Piebalgs yn cyhoeddi cymorth newydd ar gyfer Gweriniaeth Canolbarth Affrica yn ystod yr ymweliad lefel uchel

| Mawrth 13, 2014 | 0 Sylwadau

PiebalgsDatblygu Comisiynydd Andris Piebalgs (Yn y llun) Bydd Heddiw (13 Mawrth) yn cyhoeddi € 81 miliwn o gymorth UE newydd i'r Weriniaeth Affrica Canolog (CAR) yn ystod ymweliad ar y cyd â'r wlad gyda Ffrangeg Datblygu Y Gweinidog Pascal Canfi ac Almaeneg Cydweithredu Y Gweinidog Gerd Müller. Bydd y swm yn cynrychioli hwb sylweddol mewn cymorth UE i'r wlad a bydd yn helpu i adfer gwasanaethau a bywoliaethau cymdeithasol sylfaenol; yn enwedig ym meysydd addysg (er enghraifft, i helpu dosbarthiadau ailgychwyn mewn ysgolion sydd wedi bod ar gau oherwydd y gwrthdaro), iechyd (i adsefydlu a reequip canolfannau iechyd), a diogelwch bwyd a maeth (i sicrhau parhad amaethyddiaeth, er enghraifft, trwy ddarparu hadau).

Cyn iddo gyrraedd, dywedodd y Comisiynydd Piebalgs: "Mae Gweriniaeth Ganolog Affrica a'i phobl yn wynebu heriau nas gwelwyd o'r blaen, ac mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni'n gweithredu nawr i sefydlu'r sylfeini ar gyfer sefydlogrwydd a datblygu yn y dyfodol. "Dyma pam ein bod ni'n benderfynol o gefnogi'r Pennaeth Gwladol newydd yn ei hewyllys i adfer diogelwch a dod â heddwch yn ôl i'r wlad. Nid yw'r broblem o wrthdaro yn cael ei datrys, ond ni allwn fforddio colli golwg ar ein huchelgeisiau ar gyfer datblygiad economaidd a chymdeithasol hirdymor ac sy'n dechrau â mynd i'r afael ag anghenion sylfaenol pobl. Mae datblygu'n allweddol i sefydlogrwydd, a dyna pam yr ydym yn parhau i roi ein cefnogaeth lawn. "

Yn ystod ei ymweliad â CAR, bydd y Comisiynydd Piebalgs yn cwrdd â'r Pennaeth Gwladol dros dro newydd, Catherine Samba-Panza. Bydd hefyd yn ymweld â'r Awdurdod Cenedlaethol ar gyfer Etholiadau (NAE), lle bydd yn cwrdd ag aelodau'r NAE a thrafod cynlluniau ar gyfer paratoi etholiadau. Bydd y comisiynydd hefyd yn ymweld â iechyd, cymorth bwyd ac arian parod ar gyfer rhaglenni gwaith yn ogystal â'r Palais de Justice a chwrdd â chynrychiolwyr cymdeithas sifil, Erik Solheim Cadeirydd Pwyllgor Cymorth Datblygu (DAC) y Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad ( Bydd OECD) hefyd yn cymryd rhan yn y genhadaeth hon ar y cyd.

Mae cyllid newydd heddiw yn unol ag ymagwedd LRRD y Comisiwn (Cysylltu Rhyddhad, Adsefydlu a Datblygu). Mae'n dod yn ychwanegol at gefnogaeth 20m i etholiadau, a gyhoeddwyd eisoes yn 2014 yn gynharach. At ei gilydd, cynigiwyd swm ychwanegol o € 101m i Weriniaeth Ganolog Affrica yn 2014 fel ymateb uniongyrchol i'r argyfwng. Mae'r cymorth hwn yn rhan o'r cyfleuster pontio rhwng y Gronfa Datblygu Ewropeaidd 10, neu EDF (sy'n rhedeg o 2008-2013) a'r 11th EDF (o 2014-2020).

Rhwng 2008 2013 a, tua € 225m eu dyrannu ar gyfer y wlad gyfan trwy offerynnau ariannol gwahanol yr UE (€ 160m drwy Gronfa Datblygu Ewropeaidd 10th, neu EDF, a € 65m drwy gyllideb yr UE).

Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica mor fawr â Ffrainc a Gwlad Belg rhoi at ei gilydd. Mae'r argyfwng presennol yn effeithio ar y rhan fwyaf o'r boblogaeth (4.6 miliwn, hanner ohonynt yn blant). Mae mwy na 50% o'r Affricaniaid Canolog mewn angen dybryd o gymorth. Fel y 31 mis Ionawr, roedd mwy na 825,000 pobl wedi'u dadleoli yn fewnol (IDPs) yn CAR. Mwy na Central 245,000 Affricanwyr ceisio lloches mewn gwledydd cyfagos yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Diffyg mynediad yn ei gwneud yn anodd i ddarparu'r cymorth ar frys-ofynnol i'r rhai sy'n dioddef canlyniadau trais.

Mae'r UE wedi cymryd yr awenau o ran eiriolaeth a chyllid ar CAR ymhlith rhoddwyr rhyddhad, fel partner allweddol y Canolbarth Affrica Gweriniaeth a phrif roddwr y wlad. Cysylltiadau yn cael eu rhwymo gan y Cytundeb Cotonou. Mae adfer diogelwch yn parhau i fod yn flaenoriaeth ar unwaith er mwyn sefydlogi'r wlad i gefnogi'r broses wleidyddol, ac mae wrth wraidd y cymorth datblygu.

cyhoeddiad Comisiynydd Piebalgs 'heddiw yn dod yn union o flaen y 4th Uwchgynhadledd Affrica-UE, a fydd yn digwydd ym Mrwsel ar 2-3 2014 Ebrill.

Bydd yr uwchgynhadledd ym Mrwsel yn cael ei gynnal o dan y thema 'Buddsoddi mewn Pobl, Ffyniant a Heddwch'. Disgwylir i nodi cam pwysig arall ymlaen ar gyfer y bartneriaeth rhwng yr UE ac Affrica yn y tri maes.

Mwy o wybodaeth

Gwefan Datblygiad EuropeAid a Chydweithrediad DG
Gwefan Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, cymorth allanol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *