpariaeth o wasanaethau cymdeithasol sy'n darparu gofal iechyd ac, yn olaf, cynnig arweiniad a chefnogaeth i bobl ifanc sydd wedi derbyn cyrsiau galwedigaethol a hyfforddiant technegol er mwyn eu helpu i ddod o hyd i gyflogaeth neu hunangyflogaeth.

€ 85 miliwn ar gyfer cymorth cyllidebol i gynyddu dangosyddion iechyd, addysg a hyfforddiant galwedigaethol.

Bydd atodiad o € 6.5 miliwn i'r Rhaglen Gymorth ar gyfer Cyfiawnder a Rheol y Gyfraith (PAJED-2) yn cyfrannu at ddiogelwch drwy gryfhau'r galluoedd i ymladd troseddau cyfundrefnol a moderneiddio'r fframweithiau ymyrryd ar gyfer polisïau blaenoriaeth.

gwybodaeth bellach

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Cydweithredu DG

Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs

Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd

I gael rhagor o wybodaeth am strategaeth yr UE ar gyfer diogelwch a datblygu yn y Sahel, cliciwch fan hyn.

IP / 12 / 1052: Mae'r UE yn rhoi gwydnwch wrth wraidd ei waith ar frwydro yn erbyn newyn a thlodi

IP / 13 / 1013: UE yn atgyfnerthu ei gefnogaeth i'r Sahel yn y blynyddoedd i ddod

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, Datblygu, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *