Louis Michel: Byddai gwadu cymorth ariannol i CAR fod yn 'anfaddeuol'

| Mawrth 18, 2014 | 0 Sylwadau

THUMB_77214W"Ni allwn amddifadu Arlywydd trosiannol Catherine Samba-Panza o'r dulliau mae arni ei angen i ddod â dychwelyd i drefn gyfansoddiadol yn y Weriniaeth Canolbarth Affrica, gan y byddai hyn yn anfaddeuol," meddai ACP-UE Cyd Seneddol y Cynulliad Cyd-Lywydd Louis Michel (pictured), Agor ei sesiwn 27th yn Strasbourg.

Nododd Michel bod y dasg y llywodraeth CAR yn "enfawr: gwneud y wlad yn ddiogel, adfer sefydliadau cenedlaethol a lleol, ailagor neuaddau tref, cael plant yn ôl i ystafelloedd dosbarth", ond hefyd "ail-sefydlu normalrwydd economaidd", "trefnu cymod", ailadeiladu system iechyd a "cyflawni'r dychweliad ffoaduriaid a phobl wedi'u dadleoli".

"Mae angen i gryfhau presenoldeb rhyngwladol i amddiffyn sifiliaid rhag ymosodiadau dial a bugeilio'r newid i heddwch a threfn ddemocrataidd ar frys," meddai JPA Cyd-Lywydd Fitz A. Jackson (Jamaica). "Mae'r sefyllfa yn Ne Sudan un mor worrisome," ychwanegodd, lleisio y gobaith bod y ddwy garfan byddai ddatrys eu gwahaniaethau.

Diddymu cyfraith homoffobig Uganda

"Mae unrhyw gyfraith sy'n criminalizes gwrywgydiaeth yn amlwg yn torri cytundebau rhyngwladol sy'n amddiffyn lleiafrifoedd a rhaid eu diddymu ar unwaith," meddai Michel o'r gyfraith lofnodwyd ar 23 o Chwefror gan y llywydd Uganda, a oedd yn "toughens y cosbau sylweddol trosglwyddo i lawr i bobl hoyw" .

"Ni allwn dderbyn bod llywodraethau yn defnyddio rhyw fath o ddadl ddiwylliannol fel esgus i gyfiawnhau demoneiddio gwrywgydiaeth," rhybuddiodd Michel, tanlinellu bod "yr hawl i fod yn wahanol yn fynegiant sylfaenol o hawliau dyn".

HIV / AIDS - gwaith 'ymhell o fod drosodd'

Er gwaethaf yr estyniad o driniaeth i tua 10 miliwn o bobl yn byw gyda HIV, ac mae'r ffaith bod rhai gwledydd 25 wedi lleihau ffurfiau newydd o heintiau HIV gan fwy na 50% "yw'r gwaith yn bell o fod drosodd", meddai JPA Cyd-Lywydd Fitz A . Jackson. Pwysleisiodd yr angen i gadw i fyny y momentwm, mynd i'r afael "mewn ffordd fwy cadarn arferion cymdeithasol a diwylliannol sy'n effeithio ar HIV / AIDS" ac yn ymladd "y stigma a'r gwahaniaethu" ynghlwm wrthynt.

Llefarydd Hellenic Senedd Evangelos Meimarakis, a agorodd y trafodion JPA yn ffurfiol yn Strasbourg, pwysleisiodd rôl seneddau cenedlaethol fel "gwarcheidwaid o reolaeth y gyfraith a llywodraethu da" a phwysleisiodd yr angen i gamu i fyny cydweithrediad rhyngwladol ar ymfudo i Ewrop, yn yr hinsawdd newid ac ynni adnewyddadwy ffynonellau.

Cynulliad Seneddol 27th ACP-UE ar y Cyd

Mae'r ACP-UE Cyd Seneddol y Cynulliad (JPA) yn dod â chynrychiolwyr o'r Undeb Ewropeaidd (UE) a gwledydd Affrica a etholwyd at ei gilydd, y Caribî a'r Môr Tawel (ACP), gydag ASEau a ASau o'r 78 lofnodwyr yn datgan i'r Cytundeb Cotonou, sef y sail ar gyfer datblygu cydweithredu ACP-UE.

Bydd y Cynulliad yn pleidleisio ar ddydd Mercher 19 Mawrth ar dri penderfyniadau:

  • integreiddio rhanbarthol a moderneiddio arferion ar gyfer datblygu cynaliadwy mewn Gwledydd ACP, mewn cydweithrediad â'r UE, Cyd-adroddwyr: Piet Van Der Walt (Namibia) a Oldrich Vlasák (ECR, CZ);
  • lledaeniad byd-eang o derfysgaeth: rôl y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol, Cyd-adroddwyr: Moses Kollie (Liberia) a Zita Gurmai (S & D, HU), a;
  • cloddio am olew a mwynau ar wely'r môr yng nghyd-destun datblygu cynaliadwy, Cyd-adroddwyr: Joe Koim Komun (Papua Gini Newydd) a Christa Klass (EPP, DE).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *