Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

ASEau Llafur yn rhoi pwysau ar lywodraethau i ddileu Strasbourg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Senedd Ewrop-StrasbourgBydd ASEau Llafur yn pleidleisio yfory (20 Tachwedd) i roi'r hawl i ASEau benderfynu ble mae'r Senedd yn eistedd, er mwyn "arbed miliynau i drethdalwyr Ewrop".

Ar hyn o bryd, ni all y Senedd weithredu heb gymeradwyaeth unfrydol llywodraethau cenedlaethol, ac yn rhy aml defnyddir lleoliad y Senedd yn arf bargeinio yn eu trafodaethau ar faterion eraill.

Dywedodd David Martin ASE, llefarydd Llafur ar faterion cyfansoddiadol: "Mae ASEau wedi pleidleisio’n llethol ar sawl achlysur am sedd sengl i Senedd Ewrop - mae’n bryd i’r Senedd gael y pŵer i benderfynu ble mae’n cwrdd.

hysbyseb

"Nid yw rhannu'r Senedd rhwng Strasbwrg a Brwsel yn ddefnydd effeithiol o arian trethdalwyr, ac nid yw'n dda i'r amgylchedd ychwaith.

“Mae rôl y Senedd wedi newid ers i’r sedd gael ei neilltuo i Strasbwrg, ac mae’n gynyddol annerbyniol i lywodraethau cenedlaethol barhau gyda dwy sedd yn erbyn dymuniadau pleidleiswyr Ewropeaidd.

"Mae'n bryd iddyn nhw ddeffro i'r ffaith hon a chaniatáu i ASEau benderfynu drostyn nhw eu hunain lle maen nhw'n gweithio, a dyna fydd pleidleiswyr ei eisiau - un man gwaith parhaol am y flwyddyn gyfan."

hysbyseb

Ychwanegodd ASE Glenis Willmott, arweinydd Llafur yn Ewrop: "Mae'r gost flynyddol o £ 150 miliwn o gael mwy nag un sedd yn warthus, ar adeg pan mae Ewrop dan iau cyni.

"Dylai ASEau, nid y Cyngor Ewropeaidd, benderfynu ble mae'r Senedd yn eistedd."

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr

cyhoeddwyd

on

Citizens’ panels will meet over the coming months to discuss the EU’s future and make recommendations. Find out more, materion yr UE.

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn rhoi pobl yng nghanol y drafodaeth ar sut y dylai'r UE esblygu i wynebu heriau yn y dyfodol. Mae gan baneli dinasyddion ran bwysig i'w chwarae: byddant yn trafod syniadau o digwyddiadau ledled yr UE a chynigion a gyflwynwyd trwy'r Llwyfan cynhadledd a bydd yn gwneud argymhellion i'w trafod gyda sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid eraill.

Pwy sy'n cymryd rhan?

hysbyseb

Mae pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd, pob un yn cynnwys 200 o ddinasyddion. Dewiswyd aelodau’r panel ar hap, ond mewn ffordd sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr UE. Er enghraifft, bydd nifer cyfartal o ddynion a menywod ym mhob panel yn ogystal â chynrychiolaeth gyfrannol o Ewropeaid o ardaloedd trefol a gwledig. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ffurfio traean o'r aelodau.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Bydd pob panel yn delio â rhai o'r pynciau y gwahoddwyd pobl i gynnig syniadau arnynt:

hysbyseb
  • Stronger economy, social justice and jobs/education, culture, youth, sport/digital transformation
  • Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch
  • Climate change, environment/health
  • Yr UE yn y byd / ymfudo

Pryd fydd paneli dinasyddion yn cwrdd?

Bydd pob un o'r paneli yn cwrdd dair gwaith. Bydd y sesiynau cyntaf yn cael eu cynnal dros bedwar penwythnos rhwng 17 Medi a 17 Hydref yn adeilad y Senedd yn Strasbwrg. Bydd yr ail sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd a chynhelir y drydedd sesiwn ym mis Rhagfyr a mis Ionawr mewn dinasoedd ledled yr UE, os bydd y sefyllfa iechyd yn caniatáu.

Yr amserlen ar gyfer y pedwar panel dinasyddion

PanelPynciauSesiwn gyntafAil sesiwnTrydydd sesiwn
1Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol17 19-Medi5-7 Tachwedd3-5 Rhagfyr (Dulyn)
2Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch24 26-Medi12-14 Tachwedd10-12 Rhagfyr (Fflorens)
3Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd1 3-Hydref19-21 Tachwedd7-9 Ionawr (Warsaw)
4Yr UE yn y byd / ymfudo15 17-Hydref26-28 Tachwedd14-16 Ionawr (Maastricht)


Beth fydd y canlyniad?

Bydd paneli yn llunio argymhellion, a fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd sy'n dwyn ynghyd ddinasyddion, cynrychiolwyr sefydliadau'r UE a seneddau cenedlaethol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Bydd ugain o gynrychiolwyr o bob panel yn cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn Cynhadledd ac yn cyflwyno canlyniad gwaith paneli.

Bydd sesiynau panel lle bydd yr holl aelodau'n cwrdd yn cael eu ffrydio ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o fanylion amdanynt ar blatfform y Gynhadledd.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Undeb Iechyd Ewrop: Gwell atal afiechydon a chydweithrediad trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

MEPs are ready to negotiate with member states to reinforce the EU’s disease prevention and control framework and jointly tackle cross-border health threats, sesiwn lawn  ENVI.

The proposal to extend the mandate of the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) was adopted with 598 votes in favour, 84 against and 13 abstentions. EU member states should develop national preparedness and response plans, and provide timely, comparable and high quality data, MEPs say. They also want to ensure that the ECDC’s mandate is extended beyond communicable diseases to also cover major non-communicable diseases, like cardiovascular and respiratory diseases, cancer, diabetes or mental illness.

The legislative proposal to strengthen the EU’s crisis prevention, preparedness and response when addressing future serious cross-border health threats was adopted with 594 votes in favour, 85 against and 16 abstentions. The COVID-19 crisis revealed that further work at EU level is needed to support cooperation between member states, in particular border regions, MEPs stress. The text also calls for clear procedures and more transparency for EU joint procurement activities and related purchase agreements.

hysbyseb

Watch a recording of the plenary debate (rhan gyntaf a ail ran).

rapporteur Joanna Kopcińska (ECR, PL) said: “Our proposals would improve cooperation, the exchange of information, expertise and best practices between member states and the Commission, the Health Security Committee and the ECDC itself. This will lead to better preparedness and response coordination when dealing with health challenges. We also agreed to step up analysis and modelling to support member states in the control of outbreaks by collecting and processing more epidemiological data, while upholding the key national competence for health protection.”

“The vision of ‘One Health’ in all European policies must guide our entire crisis anticipation and management system. The COVID-19 crisis shows how a public health issue can affect the proper functioning of every part of European society”, said Rapporteur Véronique Trillet-Lenoir (Renew, FR). “I fully support making a joint purchase procedure for medical products the standard. As far as negotiating with industry is concerned, the EU is stronger when it speaks with one voice, on behalf of all member states”, she added.

hysbyseb

Cefndir

Fel rhan o building a European Health Union, on 11 November 2020 the Commission proposed a new health security framework, based on the experience dealing with the coronavirus. The package includes a proposal for a regulation on serious cross-border threats to health ac cynnig to reinforce the mandate of the Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Uchafbwyntiau llawn: Cyflwr yr UE, Affghanistan, iechyd

cyhoeddwyd

on

MEPs discussed the state of the EU and the situation in Afghanistan and approved the EU Blue Card reform and a fund to help with the impact of Brexit during September's plenary session, materion yr UE.

Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd

On Wednesday (15 September), Parliament held the European Commission to account and addressed Europeans' concerns during the annual Dadl Cyflwr yr Undeb Ewropeaidd in Strasbourg. In her speech, Commission President Ursula von der Leyen outlined the path to recovery from the biggest global health crisis for a century, the deepest global economic crisis for decades and the gravest planetary crisis of all time.

hysbyseb

Afghanistan

Tuesday (14 September) saw an animated debate on the EU’s response to the crisis in Afghanistan. In a resolution adopted on Thursday (16 September), MEPs called for more humanitarian aid and a special visa programme for Afghan women seeking protection from the Taliban.

Disease prevention through better co-operation

hysbyseb

As part of the broader European Health Union, MEPs adopted proposals to strengthen the European Centre for Disease Prevention and Control and to improve EU co-ordination against health threats.

Cerdyn Las Ewropeaidd

cymeradwyo Aelodau Seneddol Ewropeaidd y reform of the EU’s Blue Card system to make it easier to attract highly qualified workers from outside Europe on Wednesday. More flexible criteria include a lower salary threshold and shorter contract requirement. The new rules also aim to make it easier for beneficiaries to move within the EU and reunite with their family.

Cronfa Addasu Brexit

Also on Wednesday, Parliament approved the €5 billion Cronfa Addasu Brexit, meant to mitigate the impact of the UK's departure from the EU on people, companies and countries.

Media freedom and rule of law in Poland

Aelodau Senedd Ewrop criticized proposed new broadcasting legislation in Poland, which may threaten media pluralism, as well as the latest Polish legal challenge to EU rules and values in the country. 

LGBTIQ

On Tuesday (14 September) Parliament called for same-sex marriages and partnerships to be recognised across the EU. MEPs said basic rights such as freedom of movement and rights of families should apply fully to all citizens everywhere in the EU.

Rwsia

Parliament rejected aggressive Russian policies in a penderfyniad adopted on Thursday, but called for a new EU strategy to promote pro-democratic tendencies in the country.

Tsieina

A report on EU-China relations adopted on Thursday says the EU should continue talking to China about global challenges like climate change and health crises, while condemning systemic human rights violations and disinformation.

profion ar anifeiliaid

While Parliament recognises that animal testing has contributed to research and medical advances, as well as vaccines, it is calling for an EU-wide action plan to phase out the use of animals in research and testing.

Gender-based violence as a new area of crime

Members are calling on the European Commission to include gender-based violence as a new area of crime under EU law, in order to better address all forms of violence and discrimination based on gender.

Mwy am y sesiwn lawn 

Darganfod y Senedd ar y cyfryngau cymdeithasol a mwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd