Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Mae cynigion llywodraethu rhyngrwyd byd-eang yn 'bygwth sofraniaeth a rhyddid gwybodaeth'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Opteg ffibrGan Peter Roff
Cyn Uwch Awdur Gwleidyddol, UPI

Mae esblygiad y rhyngrwyd nid yn unig wedi newid byd masnach; mae wedi chwyldroi'r cylch diplomyddol ac wedi helpu i ddemocrateiddio'r broses polisi tramor.

Hyd at ddiwedd yr 20fed ganrif roedd yr Unol Daleithiau yn dibynnu'n helaeth ar ddeallusrwydd dynol i ddysgu'r gwir am yr hyn oedd yn digwydd y tu mewn i wledydd a oedd wedi cau eu hunain i weddill y byd. Mae treiddiad y rhyngrwyd hyd yn oed y cenhedloedd mwyaf awdurdodaidd wedi creu ffenestr lle gall yr Unol Daleithiau a'r cenhedloedd democrataidd eraill sy'n ffurfio'r byd cyntaf weld drostynt eu hunain yr hyn sy'n digwydd.

hysbyseb

Trwy'r rhyngrwyd y mae America wedi gallu dilyn y stori sy'n datblygu y tu mewn i Iran, a'r rhyngrwyd y llwyddodd pwerau'r gorllewin i gadarnhau bod arfau cemegol gan drefn Assad yn Syria a'u bod wedi eu defnyddio yn erbyn gwrthwynebwyr y llywodraeth. Nid oedd angen aros i grŵp os oedd arolygwyr yn gweithio ar ran corff byd-eang i gadarnhau'r honiadau. Gyda'r we gallai'r byd weld gyda'i lygaid ei hun yr hyn a ddigwyddodd.

Mae democrateiddio gwybodaeth, sy'n arf pwerus ar gyfer cadw'r heddwch, yn cael ei rwystro gan wrthodiad gweinyddiaeth Obama i wrthsefyll galwadau gan yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol, yr Undeb Ewropeaidd, Brasil, Rwsia, China a gwledydd eraill i ddod yn rhanddeiliaid yn y broses. llywodraethu Rhyngrwyd.

Mewn gwirionedd efallai bod cynlluniau eisoes ar y gweill i wneud yn union hynny. Nid oes unrhyw un eto wedi cyhoeddi’r hyn y gallai’r Unol Daleithiau fod wedi cytuno iddo ddiwedd mis Chwefror cyfarfod yn Barcelona, a elwir fel bar ochr i Gynhadledd Mobile World. Trefnwyd y crynhoad gan y Brasilwyr i “hyrwyddo cynigion a symleiddio manylion ar gyfer agenda’r Cyfarfod Aml-randdeiliad Byd-eang ar Ddyfodol Llywodraethu Rhyngrwyd, sydd i’w gynnal yn São Paulo ar Ebrill 23.” Mae Brasil wedi bod yn hyrwyddwr byd-eang o’r syniad bod angen ehangu goruchwyliaeth y Rhyngrwyd a bod gan yr Unol Daleithiau ormod i’w ddweud amdano ar hyn o bryd.

hysbyseb

Fodd bynnag, mae gan y syniad o awdurdod ehangach ei feirniaid.

“Mae’n fater brys bod y llywodraeth ffederal a sector preifat yr Unol Daleithiau yn gwrthwynebu’n frwd bob ymdrech i geisio dileu rheolaethau sy’n canolbwyntio ar yr Unol Daleithiau dros y rhyngrwyd,” Newyddion Bygythiad Seiber Flash / Beirniadol meddai'r cyhoeddwr Bill Gertz. “Mae cynigion cyfredol ar gyfer llywodraethu Rhyngrwyd yn galw am reoli a llwybro traffig Rhyngrwyd ac adolygu cynnwys ar gyfer sensoriaeth bosibl,” parhaodd Gertz. “Byddai hyn yn bygwth rhyddid y wasg ar adeg pan mae heddluoedd democrataidd yn defnyddio’r Rhyngrwyd yn eang i hyrwyddo rhyddid sylfaenol yn erbyn gormes.”

Byddai goruchwylio bwydo dros yr hyn a all fynd ar y we i wledydd fel China a Rwsia, gwledydd nad ydyn nhw'n adnabyddus am eu hagwedd agored tuag at wybodaeth, yn newid y ffordd mae'r Rhyngrwyd yn gweithredu yn sylfaenol. Yn lle bod yn ffenestr ar weithgareddau'r byd, gellid gwneud iddo weithredu fel estyniad o wasanaethau newyddion y wladwriaeth sy'n ymwneud yn fwy â pharhau â straeon clawr nag â datgelu'r gwir. Mewn ffordd ddwys iawn mae ein parch at leferydd am ddim, cynulliad am ddim a, lle mae'r rhwyd ​​yn y cwestiwn, mae mynediad am ddim ac agored yn strategol bwysig i ddiogelwch cenedlaethol yr UD.

“Yn amlwg mae perygl o sensoriaeth sylweddol araith wleidyddol ar y rhyngrwyd os caniateir i genhedloedd heb ffyddlondeb i’n Mesur Hawliau orfodi eu gwerthoedd ar yr hyn sy’n feirniadaeth a dadl a ganiateir,” meddai cyn-Gadeirydd y Pwyllgor Gwyddoniaeth Tŷ, Bob Walker. “Ni ddylem herwgipio ein hunain am y perygl hwnnw pan welsom rai o’r troseddwyr rhyngwladol grosaf o hawliau dynol yn cael seddi ar baneli hawliau dynol rhyngwladol.”

Yn yr un modd, byddai sefydlu protocolau byd-eang gan gorff byd-eang - yn hytrach na'r rhai a gynhyrchir yn bennaf yn yr Unol Daleithiau a dylanwad gan werthoedd Americanaidd - yn gwneud y we fyd-eang yn fwy o baradwys haciwr nag y mae heddiw, gan beryglu buddiannau diogelwch cenedlaethol yr UD ymhellach. .

Byddai ildio rheolaeth ar lywodraethu rhyngrwyd i gorff byd-eang “yn tanseilio diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau trwy gynyddu cyfleoedd ysbïo seiber ar gyfer gwrthwynebwyr fel Rwsia, China ac Iran,” meddai Gertz.

“Byddai hefyd yn cynyddu’r risg y bydd gwladwriaethau tramor sydd â galluoedd seiber-ymosodiad datblygedig yn ei chael yn haws cynnal seiber-rhagchwilio - yr hyn y mae milwrol yn ei alw’n baratoi gofod y frwydr ar gyfer gwrthdaro yn y dyfodol a fydd yn cynnwys seiber-ymosodiadau strategol ar isadeileddau critigol, fel gridiau trydanol, rhwydweithiau ariannol ac isadeileddau cyfathrebu a chludiant. ”

Mae'r peryglon posib yn real iawn. Mae ymateb diffygiol Tŷ Gwyn Obama i’r gofynion gan wledydd eraill y dylid newid strwythur llywodraethu Rhyngrwyd yn enghraifft arall eto o’i wendid cyffredinol mewn polisi tramor. Mae'r arlywydd eisoes wedi dangos ei barodrwydd i roi'r gorau i bethau sydd er budd gorau'r Unol Daleithiau wrth fynd ar drywydd niferoedd pleidleisio ffafriol dramor.

Mae hwn yn gyfaddawd ffôl, peryglus hyd yn oed. Dylai'r Gyngres ymyrryd i sicrhau bod goruchwylio ymarferoldeb y we yn parhau i fod yn swydd Americanaidd yn bennaf.

Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd