Comisiynydd Piebalgs yn ymweld â thair gwlad West-Affrica i drafod datblygiad yn y dyfodol cydweithredu

| Chwefror 7, 2014 | 0 Sylwadau

medium_Andris-Piebalgs-13Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs (Yn y llun) yn dechrau ar ddydd Llun (10 Chwefror) ymweliad lefel uchel i Mauritania, Senegal a'r Cape Verde, lle bydd yn tanlinellu ymrwymiad parhaus yr UE i gefnogi'r rhanbarth a chadarnhau cyllid ar gyfer y tair gwlad yn y dyfodol.

Bydd yr ymweliad yn ymweliad lefel uchel cyntaf erioed i Senegal a Cape Verde, ac yn gyntaf y Comisiynydd ers 2008 i Mauritania. Bydd yn cyfarfod Penaethiaid wladwriaethau, gweinidogion a chynrychiolwyr o gymdeithas sifil o'r tair gwlad, ac yn trafod blaenoriaethau yn y dyfodol a meysydd parhaus o gydweithio, yn benodol i weithredu glasbrint datblygu UE a elwir yn 'Agenda ar gyfer Newid', yn ogystal â materion rhanbarthol gyffredin llog a'r agenda ôl-2015 (pan Nodau Datblygu'r Mileniwm cyfredol yn dod i ben).

Wrth siarad cyn yr ymweliad, dywedodd Piebalgs: "Yr wyf yn hapus i weld sut mae'r Agenda ar gyfer Newid yn cyfrannu at gefnogi twf cynhwysol a chynaliadwy yn y rhanbarth, yn bennaf drwy amaethyddiaeth ac ynni cynaliadwy."

"Yn ystod fy ymweliad byddaf yn edrych ar ffyrdd newydd y gall yr UE ac Affrica cydweithredu yno yn y dyfodol - yn ynni, yn y sector preifat ac mewn seilwaith, er enghraifft, rydym yn ymrwymedig i edrych ar ffyrdd arloesol o weithio sy'n gallu o fudd i bobl gymaint â phosibl drwy hybu twf, swyddi a buddsoddiad, "ychwanegodd.

Mae'r rhain yn y prif bynciau a drafodir ym mhob gwlad:

  • Yn Mauritania, bydd y Comisiynydd yn trafod cydweithredu ym meysydd diogelwch bwyd, rheolaeth y gyfraith ac iechyd yn y dyfodol. Bydd ef hefyd yn tynnu sylw at rôl allweddol y mae'r wlad yn ei chwarae yn niogelwch y Sahel.
  • Yn Senegal, blaenoriaethau datblygiad y wlad, amaethyddiaeth yn bennaf a diogelwch bwyd, glanweithdra ac ynni, yn cael eu trafod. Bydd y Comisiynydd yn croesawu rôl gadarnhaol Senegal yn integreiddio economaidd rhanbarthol ac o ran cynyddu sefydlogrwydd yn y rhanbarth.
  • Yn y Cape Verde, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn ymweld â phrosiect ynni adnewyddadwy, sy'n un o'r ffermydd gwynt mwyaf yn Affrica, ac yn lansio rhaglen gydweithredu hatgyfnerthu â'r wlad.

Mae'r comisiynydd ddiweddar, cyhoeddodd € 6.4 biliwn ar gyfer gwledydd 16 yn rhanbarth Gorllewin Africa1 (yn amodol ar gadarnhad gan aelod-wladwriaethau) rhwng 2014-2020, y disgwylir i gefnogi buddsoddiadau sy'n cynhyrchu twf a chreu swyddi ar gyfer yr 300 miliwn o ddinasyddion o Orllewin Affrica.

Cefndir

Bydd ymweliad lefel uchel y Comisiwn yn gyfle allweddol i'r Comisiynydd ddiwallu arweinwyr Affricanaidd cyn yr Uwchgynhadledd 4th Affrica-UE, a gynhelir ym Mrwsel ar 2-3 April 2014. Mae gan Mauritania lywyddiaeth yr AU yn 2014 a bydd yn cyd-lywydd dros ddigwyddiadau Uwchgynhadledd yr UE-Affrica. Mae'r Arlywydd Mauritania, Mohamed Ould, Abdel Aziz hefyd yn un o ddeg aelod y Pwyllgor Lefel Uchel ar y broses 2015 post.

Mae'r copa Brwsel, ar ôl y rhai a gynhaliwyd yn Cairo, Lisbon a Tripoli, bydd yn rhaid i'r thema 'Buddsoddi mewn Pobl, Ffyniant a Peaceà. Disgwylir i'r copa i nodi cam pwysig arall ymlaen ar gyfer y bartneriaeth rhwng yr UE ac Affrica ym mhob un o'r tri maes a nodwyd.

Mae'r rhanbarth Gorllewin Africa1 cynnwys Benin, Burkina Faso, Cape Verde, Ivory Coast, Gambia, Ghana, Guinea, Gini Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo a Mauritania.

Mwy o wybodaeth

IP / 13 / 1002: UE yn cadarnhau ei gefnogaeth i ddatblygu ac integreiddio Gorllewin Affrica (datganiad i'r wasg blaenorol ar gyllid i Orllewin Affrica)

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Chydweithrediad DG

Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Affrica, Cymorth, Datblygu, EU, cymorth allanol, chysylltiadau allanol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *