Gweriniaeth Canolbarth Affrica: UE camau i fyny ymdrech gymorth, yn lansio pont awyr dyngarol

| Rhagfyr 9, 2013 | 0 Sylwadau

0 ,, 17166413_303,00Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio ei wasanaeth awyr dyngarol ar unwaith i agor llinell hanfodol o gymorth i mewn ac allan o Bangui, prifddinas Gweriniaeth Canolbarth Affrica (CAR), fel ymdrechion rhyngwladol i sefydlogi'r wlad rhwygo-ymryson dwysáu.

Mae'r awyren gyntaf (a gynhelir gan ECHO Flight, gwasanaeth awyr dyngarol yr UE), gyda chynhwysedd o 50 teithwyr neu bum tunnell o gargo, yn cyrraedd yn Douala, Cameroon yfory. Bydd yr awyren jet CRJ 200 perfformio cylchdroadau dyddiol rhwng Bangui a Douala, sefydlu pont awyr dyngarol i gludo nwyddau a phersonél dyngarol i mewn i'r wlad.

"Yn ystod y dyddiau diwethaf rydym wedi clywed storïau arswydus o laddiadau o CAR," meddai'r Comisiynydd Ymateb Rhyngwladol, Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a Chrisis Kristieina. "Mae dyfodiad lluoedd rhyngwladol yn Bangui a'u defnydd y tu hwnt i'r brifddinas yn cynrychioli yr unig obaith o ddiogelwch i filiynau o bobl sydd wedi bod yn ofni y rhan fwyaf o eleni.

"ECHO Flight yn gwneud cyfraniad hanfodol i sicrhau bod cymorth dyngarol yn cyrraedd y rhai mwyaf taer mewn angen, gan ddarparu dull o gyflenwi ar gyfer gwasanaethau achub bywyd hanfodol. Hoffwn dalu teyrnged i'r gweithwyr cymorth gan gyrff anllywodraethol, y Groes Goch a'r Cenhedloedd Unedig sydd wedi aros ar i helpu pobl yn Bangui ac yn y tu mewn CAR drwy gydol y digwyddiadau y misoedd diwethaf.

"Bydd anghenion yn aros enfawr ers peth amser ac er ein bod, yr UE, eisoes wedi dyblu ein cymorth dyngarol i ewro miliwn ar hugain mae'n amlwg y bydd angen llawer mwy o gyllid. Apeliaf i roddwyr rhyngwladol i fod yn dosturiol ac yn hael ar gyfer argyfwng a arhosodd anghofio llawer rhy hir. "

Yn ogystal â ysgogi ECHO Flight, mae'r UE yn dyblu maint ei dîm o arbenigwyr dyngarol a leolir yn Bangui, sy'n gweithio gydag asiantaethau cymorth dyngarol i helpu cymorth sianel i'r bobl sydd â'r angen mwyaf.

Cefndir

Mae mwy na 400,000 o bobl wedi cael eu dadleoli gan yr ymladd yn Gweriniaeth Canolbarth Affrica. Gyda € 20 miliwn o gymorth ers dechrau 2013 y Comisiwn Ewropeaidd yw rhoddwr dyngarol mwyaf y wlad.

Mae'r CE yn darparu cefnogaeth mewn sawl sector gan gynnwys diogelu, mynediad at ofal iechyd, bwyd a maeth, dosbarthu dwr yfed, gwasanaethau carthffosiaeth, logisteg a chydlynu dyngarol yn ogystal â darparu ar gyfer anghenion y rhai yr effeithir arnynt yn uniongyrchol gan ymladd.

gwasanaeth awyr dyngarol yr UE, ECHO Flight, wedi ei leoli yn Nairobi ac yn gweithredu nifer o awyrennau ar sail barhaol i ddarparu gwasanaethau aer ar gyfer asiantaethau dyngarol yn y lleng Great Lakes. Gellir ei hadleoli yn gyflym i ddarparu gwasanaethau yn y rhanbarth yn Affrica Canolog ehangach.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd ac amddiffyn sifil

wefan y Comisiynydd Georgieva yn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Cymorth, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *