Mae wyth aelod-wladwriaethau o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig 'credinwyr ofyn a'i anffyddwyr yn y carchar'

| Rhagfyr 30, 2013 | 0 Sylwadau

2831030-3x2-940x627dim ond Hawliau Dynol Heb Ffiniau (HRWF) wedi rhyddhau ei World Blynyddol Rhyddid Crefydd neu Gred Carcharorion Rhestr - mae tri aelod-wladwriaeth newydd etholedig Cyngor Hawliau Dynol y CU a phum aelod arall ar ei restr o wledydd 24: Tsieina, Moroco a Saudi Arabia ac India, Indonesia, Kazakhstan, Libya a De Corea yn y drefn honno.

Yn ei adroddiad, mae HRWF yn rhestru cannoedd o garcharorion oedd y tu ôl i fariau yn 2013 oherwydd cyfreithiau sy'n gwahardd neu'n cyfyngu ar eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB): (1) rhyddid i newid crefydd neu gred, (2) rhyddid i rannu crefydd neu gredoau un, (3) rhyddid cydgysylltu, (4) rhyddid addoli a chynulliad, neu (5) gwrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol.

Pedwar ar hugain o wledydd a nodwyd fel amddifadu credinwyr o'u rhyddid: Armenia, Azerbaijan, China, Eritrea, India, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Libya, Moroco, Nagorno-Karabakh, Gogledd Korea, Pacistan, Rwsia, Saudi Arabia , Singapore, De Korea, Swdan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan a Fietnam.

Mae rhyddid crefydd o gred, cadarnhawyd yn Erthygl 18 y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, yn honni bod "yn bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd. Mae'r hawl yn cynnwys rhyddid i â chrefydd neu beth bynnag cred o'i ddewis [hi]. "Mae hyn yn cynnwys yr hawl i beidio â gredu o gwbl mewn crefydd.

Yn benodol, tair gwlad wedi cael eu derbyn yn ddiweddar i'r Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig er gwaethaf eu record rhyddid crefyddol a deddfwriaeth rhyddid gwael cyfyngu addoli ac amlygiad y cyhoedd o grefydd.

Er enghraifft, yn Tsieina, cyflwr gwleidyddol Gomiwnyddol, holl grwpiau crefyddol yn rheidrwydd i gofrestru â sefydliad crefyddol wladwriaeth a reolir i gael yr hawl i gyflawni eu gweithgareddau yn gyfreithiol ac efallai na wyro oddi wrth y athrawiaethau a gymeradwywyd gan y wladwriaeth. carcharorion FoRB yn Tsieina yn perthyn i grwpiau nad ydynt yn cael eu cydnabod gan y wladwriaeth (eglwysi tŷ Protestannaidd), yn cael eu gwahardd fel 'cyltiau drwg' (Falun Gong), arddel teyrngarwch i arweinydd ysbrydol sy'n byw y tu allan i Tsieina (Pabyddion ffyddlon i'r Pab a Tibet Bwdhyddion ffyddlon i'r Dalai Lama) neu yn cael eu hamau o ymwahaniaeth (Uyghur Mwslimiaid a Bwdhyddion Tibet). Mae'r adroddiad HRWF dogfennau sawl arestiadau torfol ac ystod eang o achosion unigol o gredinwyr o bob ffydd yn gwasanaethu termau carchar.

Yn Moroco, gwlad Fwslimaidd, mae tröedigaeth ei ddedfrydu i ddwy flynedd a hanner yn y carchar a chafodd ddirwy am geisio rhannu ei ffydd Gristnogol newydd gydag eraill.

Yn Saudi Arabia, yn wlad mwyafrif llethol Mwslimaidd, 52 Cristnogion Ethiopia eu harestio am gymryd rhan mewn gwasanaeth crefyddol mewn cartref preifat ac yn dilyn hynny mae nifer ohonynt yn cael eu halltudio.

Pum-wladwriaethau eraill a etholwyd yn flaenorol ac ar hyn o bryd aelodau'r Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig hefyd wedi rhoi credinwyr ac anffyddwyr tu ôl i fariau.

Yn India, gwlad ddemocrataidd, mae nifer o Protestaniaid yn cael eu arestio a'i gadw yn fyr ar gyfer trosi at Gristnogaeth neu drefnu cyfarfodydd gweddi mewn cartrefi preifat.

Yn Indonesia, yn anffyddiwr ei ddedfrydu i fisoedd 30 yn y carchar am bostio datganiad 'nid yw Duw yn bodoli' ar Facebook, gan greu cartwnau o'r Proffwyd Muhammad a dechrau tudalen anffyddiwr. Treuliodd Pastor dri mis yn y carchar am gynnal gwasanaethau crefyddol heb drwydded ddilys.

Yn Kazakhstan, yn fugail ei gadw am ddau fis mewn clinig seiciatrig ar ôl ataliad ar y cyntaf ar gyfer honnir niweidio iechyd aelod eglwysig trwy ddefnyddio diodydd cymundeb rhithbeiriol ac roedd yna ail-arestio ac erlyn am eithafiaeth ar ddiwrnod ei ryddhau o cadw 4-mis. Yn anffyddiwr ei arestio ar gyfer honnir ysgogi casineb crefyddol yn ei ysgrifau am grefydd a'i roi mewn ysbyty seiciatrig cyn cael ei anfon y tu ôl i fariau a rhyddhau ar fechnïaeth.

Yn Libya, gwlad llethol Fwslimaidd, cafodd nifer o Gristnogion brodorol yr Aifft (Copts) eu carcharu am geisio trosi eraill. Bu farw un ohonynt yn y carchar.

Yn Ne Korea, gwlad ddemocrataidd, erbyn diwedd y flwyddyn roedd 599 Jehovah's Witnesses ifanc yn rhoi termau carchar 18-mis ar gyfer gwrthwynebiad cydwybodol i wasanaeth milwrol. Ers y Rhyfel Corea, mae 17,549 Tystion wedi cael eu dedfrydu i gyfanswm o flynyddoedd 34,100 yn y carchar am wrthod perfformio gwasanaeth milwrol.

Yn ôl y mandad y Cyngor Hawliau Dynol: "Rhaid i aelodau etholedig i'r Cyngor gynnal y safonau uchaf o ran hyrwyddo a diogelu hawliau dynol."

"Rhyddid crefydd neu gred yn hawl dynol gwarantu gan Erthygl 18 y Datganiad Cyffredinol, ond yn 2013, wyth aelod-wladwriaethau o Gyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig arestio, ei gadw a'i ddedfrydu credinwyr ac anffyddwyr i wahanol dermau carchar ymarfer y grefydd neu gred o eu dewis, "meddai Willy Fautré, cyfarwyddwr y sefydliad ym Mrwsel Hawliau Dynol Heb Ffiniau. "Mae ein dymuniad gorau ar gyfer y Flwyddyn Newydd yw y gall y rhain a'r aelod-wladwriaethau eraill y Cyngor Hawliau Dynol yn rhoi'r esiampl dda i'r chenhedloedd eraill y byd drwy ryddhau carcharorion o'r fath o gydwybod ac nid amddifadu unrhyw gredwr neu anffyddiwr eraill o'u rhyddid yn 2014. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, hawliau cymdeithasol, Cenhedloedd Unedig

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *