Cysylltu â ni

Deialogau Dinasyddion

Gosododd Plácido Domingo a'r Comisiynydd Vassiliou ar gyfer Dadl Dinasyddion ar ddiwylliant a dyfodol Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

p-020953-00-06Ar ôl sawl sesiwn eisoes eleni, mae'r ddadl ar ddyfodol Ewrop yn dod yn ôl i Wlad Belg ar 5 Rhagfyr. Bydd Plácido Domingo, y tenor byd-enwog ac arlywydd Europa Nostra, ffederasiwn Ewropeaidd cyrff anllywodraethol treftadaeth, yn ymuno Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Comisiynydd Androulla Vassiliou a Is-lywydd Senedd Ewrop Isabelle Durant ar gyfer Deialog Dinasyddion gyda mwy na 700 o bobl yn BOZAR, Brwsel. Bydd y ddadl yn canolbwyntio ar y ffyrdd allan o'r argyfwng a dyfodol Ewrop, gyda phwyslais ar rôl diwylliant fel catalydd ar gyfer integreiddio Ewropeaidd.

"Mae Deialog y Dinasyddion yn ffordd wych i wneuthurwyr penderfyniadau Ewropeaidd glywed barn y cyhoedd yn uniongyrchol. Rwy'n awyddus i gynifer o bobl â phosibl gymryd rhan yn ein digwyddiad yn y BOZAR: o ddisgyblion ysgol a myfyrwyr, i mamau a thadau, i bobl sy'n gweithio yn y sectorau diwylliannol a chreadigol, gweithwyr swyddfa a siop, pobl fusnes, cymdeithas sifil a phobl hŷn. Mae croeso i bawb. Dyma'ch cyfle i leisio'ch barn, "meddai'r Comisiynydd Vassiliou cyn y digwyddiad. .

Ychwanegodd Plácido Domingo: "Mae'n bleser gan Europa Nostra a minnau ychwanegu ein llais at y ddadl ar ddyfodol Ein Ewrop. Mae ein diwylliant a'n treftadaeth yn diffinio pwy ydym ni. Mae diwylliant - yn ei holl ffurfiau mynegiant - hefyd yn adnodd allweddol felly, dylai Ewrop wneud mwy i ddefnyddio potensial llawn yr adnodd aruthrol hwn. Dylai sefydliadau'r UE, Aelod-wladwriaethau a dinasyddion ymfalchïo yn y dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog yr ydym wedi'i hetifeddu o genedlaethau'r gorffennol ac sy'n ysbrydoliaeth ac yn ffynhonnell o creadigrwydd ar gyfer heddiw ac yfory. "

hysbyseb

Trefnir Deialog y Dinasyddion ym Mrwsel gan Gynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Ngwlad Belg a Changelllery y Prif Weinidog, mewn partneriaeth â BOZAR ac Europa Nostra.

Ymhlith y siaradwyr eraill yn y digwyddiad bydd Paul Dujardin, Cyfarwyddwr y BOZAR, a Michelangelo Pistoletto, yr artist gweledol Eidalaidd enwog, sydd ill dau yn aelodau o brosiect 'Naratif Newydd ar gyfer Ewrop' y Comisiwn Ewropeaidd, sydd â'r nod o annog artistiaid, deallusion a gwyddonwyr i drafod dyfodol Ewrop. Bydd y gynulleidfa hefyd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r sîn artistig a diwylliannol yng Ngwlad Belg ac aelodau Senedd Ewrop.

Cynhelir y ddadl rhwng 19h30 a 20h45 yn Neuadd Henry Le Boeuf BOZAR (23 Rue Ravenstein, Brwsel). Drysau'n agor am 18h30. Bydd y cyflwynydd teledu Marlène de Wouters a newyddiadurwr ARTE Vladimir Vasak yn cymedroli'r drafodaeth.

hysbyseb

Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim i'w fynychu, ond mae cofrestru'n orfodol trwy safle hwn. Gellir dilyn y ddadl yn fyw hefyd ffrwd ar y we. Gall dinasyddion o bob rhan o Ewrop hefyd gymryd rhan trwy Twitter trwy ddefnyddio'r hashnod # EUDeb8.

Dilynir y ddadl gan gyngerdd am ddim, 'European Inspirations', rhwng 21.00 a 22.00, yn cynnwys y bariton Gwlad Belg Ivan Thirion, y bas Sioraidd Kakhader Shavidze, y mezzo-soprano Groegaidd Alexandra Gravas a'r gantores fado Portiwgaleg Katia Guerreiro. Mae'r cyngerdd yn nodi hanner canmlwyddiant Europa Nostra ac yn dathlu rôl diwylliant yn y prosiect Ewropeaidd.

Cefndir

Am beth mae Deialogau'r Dinasyddion?

Ym mis Ionawr, cicio y Comisiwn Ewropeaidd oddi ar y Flwyddyn Ewropeaidd ar Bopeth (IP / 13 / 2), blwyddyn sy'n ymroddedig i'r cyhoedd a'u hawliau. Trwy gydol y flwyddyn, mae'r Comisiynwyr wedi bod yn cynnal dadleuon gyda dinasyddion ledled yr UE ynghylch eu barn ar Ewrop a'u disgwyliadau ar gyfer y dyfodol.

Cyflawnwyd llawer yn yr ugain mlynedd ers cyflwyno Dinasyddiaeth yr UE: mae canlyniadau arolwg a gynhaliwyd gan y Comisiwn y llynedd yn dangos bod 71% o Wlad Belg yn teimlo'n "Ewropeaidd" (cyfartaledd yr UE 63%). Ar draws yr UE, mae dinasyddion yn defnyddio eu hawliau yn ddyddiol, ond nid yw pawb yn ymwybodol o'r hawliau hyn. Er enghraifft, dywed chwech o bob deg Gwlad Belg (61%) yr hoffent wybod mwy am eu hawliau fel dinasyddion yr UE.

Dyma pam y cysegrodd y Comisiwn 2013 i ddinasyddion a'u hawliau. Mae Deialogau'r Dinasyddion wrth galon Blwyddyn Dinasyddion Ewrop.

Pam fod y Comisiwn yn gwneud hyn yn awr?

Oherwydd bod Ewrop ar groesffordd. Bydd y misoedd a’r blynyddoedd nesaf yn bendant ar gyfer cwrs yr Undeb Ewropeaidd yn y dyfodol, gyda llawer yn siarad am yr angen am fwy o undeb gwleidyddol neu Unol Daleithiau Ewrop. Ond mae'n rhaid i integreiddio Ewropeaidd fynd law yn llaw â chryfhau cyfreithlondeb democrataidd yr Undeb: dyma pam mae'r Comisiwn yn annog pob dinesydd i leisio'u barn yn yr etholiadau Ewropeaidd sydd ar ddod.

Beth fydd canlyniad y Dialogues?

Un o brif amcanion y Deialogau yw paratoi'r tir ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2014. Bydd yr adborth o'r Deialogau Dinasyddion yn helpu i arwain y Comisiwn wrth iddo lunio cynlluniau ar gyfer diwygio'r UE yn y dyfodol.

Ar 8 2013 Mai cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ail UE Adroddiad dinasyddiaeth, Sy'n rhoi ymlaen 12 mesurau pendant newydd i ddatrys problemau ddinasyddion yn dal i gael (IP / 13 / 410 a MEMO / 13 / 409). Adroddiad y Dinasyddion yw ateb y Comisiwn i ymgynghoriad mawr ar-lein a gynhaliwyd o fis Mai 2012 (IP / 12 / 461) a'r cwestiynau a godwyd a'r awgrymiadau a wnaed yn Deialogau Dinasyddion ar hawliau dinasyddion yr UE a'u dyfodol.

Mwy o wybodaeth

Dadl ar hafan Dyfodol Ewrop

Blwyddyn Ewropeaidd ar Bopeth

Ewropeaid gael dweud eu dweud: Canlyniadau'r ymgynghoriad ar hawliau dinasyddion yr UE '

Gwefan Androulla Vassiliou

Dilynwch y Comisiynydd Vassiliou ar Twitter: @VassiliouEU

Cynrychiolaeth y CE yng Ngwlad Belg: Twitter, Facebook;

Cyfrannu at y ddadl ar Twitter: # EUdeb8

Deialogau Dinasyddion

Deialog Dinasyddion: Pobl ifanc i drafod dyfodol Ewrop gymdeithasol gyda'r Comisiynydd Schmit cyn Uwchgynhadledd Gymdeithasol Porto

cyhoeddwyd

on

Heddiw (4 Mai), bydd pobl ifanc o Bortiwgal yn trafod dyfodol Ewrop gymdeithasol gyda swyddi a Chomisiynydd Hawliau Cymdeithasol Nicolas Schmit, a Gweinidog Llafur, Undod a Nawdd Cymdeithasol Portiwgal Ana Mendes Godinho. Mae'r digwyddiad yn rhan o'r Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop, ymarfer o'r gwaelod i fyny sy'n canolbwyntio ar ddinasyddion i bobl Ewrop ddweud eu dweud ar yr hyn y maent yn ei ddisgwyl gan yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r gynhadledd yn agor llwybr newydd tuag at ymgysylltiad dilys â'n dinasyddion, gan ddod â nhw at galon llunio polisi'r UE. Gall cyfranogwyr yn y ddeialog ddydd Mawrth leisio eu pryderon a'u syniadau am hawliau cymdeithasol yn Ewrop, a gofyn cwestiynau i'r gwleidyddion ar bynciau fel cyflogaeth, hyfforddiant, cyfle cyfartal ac amddiffyn cymdeithasol.

Bydd hyd at 100 o bobl yn cymryd rhan yn y ddeialog dinasyddion, a fydd yn digwydd ar ffurf rithwir ar 14h amser Lisbon (amser 15h ym Mrwsel). Mae'r dadl gellir ei ddilyn ar-lein yma a yma (mewn Portiwgaleg) a yma a yma (yn Saesneg). Daw ychydig ddyddiau cyn y Uwchgynhadledd Gymdeithasol yn Porto lle mae disgwyl i sefydliadau Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau, partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil adnewyddu eu hymrwymiad i Ewrop gymdeithasol gref a chyflwyno eu persbectif ar adferiad teg, cynhwysol a gwydn o argyfwng coronafirws. Cyflwynodd y Comisiwn a Cynllun Gweithredu ym mis Mawrth i weithredu'r Colofn Ewropeaidd ar Hawliau Cymdeithasol a mynd i'r afael â chanlyniadau economaidd-gymdeithasol y pandemig, yn ogystal â heriau demograffig, cymdeithasol a thechnolegol mwy hirdymor.

hysbyseb

Parhau Darllen

Deialogau Dinasyddion

Is-lywydd Katainen yn #Malta am #CitizensDialogue

cyhoeddwyd

on

Yfory (Mawrth 5) Is-lywydd Jyrki Katainen (Yn y llun) bydd yn Valletta, Malta, lle bydd yn cwrdd â Phrif Weinidog Malteg, Joseph Muscat. Bydd yn cymryd rhan mewn a Deialog Dinasyddion ar Ddyfodol Ewrop yng Ngholeg Iau GF Abela yn Msida. Bydd hefyd yn mynychu brecwast gweithio gyda'r ASE Roberta Metsola, yn ogystal â chynrychiolwyr busnes ar 'Dod â Chynllun Buddsoddi Ewrop i fusnesau bach a chanolig a diwydiant ym Malta'. Yna bydd yr is-lywydd yn cymryd rhan mewn cinio gwaith gyda chynrychiolwyr Banc Datblygu Malta.

Parhau Darllen

Deialogau Dinasyddion

Comisiynydd Navracsics i gynnal #CitizensDialogue ym Mrwsel ar #FutureOfEurope

cyhoeddwyd

on

Ddydd Llun, 17 Rhagfyr, daeth y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics (Yn y llun) yn cymryd rhan mewn a Deialog Dinasyddion ar ddyfodol Ewrop. Bydd y ddadl yn rhan o ddiwrnod llawn o weithdai lle bydd dinasyddion o wahanol aelod-wladwriaethau yn trafod eu barn ar flaenoriaethau ar gyfer gweithredu yn yr UE yn y dyfodol ac yn gwrando ar farn eraill.

Y pwnc yw dyfodol Ewrop, a bydd y canlyniadau'n bwydo i mewn y broses 'ffordd i Sibiu', yn y cyfnod yn arwain at Uwchgynhadledd yr Arweinwyr yn Sibiu, Rwmania, ym mis Mai 2019. Bydd y digwyddiad ddydd Llun ym Mrwsel yn dwyn ynghyd ddinasyddion o wahanol gefndiroedd o naw aelod-wladwriaeth. Fe’i dilynir gan wyth digwyddiad tebyg ar ffurf gweithdy, tri ym Mrwsel a phump mewn dinasoedd llai y tu allan i brifddinasoedd cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl, Hwngari, yr Eidal, y Ffindir a Chyprus. Cyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos hon, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd a adroddiad Cynnydd ar Deialogau Dinasyddion ac Ymgynghoriadau Dinasyddion.

Gellir dilyn deialog dydd Llun EBS.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd