UE airlifts cyflenwadau yn fwy dyngarol i mewn i Gweriniaeth Canolbarth Affrica

| Ionawr 25, 2014 | 0 Sylwadau

20140123_bigYng nghanol yr argyfwng parhaus yng Ngweriniaeth Canolbarth Affrica, mae'r Undeb Ewropeaidd unwaith eto'n cludo cymorth dyngarol sydd ei angen ar frys i'r wlad. Heddiw, cludodd awyren 80 o dunelli o gyflenwadau rhyddhad o Nairobi, Kenya i brifddinas Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Bangui, gan gynnwys lloches frys, blancedi ac eitemau cartref sylfaenol fel offer sebon a chegin.

"Mae'r anghenion dyngarol a grëwyd gan yr argyfwng hwn yn enfawr - effeithir ar y boblogaeth gyfan," meddai'r Comisiynydd Ymateb Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol a'r Ymateb Argyfwng Kristalina Georgieva. "Dim ond ychydig ddyddiau yn ôl fe wnaethon ni godi bron i hanner biliwn o ddoleri mewn addewidion i ddod â mwy o gymorth i'r Canolbarth Affricanaidd sy'n dioddef o hyd, ac mae mwy na hanner miliwn ohonynt wedi cael eu tynnu oddi ar eu cartrefi yn Bangui yn unig. Byddwn yn parhau i wneud popeth a allwn cyhyd ag y bydd yn ei gymryd. "

"Fel trais yn parhau ac anghenion yn parhau i fod enfawr, diogelwch a mynediad dyngarol i'r bobl fwyaf agored i niwed, y tu mewn a'r tu allan i'r brifddinas, yn flaenoriaeth frys."

Cefndir

Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn safle ymhlith gwledydd tlotaf y byd ac mae wedi cael ei frwydro mewn gwrthdaro arfog ers degawd. Gwaethygodd y cynnydd mewn trais ym mis Rhagfyr 2013 y sefyllfa hon a heddiw mae angen cymorth ar unwaith ar hanner y boblogaeth 4.6-gryf. Mae bron i filiwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol, hanner ohonynt yn y brifddinas Bangui yn unig. Mwy na 245 000 Mae Affricanwyr Canolog wedi ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos.

Yr UE yw'r darparwr cymorth cymorth mwyaf i'r wlad, gyda € 76 miliwn yn 2013. Mae cymorth dyngarol gan y Comisiwn Ewropeaidd wedi treblu'r llynedd i € 39 miliwn. Mae'r Comisiwn wedi trefnu gweithrediadau awyrennau dro ar ôl tro i'r wlad i hwyluso defnyddio deunydd a phersonél rhyddhad. Mae tîm o arbenigwyr dyngarol Ewropeaidd yn y maes yn monitro'r sefyllfa, yn asesu'r anghenion ac yn goruchwylio'r defnydd o arian gan sefydliadau partner.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yr UE a'r Cenhedloedd Unedig

cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd ac amddiffyn sifil

wefan y Comisiynydd Georgieva yn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, cymorth allanol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *