Cysylltu â ni

EU

Dadl Dyfodol Ewrop: Is-lywydd Viviane Reding i gynnal Deialog Dinasyddion yn Barcelona

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Undeb EwropeaiddPa rôl ddylai'r UE ei chwarae yn yr adferiad economaidd? Pa hawliau sydd gennym ni fel dinasyddion Ewropeaidd a sut mae'r hawliau hyn yn effeithio ar ein bywydau bob dydd? Pa fath o Ewrop mae dinasyddion ei eisiau ar gyfer y dyfodol? Dyma rai o'r materion y bydd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Viviane Reding, yn eu trafod gyda thua 250 o ddinasyddion ar 23 Chwefror yn Barcelona ar gyfer y 45fed Deialog Dinasyddion.

"Yng nghanol yr argyfwng, cynhaliodd Sbaen ddiwygiadau poenus. Efallai na fyddai dinasyddion yn teimlo'r canlyniadau uniongyrchol yn eu bywydau beunyddiol eto, ond mae Sbaen yn gadarn ar y llwybr tuag at adferiad. Rwyf am i ddinasyddion Sbaen wybod: Nid yw'r UE yn gadael i chi i lawr. Ymladd diweithdra ymhlith pobl ifanc yw ein prif flaenoriaeth, "meddai'r Is-lywydd Viviane Reding. “Rwyf wedi adnabod Catalwnia ers amser maith. Rwy'n gwybod bod Catalans yn Ewropeaid selog. Rwy’n argyhoeddedig felly y bydd y ddadl yn Barcelona yn angerddol o ran dyfodol ein Hundeb ond hefyd ddyfodol Catalwnia. Rwy'n edrych ymlaen at y Deialog hon gyda dinasyddion yn Barcelona. "

Yn y Deialog, bydd dinasyddion yn cael cyfle i drafod gyda'r Is-lywydd Reding, i ofyn cwestiynau ac i gyflwyno eu barn a'u pryderon. Bydd y Dialog yn cael ei gymedroli gan y newyddiadurwr TV3, Carles Prats.

hysbyseb

Mae'r digwyddiad wedi'i archebu'n llawn ond gall y rhai sy'n dymuno mynychu barhau i ddilyn y digwyddiad ar sgrin fawr yn Swyddfa Ranbarthol y Comisiwn Ewropeaidd yn Barcelona (gwybodaeth am ymrestru yma).

Bydd y Deialog yn cael ei chynnal ar 23ain Chwefror rhwng 18.00 a 20.00 yn Awditoriwm un o adeiladau enwocaf Barcelona, ​​La Pedrera (Passeig de Gràcia, 92). Gellir gwylio'r digwyddiad yn fyw trwy webstream tra gall dinasyddion o bob cwr o Ewrop hefyd yn cymryd rhan drwy Facebook a Twitter trwy ddefnyddio hashnodau #EUDeb8 a #RedingBCN.

Ar 24 Chwefror, bydd yr Is-lywydd Reding yn urddo cymhleth hanesyddol Ysbyty Sant-Pau a adferwyd yn ddiweddar ynghyd â Llywydd Artur Mas Llywodraeth Ymreolaethol Catalwnia, Gweinidog Datblygu Mewnol Sbaen Ana Pastor, Maer prifddinas Catalwnia Xavier Trias a Archesgob Barcelona Lluís Martínez Sistach. Daeth hanner y € 22.5 miliwn a ddefnyddiwyd i adfer prif bafiliwn Safle Treftadaeth y Byd UNESCO hwn o gronfeydd yr UE (Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop) - enghraifft dda o sut y gall arian yr UE helpu i adeiladu seilwaith a chreu swyddi yn lleol.

hysbyseb

Cefndir

Am beth mae Deialogau'r Dinasyddion?

Yn 2013 lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd Flwyddyn Dinasyddion Ewrop (IP / 13 / 2). Mae rhai o'r gweithgareddau sy'n gysylltiedig â eleni yn parhau i mewn i 2014. Trwy gydol 2013 ac yn symud i mewn i 2014, mae aelodau'r Comisiwn wedi trafod gyda dinasyddion o bob rhan o Ewrop am eu disgwyliadau ar gyfer y dyfodol.

Hyd yn hyn mae 44 o ddeialogau gyda dinasyddion wedi digwydd ledled yr Undeb Ewropeaidd, gydag o leiaf un Comisiynydd yn bresennol ar bob achlysur. Mae cyfanswm o 50 cyfarfod o'r fath ar y gweill (gweler yr atodiad). Gallwch eu dilyn ar y 'net yma.

A pôl Eurobaromedr diweddar yn dangos bod 69% o Sbaenwyr yn teimlo'n Ewropeaidd (59% ar gyfartaledd i ddinasyddion yr UE ym mhob Aelod-wladwriaeth). Fodd bynnag, dim ond 43% sy'n dweud eu bod yn gwybod pa hawliau a ddaw yn sgil dinasyddiaeth yr UE tra hoffai 60% o Sbaenwyr wybod mwy am eu hawliau fel dinasyddion yr UE.

Dyma pam y cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd Flwyddyn Dinasyddion Ewropeaidd 2013, blwyddyn sy'n ymroddedig i ddinasyddion a'u hawliau. Mae'r Deialogau Dinasyddion wedi bod wrth galon eleni ac maent yn parhau yn 2014.

Pam fod y Comisiwn yn gwneud hyn yn awr?

Oherwydd bod Ewrop ar groesffordd. Bydd y misoedd a'r blynyddoedd i ddod yn bendant ar gyfer dyfodol yr Undeb Ewropeaidd gyda llawer o leisiau'n cynnig barn wahanol ar ba gyfeiriad y dylai ei gymryd. Dylai integreiddio Ewropeaidd fynd law yn llaw ag atgyfnerthu cyfreithlondeb democrataidd yr Undeb. Felly mae gwrando ar leisiau dinasyddion yn bwysicach nag erioed.

Beth fydd canlyniad Deialog y Dinasyddion?

Bydd yr adborth gan ddinasyddion yn ystod y Deialogau yn helpu i arwain y Comisiwn wrth iddo lunio cynlluniau ar gyfer diwygio'r UE yn y dyfodol. Un o brif ddibenion y Deialogau hyn yw paratoi'r tir ar gyfer etholiadau Senedd Ewrop 2014.

Ar 8 Mai 2013, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei ail Adroddiad ar ddinasyddiaeth yr UE, sy'n cyflwyno 12 mesur concrit newydd i ddatrys problemau dinasyddion (IP / 13 / 410 a MEMO / 13 / 409). Yr Adroddiad ar ddinasyddiaeth yr UE yw ateb y Comisiwn i ymgynghoriad mawr ar-lein a gynhaliwyd o fis Mai 2012 (IP / 12 / 461) ac i gwestiynau a godwyd ac awgrymiadau a wnaed yn y Deialogau Dinasyddion ar hawliau dinasyddion yr UE a'u dyfodol.

Mwy o wybodaeth

Gwybodaeth bellach am Ddeialog Dinasyddion Barcelona

Gwybodaeth bellach am y ddadl ar rwydweithiau cymdeithasol

Dadleuon gyda dinasyddion am ddyfodol Ewrop

Blwyddyn Ewropeaidd ar Bopeth

Mae gan Ewropeaid eu barn: Canlyniadau'r ymgynghoriad ar hawliau dinasyddion yr UE

Homepage o Is-lywydd Viviane Reding

Dilynwch yr Is-lywydd ar Twitter: @VivianeRedingEU

Cynrychiolaeth y Comisiwn Ewropeaidd yn Barcelona ar Twitter: @euinbcn

ATODIAD

Mae'r ddadl ar ddyfodol Ewrop yn parhau ...

aelod-wladwriaeth City dyddiad Comisiynydd Ewropeaidd gwleidyddion lleol / cenedlaethol
Sbaen Cadiz 27/09/2012 Is-Lywydd Reding Maer Cádiz Teófila Martínez Saíz
Awstria Graz 05/11/2012 Is-Lywydd Reding Awstria Is-Ganghellor / Gweinidog Tramor Michael Spindelegger
Yr Almaen Berlin 10/11/2012 Is-Lywydd Reding Aelod Almaeneg o Senedd Ewrop Dagmar Roth-Behrendt
france Paris 23/11/2012 Is-Lywydd Reding "-"
Yr Eidal Napoli 30/11/2012 Comisiynydd Andor Maer Napoli Luigi de Magistris
iwerddon Dulyn 10/01/2013 Llywydd Barroso / Is-Lywydd Reding Irish Taoiseach Enda Kenny gyda Tánaiste Eamon Gilmore / Gweinidog Materion Ewropeaidd Iwerddon Lucinda Creighton
Sweden Goteborg 18/02/2013 Comisiynydd Malmström "-"
Yr Eidal Torino 21/02/2013 Comisiynydd Malmström Maer Turin Piero Fassino
Portiwgal Coimbra 22/02/2013 Is-Lywydd Reding Maer Coimbra João Paulo Barbosa de Melo, Maer Esch-sur-Alzette Lydia Mutsch (cyswllt fideo), Luxembourgish Aelod Seneddol Felix Braz
Yr Eidal Rhufain 18/03/2013 Is-Lywydd Tajani Maer Rhufain Gianni Alemanno
Gwlad Groeg Thessaloniki 22/03/2013 Is-Lywydd Reding Maer Thessaloniki Yiannis Boutaris
Yr Eidal Pisa 05/04/2013 Comisiynydd Potočnik Maer Pisa Marco Filippeschi
Gwlad Belg Ghent 12/04/2013 Comisiynydd De Gucht Maer Ghent daniel Termont / Aelod Gwlad Belg Seneddol Geert Versnick
Gwlad Belg Eupen 23/04/2013 Comisiynydd Hahn ASE o Wlad Belg Mathieu Grosch / Begian Gweinidog-Lywydd y Gymuned Almaen Karl-Heinz Lambertz
Gwlad Belg Bruxelles 04/05/2013 Is-Lywydd Reding Gweinidog-Lywydd y rhanbarth Brwsel Charles Picqué / Gwlad Belg Aelod o Senedd Ewrop Marc Tarabella
Yr Almaen Düsseldorf 08/05/2013 Comisiynydd Oettinger Aelod Seneddol yr Almaen o Senedd Ewrop Jürgen Klute / Cadeirydd "Pwyllgor ar Ewrop a Byd Sengl" Nicolaus Kern / Llefarwyr Senedd Gogledd Rhein-Westphalia ar faterion Ewropeaidd - Ilka Freifrau von Boeselager, Stefan Engstfeld, Markus Töns a Dr Ingo Wolf
slofenia Ljubljana 09/05/2013 Comisiynydd Potočnik "-"
gwlad pwyl Warsaw 11/05/2013 Comisiynydd Lewandowski "-"
Gweriniaeth Tsiec Prague 13/05/2013 Comisiynydd Fule Gweinidog Masnach Iwerddon John Perry / Cadeirydd Pwyllgor Materion Ewropeaidd Senedd Tsiec Jan Bauer / Aelodau Tsiec Senedd Ewrop Jan Březina a Libor Rouček / Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Ewropeaidd Martin Tlapa
Yr Eidal Ventotene 27/05/2013 Is-Lywydd Tajani Maer Ventotene Giuseppe Assenso
Yr Eidal Milan 07/06/2013 Comisiynydd Hedegaard Maer Milan Giuliano Pisapia
Lwcsembwrg Esch 30/06/2013 Is-Lywydd Reding ASE Luxembourgish Charles Goerens / Luxembourg Aelod Seneddol Félix Gweinidog Braz / Rhanbarthol Wallonian Benoit Lutgen / Luxembourg Gweinidog dros Lafur a Chyflogaeth Nicolas Schmit
gwlad pwyl Warsaw 11/07/2013 Llywydd Barroso / Is-Lywydd Reding Pwyleg Aelod o Senedd Ewrop Roza Thun / Cyn Brif Weinidog Tadeusz Masowiecki
Gwlad Groeg Creta 12/07/2013 Comisiynydd Damanaki Llywodraethwr y rhanbarth Creta Stavros Arnaoutakis / Aelod Seneddol Groeg Spyros Danellis / Maer Heraklion Giannis Kourakis
Yr Almaen Heidelberg 16/07/2013 Is-Lywydd Reding Baden Wüttemberg Gweinidog-Lywydd WINFRED Kretschmann
Bwlgaria Sofia 23/07/2013 Is-Lywydd Reding Arlywydd Bwlgareg Rosen Plevneliev
Gwlad Belg Namur 13/09/2013 Is-Lywydd Reding Gweinidog-Lywydd Wallonia Rudi DEMOTTE
Estonia Tallinn 14/09/2013 Is-Lywyddion Rehn / Kallas "-"
Yr Eidal Trieste 16/09/2013 Is-Lywydd Reding Y Gweinidog dros Faterion Eidaleg Ewropeaidd Enzo Moavero Milanesi
Y Ffindir Helsinki 24/09/2013 Is-Lywydd Reding Aelod o Senedd Ewrop yn y Ffindir Sirpa Pietikäinen / AS y Ffindir, Aelod o Bwyllgor y Grand Tuomo Puumala (Canolfan / ALDE) / AS y Ffindir, Cadeirydd y Prif Bwyllgor, cyn-lywydd y Mudiad Ewropeaidd yn y Ffindir Miapetra Kumpula-Natri (SDP / S & D) / Cadeirydd Gweithgor Pobl Ifanc ar Ddyfodol yr UE Milla Ovaska
Hwngari Gyor 03/10/2013 Comisiynydd Andor Hwngareg Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion yr UE Enikő Győri ac Aelod o Parliametn Ewropeaidd Csaba ory.
Slofacia Košice 05/10/2013 Is-Lywydd Sefcovic Slofacia Brif Weinidog Robert Fico
Sweden Stockholm 15/10/2013 Is-Lywydd Reding Sweden Gweinidog dros Faterion yr UE Birgitta Ohlsson, Aelod o Senedd Ewrop Olle Ludvigsson a Maer Stockholm Sten Nordin
Gwlad Belg Liège 17/10/2013 Llywydd Barroso Gwlad Belg Gweinidog dros Faterion Tramor, Masnach Dramor a Materion Didier Reynders / Gweinidog Economaidd Ewropeaidd ar gyfer Wallonia Jean-Claude Marcourt
Latfia riga 18/10/2013 Comisiynydd Piebalgs Latfieg Gweinidog Amddiffyn Artis Pabriks
Malta Valetta 07/11/2013 Comisiynydd Borg "-"
france Marseille 14/11/2013 Is-Lywydd Reding Ffrangeg Gweinidog dros Gyfiawnder Christiane Taubira
Cyprus Limassol 28/11/2013 Comisiynydd Vassiliou "-"
Awstria Eisenstadt 29/11/2013 Comisiynydd Hahn Llywodraethwr Burgenland Hans Niessl
Gwlad Belg Bruxelles 05/12/2013 Comisiynydd Vassiliou Plácido Domingo, cantores opera, Llywydd Europa Nostra; Michelangelo Pistoletto, arlunydd, aelod o Bwyllgor Diwylliant y "Adroddiad Newydd ar gyfer Ewrop" menter; Isabelle Durant, Is-Lywydd y Senedd Ewrop (i'w gadarnhau); Paul Dujardin, Cyfarwyddwr y Palais des Beaux-Arts (BOZAR), Brwsel
lithuania Vilnius 13/12/2013 Is-Lywydd Reding "-"
Ar-lein Ar-lein 16/01/2014 Is-Lywydd Reding "-"
Denmarc Copenhagen 06/02/2014 Comisiynydd Hedegaard "-"
UK Llundain 10/02/2014 Is-Lywydd Reding David Lidington, y Gweinidog Gwladol dros Ewrop
Sbaen Barcelona 23/02/2014 Is-Lywydd Reding "-"
france Paris 27/02/2014 Comisiynydd Barnier TBC
Croatia zagreb 03/03/2014 Comisiynydd Mimica TBC
Yr Almaen Koblenz 10/03/2014 Comisiynydd Oettinger Y Gweinidog-Arlywydd Dreyer (Rhineland-Palatinate); Gweinidog Gwladol Ewrop Margit Conrad
Yr Iseldiroedd Amsterdam 14/03/2014 Is-Lywydd Reding Eberhard van der Laan, Maer Amsterdam
Romania Bucharest 17/03/2014 Comisiynydd Cioloş TBC
Gwlad Belg Deialog Dinasyddion Ewropeaidd 27/03/2014 Is-Lywydd Reding TBC

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd