Barn: Affrica yn cymryd ganol y llwyfan yn 3rd Deialogau Iwerydd

| Ionawr 21, 2014 | 0 Sylwadau

AtlanticDialogues-gyda-brenhinol-patronage967Erbyn Offeren Mboup

Mae'r cyfalaf Moroco Rabat Cynhaliodd TDeialogau Iwerydd ef am y drydedd flwyddyn yn olynol. Wedi'i lansio yn 2011, mae'r digwyddiad hwn wedi ennill lle pwysig ar yr agenda ryngwladol. Mae'n cael ei drefnu drwy fenter y Gronfa Marshall yr Almaen ar yr Unol Daleithiau (GMF) mewn partneriaeth â Sefydliad OCP (Swyddfa Chérifien des Phosphates) a'i Ganolfan Bolisi OCP adain strategol. Yn nodedig, daeth yr argraffiad 2013 at ymrwymiad cryf gan yr awdurdodau Moroco, ar lefel sefydliadol a pharatoadol.

Mae nifer y cyfranogwyr, o wahanol cwr o'r byd, gan gynnwys De America, India, y Caribî, Affrica, yr Unol Daleithiau a Tsieina, rhagori ar y cyfan bod y flwyddyn flaenorol. Gwleidyddion, arbenigwyr lefel uchel, cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus a'r sector preifat, mynychodd aelodau o'r gymdeithas sifil ac arweinwyr ifanc o bob cwr o'r basn Iwerydd 50 sesiynau thematig dros y tri diwrnod. Cymerodd y cyfandir Affrica cyfnod canolog a gynrychiolir gan dirprwyaethau o Senegal, Mali, Ghana, Gambia a De Affrica, ymhlith eraill.

Ar agor y Fforwm, y tîm cartref Mostafa Terrab, Llywydd y OCP Sylfaen a Greg Kennedy, Cadeirydd Cronfa Marshall yr Almaen, gefndir y sefydlwyd The Dialogues Iwerydd: menter ryngwladol a fframwaith o ddigwyddiadau aml-ddiwylliannol sy'n anelu at hyrwyddo deialog a datblygu ar y cyd rhwng dwy ochr yr Iwerydd. Y prif heriau yw: argyfwng economaidd ac ariannol y byd, y frwydr yn erbyn terfysgaeth, materion mewnfudo, diogelwch bwyd yn enwedig yn rhanbarth Sahel ... ymhlith eraill.

Cynhaliwyd sesiynau y tu mewn a'r tu allan i'r Sofitel Hotel. Ymhlith y trafodaethau mwyaf nodedig oedd y panel ar sefydlogrwydd rhanbarthol yn Affrica a ddaeth ynghyd arbenigwyr amlwg yn cynnwys: Uwchfrigadydd Obed Okwa, Penswyddog / Cyfarwyddwr Gweithredol, Canolfan Hyfforddi cadw heddwch Koffi Annan Rhyngwladol; Amanda J. Dory, Dirprwy Ysgrifennydd Cynorthwyol dros Faterion Affrica, yr Unol Daleithiau Adran Amddiffyn; Kamal Amakrane, Prif Gynghorydd i Gynrychiolydd Arbennig y Cenhedloedd Unedig Ysgrifennydd Cyffredinol ar gyfer Arfordir Ifori. Pynciau yn canolbwyntio yn benodol ar effaith symudiadau jihadist ar draws y ffin yn dilyn y digwyddiadau sy'n ysgwyd Somalia a Mali gyda chanlyniadau trasig.

Dywedodd Cadfridog Obed Okwa bod angen edrych y tu hwnt arsylwi yn unig: "Cwestiynau sy'n gysylltiedig â ideoleg eithafol a therfysgaeth, yn eu gwahanol ffurfiau, yn ganolog i rôl yr Undeb Affricanaidd fel sefydliad uwch-genedlaethol gyda'i adnoddau cyfyngedig, ond i y mae'n bwysig rhoi dulliau gwleidyddol a milwrol a fyddai'n caniatáu defnydd cyflym mewn ardaloedd argyfwng. "

Canolbwyntiodd Kamal Amakrane, swyddog lefel uchel y Cenhedloedd Unedig sy'n gweithredu o Abidjan, ar elfennau mwy cadarnhaol megis y "cynnydd pwysig a wnaed mewn sefydlogrwydd Affricanaidd". Ychwanegodd: "Dylid archwilio'r argyfyngau a ddigwyddodd yn Affrica o safbwynt llywodraethu gwael a ffactorau eraill megis gwendid sefydliadau, sy'n aml yn achosi lledaeniad llygredd, masnachu mewn cyffuriau ac ati".

Er gwaethaf eu gwahaniaethau, cytunodd Okwa ac Amakrane, yn wyneb argyfyngau cylchol yn Affrica ac ystyried lledaeniad ardaloedd tensiwn, mae'n hanfodol bod "Rhaid i Affrica osod ei hun ar y rheng flaen fel bod Affricanaidd eu hunain yn datrys problemau Affricanaidd".

Roedd llawer o drafodaethau panel eraill yn mynd i'r afael â materion Affricanaidd o onglau eraill. Codwyd cwestiynau am broblemau seilwaith, buddsoddi, datblygu, diogelwch bwyd a iechyd y cyhoedd, megis HIV-AIDS sy'n parhau i ddinistrio'r cyfandir Affricanaidd a chlefydau eraill nad ydynt yn drosglwyddadwy, gan gynnwys pwysedd gwaed uchel, clefyd y galon ac ati.

Yn ôl y rhan fwyaf o gyfranogwyr, roedd Dialogau Iwerydd 2013 wedi gwneud cynnydd sylweddol. Roedd yn amlwg bod ymdrechion mawr wedi cael eu gwneud i wella ar y cynadleddau blaenorol. Roedd yna raglen wedi'i chynllunio'n dda, themâu cydlynol a dethol yn dda, ac fe'i trefnwyd yn dda iawn.

arloesi technolegol ei roi i ddefnydd da drwy wneud iPOD neu iPad (yn rhedeg y cais AD Connect a ddatblygwyd gan y cwmni SpotMe o Genefa). ar gael i bob cyfranogwr. Amnewid y aml yn swmpus papur-ddogfennau, em bach yma yn galluogi pawb i ddilyn y panel trafodaethau tra'n cyfathrebu a chyfnewid gwybodaeth â'i gilydd.

Mae'r nifer o sesiynau o'r neilltu (a allai hyd yn oed wedi cael eu torri ychydig i osgoi gorgyffwrdd), gallwn ni fod yn sicr y bydd rhifyn nesaf y Dialogau Iwerydd hyd yn oed yn well er mwyn ymateb i ddisgwyliadau'r gymuned drawsatllanig, sydd, yn y geiriau cadeirydd y GMF, Greg Kennedy. yn "unedig gan yr heriau a'r posibiliadau cyffredin ac nid ydynt wedi'u rhannu rhwng y Gogledd a'r De".

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, chysylltiadau allanol, US

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *