comisiynydd Masnach yn hyrwyddo cynnydd ar ymdrin fasnach rydd a hwyluso masnach ar ymweliadau i Dde Affrica, Cameroon a Ivory Coast

| Tachwedd 11, 2013 | 0 Sylwadau

Karel-de-GuchtComisiynydd Masnach Karel De Gucht (Yn y llun) Bydd yn teithio i Dde Affrica (aelod o'r Gymuned Datblygu Affricanaidd Southern, SADC), Cameroon (Canol Affrica) a Ivory Coast (Gorllewin Affrica) yr wythnos hon i drafod ffyrdd i gryfhau cysylltiadau masnach a buddsoddiad yr UE gyda rhanbarthau hyn, yn enwedig trwy Cytundebau Partneriaeth economaidd (Atwrneiaethau Parhaus) a hwyluso masnach.

Ar ôl taith Affrica i Kenya, Namibia, Botswana a De Affrica ym mis Gorffennaf eleni, bydd De Gucht yn ymweld â busnesau a chwrdd sawl allweddol sy'n gwneud penderfyniadau gyda'r nod o ddod â'r Atwrneiaethau Parhaus gyda'r Grŵp EPA SADC a Gorllewin Affrica yn nes at gasgliad. Clo y Atwrneiaethau Parhaus yn allweddol i sicrhau mynediad am ddim y gwledydd hynny 'at y farchnad yr UE, cydweithrediad sy'n gysylltiedig â masnach maeth a hybu buddsoddiad. Cyn y gweinidogol WTO yn Bali ym mis Rhagfyr bydd y Comisiynydd hefyd yn ymweld Cameroon, gwlad sydd wedi buddsoddi mewn hwyluso masnach ac mae'n mwynhau'r manteision.

"Affrica ar hyn o bryd yn gweld peth o'r twf economaidd gorau yn y byd, er gwaethaf ei holl heriau, a dyma pam yr wyf yn dod yn ôl i Affrica am yr ail dro eleni. Yr wyf yn rhoi pwys mawr ar cementing ein perthynas masnach a buddsoddi gyda gwledydd a rhanbarthau Affrica, "meddai De Gucht.

"Erbyn hyn mae gennym y cyfle i selio cytundebau a fydd yn sicrhau y fynedfa angenrheidiol i farchnad o 500 miliwn o ddefnyddwyr ar gyfer allforion allweddol Affricanaidd, gan ddod ein partneriaeth masnach a datblygu i gam mwy datblygedig. Wrth edrych ymlaen at y gweinidogol WTO yn Bali, hwyluso masnach yn cynnig manteision ychwanegol i wledydd sy'n datblygu. Ceir enghreifftiau da yn Affrica yn barod a photensial llydan ar gyfer arferion mwy effeithlon, logisteg a thrin gweinyddol cysylltiedig "

Yn Ne Affrica, mae'r Comisiynydd wedi ei raglennu i gwrdd â Gweinidog Masnach Rob Davies, tra y ddau yn Cameroon a Traeth Ifori ei fod wedi ei raglennu i gwrdd uchel ranking llywodraeth a busnes cynrychiolwyr.

Cefndir

Ar sail y Cytundeb Cotonou lofnodi ym Môr Tawel (ACP) o wledydd, trefnu yn grwpiau rhanbarthol hunanddiffiniedig 2000, Affrica, y Caribî ac, a'r Undeb Ewropeaidd wedi bod yn trafod Cytundebau Partneriaeth Economaidd. cytundebau hynny yn anelu at sicrhau dyletswydd rhad ac am ddim, mynediad am ddim cwota i farchnad yr UE, ynghyd â darpariaethau eraill (ee ar reolau a chydweithrediad sy'n gysylltiedig â masnach) deilwra i anghenion y gwledydd ACP.

Hyd yma, mae tri Atwrneiaethau Parhaus dan weithrediad: un gyda rhanbarth Caribî (CARIFORUM), un gyda'r rhanbarth Môr Tawel (Papua Gini Newydd a Fiji, dim ond Papua Gini Newydd gymhwyso), ac un gyda Dwyrain a De Affrica (ESA, gan gynnwys Zimbabwe a'r tair gwlad Cefnfor India o Madagascar, Mauritius a Seychelles).

trafodaethau EPA geisio sefydlu partneriaethau sefydlog a chynaliadwy sy'n seiliedig ar fasnach dwyochrog ond gan ganiatáu digon o anghymesuredd i gymryd i ystyriaeth anghenion datblygu partneriaid EPA yr UE.

De Affrica yn trafod Cytundeb Partneriaeth Economaidd rhanbarthol gyda'r UE fel rhan o (SADC) EPA Grŵp De Affrica Datblygu Cymunedol, sydd hefyd yn cynnwys Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia a Swaziland. Masnach rhwng yr UE a De Affrica yn cael ei reoli ar hyn o bryd gan yr Masnach, Datblygu a Chydweithredu Cytundeb (TDCA) a lofnodwyd yn 1999. De Affrica yn allforiwr allweddol o nwyddau, gan gynnwys nwyddau amaethyddol a mwynau (diamonds, wraniwm, platinwm). sector bwyd-amaeth cryf De Affrica canolbwyntio ar gwin, siwgr, sitrws a ffrwythau eraill, ond, fel gwlad sy'n dod i'r amlwg yn hytrach na datblygu, mae ganddo economi ac allforion yn llawer mwy amrywiol hefyd weithgynhyrchwyd neu nwyddau a lled-gynhyrchu.

Mae'r UE allforion amrywiaeth eang o nwyddau i Dde Affrica, gan gynnwys cerbydau, peiriannau, offer trydanol, fferyllol a bwyd wedi'i brosesu. cynyddu cyfanswm yr UE-De Affrica masnach dwyochrog gan fwy na thri chwarter ers 2000 ac yn dod i € 46 biliwn y llynedd. Dros y blynyddoedd, masnach rhwng yr UE a De Affrica wedi cael ei gydbwyso. De Affrica hefyd yn chwarae rhan allweddol yn y sector gwasanaeth yn Affrica, sydd â phresenoldeb cryf yn y telathrebu, gwasanaethau ariannol a bancio, twristiaeth, gwestai ac arlwyo, cludiant, ac ati Fasnach mewn gwasanaethau gyda'r UE, felly hefyd wedi gweld ffigurau twf serth.

Camerŵn llofnodi Cytundeb Partneriaeth Economaidd interim gyda'r UE yn 2009. Mae'r UE hefyd ar hyn o bryd mewn trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda rhanbarth Canolbarth Affrica gyfan, gan gynnwys Camerŵn, Gweriniaeth Canol Affrica, Chad, Congo, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, Gini Gyhydeddol, Gabon, Sao Tome a Principe. Olew yn dominyddu allforion i'r UE o wledydd Affrica Canolog (70%). prif allforion eraill yw coco, copr pren, bananas, a diemwntau. Mewnforion gan yr UE i mewn i'r rhanbarth Canol Affrica yn cael eu dominyddu gan beiriannau ac offer mecanyddol, offer, cerbydau, bwydydd a chynnyrch fferyllol.

Camerŵn yn weithgar iawn wrth weithredu mesurau i hwyluso masnach. hwyluso masnach yn meithrin gwelliannau mewn arferion, logisteg a gweinyddu llafur, pob un o'r rhain yn hynod berthnasol ar gyfer gwlad ddeinamig fel Camerŵn. Mae llawer o enghreifftiau, gan gynnwys yn Affrica, a nifer o astudiaethau annibynnol yn dangos yn glir y manteision o hwyluso masnach ar gyfer gwledydd sy'n datblygu. Dyma'r amcan y Gynhadledd Weinidogol 9th o Sefydliad Masnach y Byd yn Bali ym mis Rhagfyr i ddod i'r casgliad cytundeb amlochrog ar hwyluso masnach.

Llofnododd y UE Gytundeb Partneriaeth Economaidd interim gyda'r Ivory Coast ym mis Tachwedd 2008. Mae'r UE ar hyn o bryd mewn trafodaethau ar gyfer Cytundeb Partneriaeth Economaidd gyda'r rhanbarth yn Affrica West ehangach gan gynnwys Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana (a blaenlythrennau cytundeb interim ym mis Rhagfyr 2007), Guinea, Guinea-Bissau, Liberia , Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo a Mauritania. Y Traeth Ifori ei ben ei hun yn cynrychioli tua 60% o gyfanswm allforion coco ledled y byd. Mae hefyd yn allforio bananas a physgodfeydd cynnyrch i'r UE. mewnforion UE i mewn i Traeth Ifori yn cynnwys nwyddau diwydiannol, peiriannau, cerbydau, offer trafnidiaeth a chemegau. Yr heriau sy'n wynebu Traeth Ifori yn cynnwys y cyfnod pontio ôl y Rhyfel Cartref, ac yn y frwydr yn erbyn llafur plant mewn ffermydd sy'n tyfu coco.

Disgwylir trafodaethau UE-Gorllewin Affrica EPA i gael ei ail-ddechrau yn fuan yn dilyn Uwchgynhadledd ECOWAS o Dakar ar 25 mis Hydref.

gwybodaeth bellach

cysylltiadau UE gyda gwledydd Môr Tawel (ACP) Affrica, y Caribî a

Cyflwr Chwarae yn y trafodaethau EPA (PDF)

Araith gan Gomisiynydd De Gucht (SPEECH / 13 / 812): Cytundebau Partneriaeth Economaidd (Atwrneiaethau Parhaus) - Cyflwr Chwarae, Safbwyntiau Future a Gweithredu, 11 2013 Hydref

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Y Comisiwn Ewropeaidd, chysylltiadau allanol, Masnach

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *