Cysylltu â ni

Celfyddydau

Vassiliou i gyflwyno Ffilm Ewropeaidd y Flwyddyn

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

efa-gwobrau-300x1441Mae'r Gwobrau Ffilm Ewropeaidd yn anrhydeddu'r cyflawniadau mwyaf yn sinema Ewrop yn flynyddol. Yn ystod y seremoni eleni, a gynhelir yn Berlin yfory (7 Rhagfyr), Addysg, Diwylliant, Amlieithrwydd a Ieuenctid Bydd y Comisiynydd Androulla Vassiliou yn cyflwyno'r wobr fwyaf mawreddog, Ffilm Ewropeaidd y Flwyddyn. Yr actores Ffrengig chwedlonol Catherine Deneuve (Umbrellas Cherbourg, Belle Du Jour, Potiche) yn derbyn gwobr cyflawniad oes a chyfarwyddwr Sbaen, Pedro Almodóvar (Siaradwch â Hi, Pawb Am Fy Mam, Y Croen Rwy'n Byw ynddo, Rydw i mor Gyffrous) yn cael ei anrhydeddu â'r wobr Ewropeaidd yng ngwobr sinema'r byd.

Wrth siarad cyn y seremoni, dywedodd y Comisiynydd Vassiliou: "Mae'r rhestr o ffilmiau ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau yn arddangos cyfoeth anhygoel talent a chreadigrwydd y diwydiant ffilm Ewropeaidd. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i gefnogi'r sector clyweledol trwy'r rhaglen Ewrop Greadigol newydd, sy'n dechrau ym mis Ionawr. Bydd ei is-raglen MEDIA yn darparu cyllid ar gyfer dosbarthu a rhyddhau ffilmiau Ewropeaidd nad ydynt yn genedlaethol, tra hefyd yn cefnogi datblygu a hyfforddi ffilmiau i ymateb i heriau digideiddio a globaleiddio. Trwy helpu i ariannu'r sector yn hyn ffordd, mae'r UE hefyd yn galluogi gwneuthurwyr ffilm i ddiogelu a hyrwyddo amrywiaeth ddiwylliannol ac ieithyddol Ewrop. "

Mae Gwobrau Ffilm Ewrop yn ymdrin â mwy na Categorïau 20, gan gynnwys Ffilm Ewropeaidd y Flwyddyn, cyfarwyddwr Ewropeaidd, yr Academi Ffilm Ewropeaidd Gwobr Dewis y Bobl a'r actores ac actor Ewropeaidd gorau.

hysbyseb

Bydd rhai gwesteion 900 - enillwyr, enwebeion ac aelodau EFA - yn mynychu'r seremoni, a fydd yn cael ei chynnal gan y seren gomedi Almaeneg Anke Engelke. Ymhlith yr actorion Ewropeaidd fydd yn cymryd rhan bydd Karoline Herfurth (Y darllenydd), Carice van Houten (Llyfr Du), Diane Kruger (Troy), Christophe Lambert (Highlander), Noomi Rapace (Y Ferch gyda'r Ddraig Tattoo), Kristin Scott Thomas (Pedair Priodas ac Angladd, rydw i wedi'ch Caru Mor Hir), ac Adèle Exarchopoulos (Glas yw'r lliw cynhesaf) yn ogystal â'r cyfarwyddwyr Agnieszka Holland (Yn Tywyllwch) Volker Schlöndorff (Y Drwm Tin) a Llywydd EFA Wim Wenders (Paris, Texas, Pina), a Dieter Kosslick, cyfarwyddwr Gŵyl Ffilm Ryngwladol Berlin.

Mae'r rhaglen MEDIA wedi darparu cyllid ar gyfer yr holl ffilmiau a enwebwyd eleni yn y prif gategorïau. Mae wedi cefnogi'r Academi Ffilm Ewropeaidd ers 1997. Ers 1991, mae'r CYFRYNGAU wedi buddsoddi € 1.6 biliwn mewn dosbarthu, datblygu, hyfforddi ac arloesi ffilmiau gyda'r nod o gynyddu amrywiaeth a chystadleurwydd rhyngwladol y diwydiant ffilm a chlyweledol Ewropeaidd.

Cefndir

hysbyseb

Bydd Ewrop Greadigol, rhaglen newydd yr UE sy'n cefnogi'r sectorau diwylliannol a chreadigol, yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2014. Gyda chyllideb o € 1.46 biliwn ar gyfer y saith mlynedd nesaf, cynnydd o 9% ar y lefelau cyfredol, bydd yn darparu grantiau i gefnogi dosbarthu, datblygu a hyfforddi ffilmiau, yn ogystal â lansio cronfa gwarant benthyciad newydd gyda'r nod o'i gwneud yn haws i fach busnesau yn y sectorau diwylliannol a chreadigol i gael gafael ar gyllid.

Mae Ewrop Greadigol yn adeiladu ar brofiad a llwyddiant y rhaglenni Diwylliant a MEDIA, sydd wedi cefnogi'r sectorau diwylliannol a chlyweledol am fwy na 20 mlynedd. Mae'r rhaglen newydd yn cynnwys is-raglen MEDIA, a fydd yn darparu cyllid ar gyfer y sector sinema a chlyweledol, ac is-raglen Diwylliant, sy'n cefnogi celfyddydau perfformio a gweledol, treftadaeth a meysydd eraill. Bydd llinyn traws-sector newydd yn cefnogi cydweithredu polisi, mesurau trawsdoriadol a'r cyfleuster gwarant ariannol newydd, a fydd yn weithredol o 2016. Am fwy o fanylion, gweler IP / 13 / 1114, MEMO / 13 / 1009 a MEMO / 13 / 1091.

I gael rhagor o wybodaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol

Ewrop greadigol ar Facebook

Ymunwch â'r sgwrs ar Twitter #CreativeEurope

Gwefan Androulla Vassiliou

Dilynwch Androulla Vassiliou ar Twitter @VassiliouEU

Celfyddydau

Mae paentiadau ogofâu cynhanesyddol yn Sbaen yn dangos mai artistiaid oedd Neanderthaliaid

cyhoeddwyd

on

By

Mae canllaw yn goleuo marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Mae marciau ocr coch a baentiwyd ar stalagmites gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, yn ôl astudiaeth ryngwladol, i'w gweld mewn ogof gynhanesyddol yn Ardales, de Sbaen, Awst 7, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Efallai bod Neanderthaliaid wedi bod yn agosach at ein rhywogaeth o fodau dynol cynhanesyddol nag a gredwyd o'r blaen ar ôl i baentiadau ogofâu a ddarganfuwyd yn Sbaen brofi bod ganddyn nhw hoffter o greu celf, meddai un o awduron adroddiad gwyddonol newydd ddydd Sul (8 Awst), ysgrifennu Graham Keeley, Jon Nazca a Mariano Valladolid.

Cafodd pigment ocr coch a ddarganfuwyd ar stalagmites yn Ogofâu Ardales, ger Malaga yn ne Sbaen, eu creu gan Neanderthaliaid tua 65,000 o flynyddoedd yn ôl, gan eu gwneud o bosibl yr artistiaid cyntaf ar y ddaear, yn ôl yr astudiaeth a gyhoeddwyd yn Nhrafodion yr Academi Wyddorau Genedlaethol. Dyddiadur (PNAS).

hysbyseb

Nid oedd bodau dynol modern yn byw yn y byd ar yr adeg y gwnaed y delweddau ogofâu.

Mae'r canfyddiadau newydd yn ychwanegu at dystiolaeth gynyddol nad oedd Neanderthaliaid, y diflannodd eu llinach tua 40,000 o flynyddoedd yn ôl, yn berthnasau ansoffistigedig Homo sapiens y cawsant eu portreadu ers amser maith.

Gwnaed pigmentau yn yr ogofâu ar wahanol adegau hyd at 15,000 ac 20,000 o flynyddoedd ar wahân, darganfu’r astudiaeth, a chwalu awgrym cynharach eu bod yn ganlyniad llif ocsid naturiol yn hytrach na chael eu gwneud gan ddyn.

hysbyseb

Dywedodd Joao Zilhao, un o awduron astudiaeth PNAS, fod technegau dyddio yn dangos bod Neanderthaliaid wedi poeri ocr ar y stalagmites, o bosib fel rhan o ddefod.

"Y pwysigrwydd yw ei fod yn newid ein hagwedd tuag at Neanderthaliaid. Roeddent yn agosach at fodau dynol. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos eu bod yn hoffi gwrthrychau, eu bod wedi paru â bodau dynol a nawr gallwn ddangos eu bod wedi paentio ogofâu fel ni," meddai.

Mae paentiadau wal a wnaed gan fodau dynol cynhanesyddol, fel y rhai a geir yn ogof Chauvet-Pont d'Arc yn Ffrainc, yn fwy na 30,000 mlwydd oed.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Gwaith celf Kazakhstanis ifanc wedi'i gyflwyno yn Lwcsembwrg

cyhoeddwyd

on

Ymgasglodd diaspora Kazakh yn ddiweddar ar gyfer cyfarfod ffrindiau Kazakhstan ac ar gyfer yr arddangosfa o weithiau celf gan Kazakhstanis ifanc o'r enw 'Y byd trwy lygaid plant Kazakhstan'. Mae'r digwyddiad yn rhan o ddathliad Pen-blwydd Annibyniaeth Kazakhstan yn 30 oed ac roedd cynrychiolwyr gweinidogaeth materion tramor Lwcsembwrg, cylchoedd busnes a diwylliant, sefydliadau cyhoeddus Lwcsembwrg, ynghyd â Kazakhs sy'n byw yn Lwcsembwrg, yn bresennol ynddo.

Fe’i trefnwyd gan Lysgenhadaeth Kazakhstan, Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, a’r Ayalagan Alaqan, Sefydliad Elusennol Cyhoeddus o Kazakhstan. Gan ystyried pwysigrwydd cadw a datblygu cysylltiadau o'r diaspora â Kazakhstan, mae cyfarfodydd Kazakhs yn Lwcsembwrg yn dod yn draddodiad.

Yn ystod y cyfarfod, siaradodd Nurgul Tursyn, llywydd Cymdeithas Kazakhstan-Lwcsembwrg, am gyfraniad y Gymdeithas wrth hyrwyddo delwedd Kazakhstan dramor, yn ogystal â digwyddiadau eraill, gyda'r nod o wella cysylltiadau diwylliannol a dyngarol rhwng y ddwy wlad.

hysbyseb

Yn ei araith groesawgar, nododd Miras Andabayev, Gweinidog-Gynghorydd y Llysgenhadaeth, fod Sefydliad Ayalagan Alaqan yn gwneud gwaith pwysig iawn, gan arddangos creadigrwydd plant Kazakhstani sy'n cael eu gwahaniaethu gan dalent arbennig, yn ogystal ag egni cadarnhaol sy'n dod ohono. eu paentiadau.

Gwnaeth yr arddangosfa o luniau o Kazakhstanis ifanc argraff gref ar westeion y digwyddiad, a nododd fod gweithiau plant yn ymgorffori cyflwr eu byd mewnol a'r awydd i ddysgu. "Wrth edrych ar y lluniadau hyn, gallwn ddweud bod y plant hyn yn caru eu gwlad, eu dinas, yr anifeiliaid. Maent yn ymdrechu i ddysgu am y byd o'u cwmpas, a hyd yn oed ofod," nododd un o'r gwesteion.

Mae Sefydliad Ayalagan Alaqan, dan arweiniad Rada Khairusheva, wedi bod yn trefnu arddangosfeydd tebyg ledled y byd mewn cydweithrediad â Еmbassies Kazakhstan yn India, yr Emiradau Arabaidd Unedig, Armenia, Latfia, Ffrainc, ac ar hyn o bryd mae'n gweithio ar arddangosfeydd eraill i ymgyfarwyddo â'r gymuned ryngwladol â nhw. creadigrwydd Kazakhstanis ifanc ag anableddau ac anghenion addysgol arbennig.

hysbyseb

Ffynhonnell - Llysgenhadaeth Gweriniaeth Kazakhstan i Deyrnas Gwlad Belg

Parhau Darllen

EU

Mae Gwobr Cynulleidfa LUX 2021 yn mynd i 'Collective'

cyhoeddwyd

on

Dyfarnodd yr Arlywydd David Sassoli Wobr Cynulleidfa LUX 2021 i Collective yn ystod seremoni yn Strasbwrg heddiw (9 Mehefin).

“Ar ôl y cyfnod rydyn ni newydd fyw drwyddo, mae’r angen i bobl ddod at ei gilydd, nid yn unig mewn gofodau a wnaed ar gyfer dadl, ond hefyd mewn lleoedd fel sinemâu, yn tyfu ac ar frys," meddai. David Maria Sassoli (S&D, IT yn ystod y seremoni, a gynhaliwyd yn Strasbwrg yn ogystal ag ar-lein.

Y ddwy ffilm arall ar restr fer y wobr oedd: Rownd arall gan gyfarwyddwr Denmarc Thomas Vinterberg a Corpus Christi gan y cyfarwyddwr Pwylaidd Jan Komasa.

hysbyseb

Darllenwch mwy am y Enwebeion Gwobr Cynulleidfa LUX.

Penderfynwyd ar y safle terfynol trwy gyfuno'r sgôr cyfartalog o'r bleidlais gyhoeddus a'r bleidlais gan ASEau, gyda phob grŵp yn pwyso 50%.

Mae pandemig Covid-19 wedi taro’r diwydiant creadigol a sinema yn galed. Roedd dangosiadau sinema'r tri yn y rownd derfynol yn gyfyngedig, ac fe'u dangoswyd yn bennaf gan ddangosiadau a digwyddiadau ar-lein. Gallai cynulleidfaoedd raddio'r ffilmiau tan 23 Mai, ASEau tan 8 Mehefin.

hysbyseb

Am y ffilm fuddugol

Ar y cyd gan gyfarwyddwr Rwmania Alexander Nanau (teitl gwreiddiol Colectiv)

Teitl y rhaglen ddogfen gyffrous hon ar ôl clwb nos yn Bucharest lle lladdodd tân 27 o bobl ifanc yn 2015 a gadael 180 wedi’u clwyfo. Mae’r rhaglen ddogfen yn dilyn tîm o newyddiadurwyr sy’n ymchwilio pam y bu farw 37 o ddioddefwyr y llosg mewn ysbytai, er nad oedd eu clwyfau’n peryglu bywyd. Maent yn datgelu nepotiaeth a llygredd dychrynllyd sy'n costio bywydau, ond maent hefyd yn dangos y gall pobl ddewr a phenderfynol wyrdroi systemau llygredig.

Enwebwyd Collective am Oscar yn y categori rhyngwladol gorau a chategorïau dogfennol gorau eleni.

Cynhadledd i'r wasg a digwyddiadau cysylltiedig

Dilynwch y cynhadledd i'r wasg gyda’r enillydd, y rhai eraill a gyrhaeddodd y rownd derfynol, yr Academi Ffilm Ewropeaidd a Sabine Verheyen (EPP, yr Almaen), cadeirydd y pwyllgor diwylliant, rhwng 13.15 a 14.00 CET.

Tiwniwch i mewn i'n Mae Facebook yn fyw gyda'r enillydd yn 14h CET.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn sinema Ewropeaidd ar ôl Covid-19? Edrychwch ar y weminar ar y Tudalen Facebook gwobr LUX.

Gwobr Cynulleidfa LUX

Efo'r Gwobr Cynulleidfa LUX, gwobr unigryw cynulleidfa pan-Ewropeaidd, mae'r Senedd yn ymuno â'r Academi Ffilm Ewropeaidd i gyrraedd cynulleidfa ehangach a pharhau i gryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a gwleidyddiaeth. Trwy ei gwobr ffilm, mae'r Senedd wedi bod yn cefnogi dosbarthiad ffilmiau Ewropeaidd er 2007, trwy ddarparu is-deitlau mewn 24 o ieithoedd yr UE ar gyfer y ffilmiau yn y gynnen derfynol. Mae gwobr LUX wedi ennill enw da trwy ddewis cyd-gynyrchiadau Ewropeaidd sy'n ymgysylltu â materion gwleidyddol a chymdeithasol amserol ac yn annog trafodaeth am werthoedd.

Daeth  Y Comisiwn Ewropeaidd Sinemâu Europa rhwydwaith hefyd yn bartneriaid yn y LUX Awar

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd