Cysylltu â ni

Sinema

Mae'r actor Peter O'Toole yn marw, yn 81 oed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cyfreithlondeb-o-arabia-peter-otooleYr actor Peter O'Toole, a saethodd i enwogrwydd rhyngwladol yn y ffilm ysgubol Lawrence of Arabia (1962), wedi marw yn 81 oed yn Llundain ar ôl salwch hir, meddai ei asiant.  

Dywedodd teulu Peter O'Toole O'Toole ei fod wedi'i lethu "gan fod cariad ac anwyldeb go iawn yn cael ei fynegi tuag ato, ac i ni, yn ystod yr amser anhapus hwn. Maes o law bydd cofeb yn llawn cân a hwyl dda, fel y byddai wedi dymuno, "meddai merch O'Toole, Kate, yn y datganiad.

Ganwyd Seamus Peter O'Toole ar 2 Awst, 1932, yn fab i'r llyfrie Gwyddelig Patrick 'Spats' O'Toole a'i wraig Constance. Mae rhywfaint o gwestiwn ynghylch a gafodd ei eni yn Connemara, Iwerddon, neu yn Leeds, gogledd Lloegr, lle cafodd ei fagu.

hysbyseb

Dechreuodd ei yrfa actio fel un o'r talentau mwyaf cyffrous ar lwyfan Prydain, ond daeth ei seibiant mawr pan gafodd ei gastio yn y brif ran yn "Lawrence of Arabia" 1962, perfformiad a roddodd ei enwebiad Oscar cyntaf iddo.

Dywedodd y dramodydd Noel Coward unwaith, pe bai O'Toole wedi bod yn fwy coeth yn y ffilm, byddent wedi gorfod galw'r ffilm Fflorens o Arabia. Byddai O'Toole yn derbyn wyth enwebiad Oscars yn y pen draw, a chyda hynny, fe osododd y record ar gyfer y mwyafrif o enwebiadau heb ennill erioed. O'r diwedd, cafodd Oscar anrhydeddus yn 2003. Yn "godwr uffern" diwygiedig ond di-baid, bu O'Toole yn dioddef o afiechyd ers amser maith, wrth i flynyddoedd o yfed trwm ac ysmygu cadwyn gymryd eu tollau.

Ond ni wnaeth unrhyw beth leihau ei ddull a'i gonestrwydd gwladaidd. Norm Wilner, beirniad ffilm o Toronto, sy'n ysgrifennu ar ei gyfer NAWR cylchgrawn, yn siarad am waddol ffilm yr actor. "Os na allwch wneud rhywbeth yn barod ac yn llawen, yna peidiwch â'i wneud, '' meddai O'Toole unwaith." Os byddwch chi'n rhoi'r gorau i yfed, peidiwch â chwyno amdano; ewch yn ôl ar y botel. Do. Fel. Tydi. Wilt. "

hysbyseb

Fe wnaeth O'Toole roi'r gorau i yfed ym 1975 yn dilyn problemau iechyd difrifol a llawfeddygaeth fawr. Ond ni roddodd y gorau i ysmygu sigaréts Gauloises heb eu hidlo mewn daliwr eboni. Roedd hynny a'i benchant ar gyfer sanau gwyrdd, cotiau swmpus a sgarffiau llusgo yn gweddu i'w hoffter o ddrama. Fis cyn ei ben-blwydd yn 80 yn 2012, cyhoeddodd O'Toole ei fod yn ymddeol o yrfa a ddywedodd ei fod wedi ei gyflawni yn emosiynol ac yn ariannol, gan ddod â "fi ynghyd â phobl ddirwy, cymdeithion da yr wyf wedi rhannu llawer anochel yr holl actorion â nhw : fflops a hits ". Dywedodd Arlywydd Iwerddon, Michael D Higgins, "gyda thristwch mawr" iddo glywed am farwolaeth O'Toole. "Mae Iwerddon, a'r byd, wedi colli un o gewri ffilm a theatr."

Sinema

Ffilm a gefnogir gan yr UE yn cael ei hanrhydeddu yng Ngŵyl Ffilm San Sebastian

cyhoeddwyd

on

Enillwyr y 69th rhifyn o Ŵyl Ffilm Ryngwladol San Sebastian eu cyhoeddi ddydd Sadwrn 25 Medi, gyda ffilm yn cael ei hariannu gan yr UE yn cael ei dyfarnu.  Noche de Fuego / Gweddïau dros y Dwyn gan Tatiana Huezo gipiodd wobr Horizontes adref. Mewn Cyfanswm pedair ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu o fewn Detholiad Swyddogol yr Ŵyl. Cefnogodd yr UE y gweithiau rhyngwladol iawn hyn, gan gynnwys sawl gwlad yn yr UE a thu hwnt, yn eu datblygiad, cydgynhyrchu a dosbarthu rhyngwladol trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol. Mae'r cynyrchiadau hyn a llawer o gynyrchiadau eraill hefyd i'w gweld yng nghyd-destun y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau, gan dynnu sylw at waith y diwydiant o flaen a thu ôl i'r camera, a gwir effaith cefnogaeth yr UE. Cynhaliodd yr Ŵyl, mewn cydweithrediad â MEDIA Ewrop Greadigol, rifyn byw o'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd: 'Trawsnewid ecosystem glyweledol Ewrop: tuag at ddiwydiant mwy cynaliadwy a digidol'.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sinema

Oscars 2021: Enillodd dwy ffilm a gefnogir gan yr UE y gwobrau enwog

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr rhifyn eleni o’r Oscars ar 25 Ebrill yn ystod y Seremoni Gwobrau Academi 93ain, gyda dwy ffilm wedi'u cyd-ariannu gan yr UE yn ennill tair gwobr. Y Tad gan Florian Zeller gipiodd y wobr am y Sgrinlun wedi'i Addasu Orau gan Florian Zeller a Christopher Hampton, yn ogystal â'r Actor Gorau ar gyfer rôl Syr Anthony Hopkins. Ar ben hynny, Cyffur - Rownd arall gan Thomas Vinterberg, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i'w ddatblygiad a'i ddosbarthiad, enillodd y wobr am y Ffilm Nodwedd Ryngwladol Orau.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Ewrop sy’n Addas ar gyfer yr Oes Ddigidol Margrethe Vestager: “Llongyfarchiadau! Yn haeddiannol ac wedi'i wneud yn dda gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yn rhifyn eleni o'r Oscars - llwyddiant rhyfeddol i gynyrchiadau Ewropeaidd yn eu cyfanrwydd. Mae'n gydnabyddiaeth wych ac mae'n tanlinellu pwysigrwydd ein hymdrechion i helpu'r sector i wella a thrawsnewid yn yr amseroedd heriol hyn. "

Ychwanegodd Comisiynydd y Farchnad Fewnol Thierry Breton: “Mae'r canlyniadau rhagorol a dderbyniwyd gan ein ffilmiau a gefnogir gan yr UE yng Ngwobrau Academi 2021 yn enghraifft wych o wytnwch y diwydiant clyweledol Ewropeaidd, a rôl hanfodol cefnogaeth barhaus Ewrop i'r sector. Rydym wedi ymrwymo’n gadarn i hyrwyddo a chryfhau’r gefnogaeth hon. ”

hysbyseb

Cefnogodd yr UE ddatblygiad a dosbarthiad rhyngwladol y ddwy ffilm uchod gyda buddsoddiad o dros € 1.4 miliwn, a ddyfarnwyd trwy'r Rhaglen CYFRYNGAU Ewrop Greadigol. Roedd saith ffilm a gefnogwyd gan yr CYFRYNGAU enwebedig am gyfanswm o 14 gwobr yn rhifyn eleni o'r Oscars, gan gystadlu mewn categorïau fel y Cyfarwyddwr Gorau, y Llun Gorau, yr Actor Gorau a'r Sgript Sgrîn Orau. Bydd mwy o wybodaeth am y rhain a chynyrchiadau eraill ar gael yn yr ymroddedig ymgyrch ar gyfer achlysur 30 mlynedd o CYFRYNGAU, sy'n dathlu cefnogaeth yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau.

hysbyseb
Parhau Darllen

Celfyddydau

Y rhyfel yn #Libya - ffilm yn Rwseg sy'n datgelu pwy sy'n lledaenu marwolaeth a braw

cyhoeddwyd

on

Efallai y bydd Twrci unwaith eto yn creu cur pen i Ewrop. Tra bod Ankara yn dilyn strategaeth blacmel yn y Gorllewin, gan fygwth gadael ymfudwyr i Ewrop, mae'n troi Libya yn ganolfan gefn terfysgol trwy drosglwyddo milwriaethwyr o Idlib a gogledd Syria i Tripoli.

Mae ymyrraeth reolaidd Twrci yng ngwleidyddiaeth Libya unwaith eto yn codi mater y bygythiad neo-Osmanist, a fydd yn effeithio nid yn unig ar sefydlogrwydd rhanbarth Gogledd Affrica, ond ar yr un Ewropeaidd hefyd. O ystyried bod Recep Erdogan, trwy roi cynnig ar rôl swltan, yn caniatáu ei hun i flacmelio Ewropeaid trwy ddychryn y mewnlifiad o ymfudwyr. Gall yr ansefydlogi hwn o ogledd Affrica hefyd arwain at don newydd o argyfwng ymfudo.

Y broblem allweddol, fodd bynnag, yw perthynas dan straen Twrci gyda'i chynghreiriaid. Mae'r sefyllfa yn y rhanbarth yn cael ei phennu i raddau helaeth gan y cysylltiadau dan straen rhwng Twrci a Rwsia. O ystyried y diddordebau diametrically gwahanol yn Syria a Libya, gallwn siarad am wanhau cydweithredu rhwng y taleithiau: nid yw gymaint fel cynghrair sefydlog, ond yn hytrach gêm gymhleth o ddau ryddid hirsefydlog, gydag ymosodiadau a sgandalau cyfnodol. yn erbyn ei gilydd.

Dangosir oeri cysylltiadau yn ail ran y ffilm Rwsiaidd "Shugaley", sy'n tynnu sylw at uchelgeisiau neo-Osmanist Twrci a'i chysylltiadau troseddol â'r GNA. Cymeriadau canolog y ffilm yw cymdeithasegwyr Rwsiaidd a gafodd eu herwgipio yn Libya ac y mae Rwsia yn ceisio dod â nhw yn ôl i'w mamwlad. Trafodir pwysigrwydd dychwelyd cymdeithasegwyr ar y lefel uchaf, yn benodol, codwyd y broblem hon gan Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Lavrov, ym mis Mehefin 2020 yn ystod cyfarfod â dirprwyaeth o GNA Libya.

Mae ochr Rwseg eisoes yn beirniadu rôl Twrci yn Libya yn agored, yn ogystal â phwysleisio cyflenwad terfysgwyr ac arfau i'r rhanbarth. Mae awduron y ffilm yn mynegi gobaith bod Shugaley ei hun yn dal yn fyw, er gwaethaf artaith gyson a thorri hawliau dynol.

Mae'r plot o "Shugaley" yn ymdrin â sawl pwnc sy'n boenus ac yn anghyfleus i'r Llywodraeth: artaith yng ngharchar Mitiga, cynghrair o derfysgwyr â llywodraeth Fayez al-Sarraj, caniataol milwriaethwyr o blaid y llywodraeth, ymelwa ar adnoddau Libyans yn y diddordebau cylch cul o elites.

Yn dibynnu ar ddymuniadau Ankara, mae'r GNA yn dilyn polisi o blaid Twrci, tra bod lluoedd Recep Erdogan yn cael eu hintegreiddio fwyfwy i strwythurau pŵer y llywodraeth. Mae'r ffilm yn siarad yn dryloyw am gydweithrediad sydd o fudd i'r ddwy ochr - mae'r GNA yn derbyn arfau gan y Twrciaid, ac yn gyfnewid am hynny, mae Twrci yn sylweddoli ei huchelgeisiau neo-Otomanaidd yn y rhanbarth, gan gynnwys buddion economaidd dyddodion olew cyfoethog.

"Rydych chi'n dod o Syria, onid ydych chi? Felly rydych chi'n ganmoliaeth. Rydych chi'n twyllo, nid Allah a'ch anfonodd yma. A'r dynion mawr o Dwrci, sydd wir eisiau olew Libya. Ond nid ydych chi eisiau i farw amdano. Yma maen nhw'n anfon idiotiaid fel chi yma, "meddai prif gymeriad Sugaley at filwriaethwr sy'n gweithio i asiantaethau troseddol GNA. Ar y cyfan, mae hyn i gyd ond yn dangos y realiti: Yn Libya, mae Twrci yn ceisio hyrwyddo ymgeisyddiaeth Khalid al-Sharif, un o'r terfysgwyr mwyaf peryglus sy'n agos at al-Qaeda.

Dyma wraidd y broblem: mewn gwirionedd, mae al-Sarraj a'i entourage - Khalid al-Mishri, Fathi Bashaga, ac ati - yn gwerthu sofraniaeth y wlad fel y gall Erdogan barhau i ansefydlogi'r rhanbarth, cryfhau celloedd terfysgol a elwa - ac ar yr un pryd yn peryglu diogelwch yn Ewrop. Mae'r don o ymosodiadau terfysgol mewn priflythrennau Ewropeaidd o 2015 yn rhywbeth a allai ddigwydd eto os yw gogledd Affrica wedi'i lenwi â therfysgwyr. Yn y cyfamser, mae Ankara, yn groes i gyfraith ryngwladol, yn hawlio lle yn yr UE ac yn derbyn cyllid.

Ar yr un pryd, mae Twrci yn ymyrryd yn rheolaidd ym materion gwledydd Ewropeaidd, gan gryfhau ei lobi ar lawr gwlad. Er enghraifft, enghraifft ddiweddar yw'r Almaen, lle mae'r Gwasanaeth Gwrth-ddeallusrwydd Milwrol (MAD) yn ymchwilio i bedwar cefnogwr a amheuir o eithafwr asgell dde Twrci "Grey Wolves" yn lluoedd arfog y wlad.

Mae llywodraeth yr Almaen newydd gadarnhau mewn ymateb i gais gan blaid Die Linke fod Ditib ("Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd") yn cydweithredu â "Grey Wolves" eithafol sy'n canolbwyntio ar Dwrci yn yr Almaen. Cyfeiriodd yr ymateb gan Lywodraeth Ffederal yr Almaen at gydweithrediad rhwng eithafwyr dde eithafol Twrci a’r sefydliad ymbarél Islamaidd, Undeb Twrcaidd-Islamaidd y Sefydliad Crefydd (Ditib), sy’n gweithredu yn yr Almaen ac sy’n cael ei reoli gan gorff talaith Twrci, y Swyddfa. Materion Crefyddol (DIYANET).

A fyddai’n benderfyniad priodol i ganiatáu aelodaeth o’r UE i Dwrci, sydd, trwy flacmelio, cyflenwadau milwrol anghyfreithlon ac integreiddio i mewn i strwythurau pŵer, y fyddin a chudd-wybodaeth yn ceisio cryfhau ei safle yng ngogledd Affrica ac yn y galon. o Ewrop? Y wlad nad yw'n gallu cydweithredu â'i chynghreiriaid fel Rwsia hyd yn oed?

Rhaid i Ewrop ailystyried ei hagwedd tuag at bolisi neo-Osmanist Ankara ac atal parhad blacmel - fel arall mae'r rhanbarth yn peryglu wynebu cyfnod terfysgol newydd.

I gael mwy o wybodaeth am "Sugaley 2" ac i weld trelars y ffilm ewch i http://shugalei2-film.com/en-us/

 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd