Cysylltu â ni

Frontpage

Wyth aelod-wladwriaeth o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig 'yn rhoi credinwyr ac anffyddwyr yn y carchar'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2831030-3x2-940x627dim ond Hawliau Dynol Heb Ffiniau (HRWF) wedi rhyddhau ei World Blynyddol Rhyddid Crefydd neu Gred Carcharorion Rhestr - mae tair aelod-wladwriaeth newydd eu hethol o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig a phum aelod arall ar ei restr o 24 gwlad: China, Moroco a Saudi Arabia ac India, Indonesia, Kazakhstan, Libya a De Korea yn y drefn honno.

Yn ei adroddiad, mae HRWF yn rhestru cannoedd o garcharorion a oedd y tu ôl i fariau yn 2013 oherwydd deddfau yn gwahardd neu'n cyfyngu ar eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB): (1) rhyddid i newid crefydd neu gred, (2) rhyddid i rannu. crefydd neu gredoau rhywun, (3) rhyddid cymdeithasu, (4) rhyddid addoli a chynulliad, neu (5) gwrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol.

Pedwar ar hugain o wledydd a nodwyd fel amddifadu credinwyr o'u rhyddid: Armenia, Azerbaijan, China, Eritrea, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Libya, Moroco, Nagorno-Karabakh, Gogledd Korea, Pacistan, Rwsia, Saudi Arabia , Singapore, De Korea, Swdan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan a Fietnam.

hysbyseb

Mae rhyddid crefydd cred, a gadarnhawyd yn Erthygl 18 o'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, yn honni "bydd gan bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd. Bydd yr hawl hon yn cynnwys rhyddid i gael crefydd neu ba bynnag gred sydd ganddo. [ei] dewis. " Mae hyn yn cynnwys yr hawl i beidio â chredu o gwbl mewn crefydd.

Yn benodol, tair gwlad wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i'r Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig er gwaethaf eu record rhyddid crefyddol a deddfwriaeth rhyddid gwael cyfyngu addoli ac amlygiad y cyhoedd o grefydd.

Er enghraifft, yn Tsieina, gwladwriaeth wleidyddol Gomiwnyddol, mae'n ofynnol i bob grŵp crefyddol gofrestru gyda sefydliad crefyddol a reolir gan y wladwriaeth i gael cyflawni eu gweithgareddau'n gyfreithlon ac ni allant wyro oddi wrth yr athrawiaethau a gymeradwywyd gan y wladwriaeth. Mae carcharorion FoRB yn Tsieina yn perthyn i grwpiau nad ydyn nhw'n cael eu cydnabod gan y wladwriaeth (eglwysi tŷ Protestannaidd), yn cael eu gwahardd fel 'cyltiau drwg' (Falun Gong), yn proffesu teyrngarwch i arweinydd ysbrydol sy'n byw y tu allan i China (Catholigion Rhufeinig yn ffyddlon i'r Pab a Tibet. Bwdistiaid sy'n ffyddlon i'r Dalai Lama) neu'n cael eu hamau o ymwahaniaeth (Mwslemiaid Uyghur a Bwdistiaid Tibet). Mae adroddiad HRWF yn dogfennu sawl arestiad torfol ac ystod eang o achosion unigol o gredinwyr o bob ffydd sy'n gwasanaethu tymor carchar.

hysbyseb

Yn Moroco, gwlad Fwslimaidd, mae tröedigaeth ei ddedfrydu i ddwy flynedd a hanner yn y carchar a chafodd ddirwy am geisio rhannu ei ffydd Gristnogol newydd gydag eraill.

Yn Saudi Arabia, yn wlad mwyafrif llethol Mwslimaidd, 52 Cristnogion Ethiopia eu harestio am gymryd rhan mewn gwasanaeth crefyddol mewn cartref preifat ac yn dilyn hynny mae nifer ohonynt yn cael eu halltudio.

Pum-wladwriaethau eraill a etholwyd yn flaenorol ac ar hyn o bryd aelodau'r Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig hefyd wedi rhoi credinwyr ac anffyddwyr tu ôl i fariau.

Yn India, gwlad ddemocrataidd, mae nifer o Protestaniaid yn cael eu arestio a'i gadw yn fyr ar gyfer trosi at Gristnogaeth neu drefnu cyfarfodydd gweddi mewn cartrefi preifat.

Yn Indonesia, dedfrydwyd anffyddiwr i 30 mis yn y carchar am bostio'r datganiad 'Nid yw Duw yn bodoli' ar Facebook, gan greu cartwnau o'r Proffwyd Muhammad a dechrau tudalen anffyddiwr. Treuliodd gweinidog dri mis yn y carchar am gynnal gwasanaethau crefyddol heb drwydded ddilys.

Yn Kazakhstan, yn fugail ei gadw am ddau fis mewn clinig seiciatrig ar ôl ataliad ar y cyntaf ar gyfer honnir niweidio iechyd aelod eglwysig trwy ddefnyddio diodydd cymundeb rhithbeiriol ac roedd yna ail-arestio ac erlyn am eithafiaeth ar ddiwrnod ei ryddhau o cadw 4-mis. Yn anffyddiwr ei arestio ar gyfer honnir ysgogi casineb crefyddol yn ei ysgrifau am grefydd a'i roi mewn ysbyty seiciatrig cyn cael ei anfon y tu ôl i fariau a rhyddhau ar fechnïaeth.

Yn Libya, gwlad llethol Fwslimaidd, carcharwyd nifer o Gristnogion brodorol yr Aifft (Copts) am geisio trosi eraill. Bu farw un ohonyn nhw yn y carchar.

 Yn Ne Korea, gwlad ddemocrataidd, erbyn diwedd y flwyddyn roedd 599 o Dystion Jehofa ifanc i gyd yn gwasanaethu tymhorau carchar 18 mis am wrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol. Ers Rhyfel Corea, mae 17,549 o dystion wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm cyfun o 34,100 mlynedd yn y carchar am wrthod perfformio gwasanaeth milwrol.

Yn ôl mandad y Cyngor Hawliau Dynol: "Bydd aelodau a etholir i'r Cyngor yn cynnal y safonau uchaf wrth hyrwyddo a gwarchod hawliau dynol."

"Mae rhyddid crefydd neu gred yn hawl ddynol a warantir gan Erthygl 18 o'r Datganiad Cyffredinol, ond yn 2013, fe wnaeth wyth aelod-wladwriaeth o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig arestio, cadw a dedfrydu credinwyr ac anffyddwyr i wahanol delerau carchar sy'n ymarfer crefydd neu gredo eu dewis, "meddai Willy Fautré, cyfarwyddwr y sefydliad Human Rights Without Frontiers ym Mrwsel. "Ein dymuniad gorau ar gyfer y Flwyddyn Newydd yw y gall y rhain ac aelod-wladwriaethau eraill y Cyngor Hawliau Dynol roi'r esiampl dda i genhedloedd eraill y byd trwy ryddhau carcharorion cydwybod o'r fath a pheidio ag amddifadu unrhyw gredwr neu anffyddiwr arall o'u rhyddid. yn 2014. "

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd