Cysylltu â ni

Blogfan

Ewrop: Ar goll y targed eto

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ewropeaidd-LlysMae atal dros dro o hawliau pleidleisio Rwsia a chynrychiolaeth yn y cyrff sy'n arwain y Cynulliad Seneddol y Cyngor Ewrop (PACE) fel ymateb i annexation Crimea yn marcio rhwyg pendant rhwng Kremlin a'r Gorllewin, pan yn ymateb y pennaeth dirprwyaeth Alexei Pushkov dangos amheuaeth ynghylch Rwsia sy'n weddill yn aelod.

Efallai y bydd yn gyfleus i Rwsiaid i adael, gan fod y berthynas â PACE wedi bod yn ddrama barhaus - mae'r cerydd ei hun yn gweld o'r mesurau a gymerwyd i gefnogi'r gwahanyddion Chechen. Ond mae'r ateb yn wahanol - yna, roedd y Kremlin yn dangos parodrwydd i aros a chyfaddawdu, nawr mae'r tôn wedi newid.

Nid yw penderfyniad PACE yn Strasbourg yn gwthio y Rwsiaid i newid eu meddwl, ac nid yw wedi dod détente i densiynau cynyddol ar lawr gwlad wrth i faner Rwseg barhau i hedfan dros y de-ddwyrain - Donetsk, Lugank, Kharkiv, Odessa - dinasoedd diwydiannol sydd i fyny mewn breichiau, sy'n arwydd gwael i gyfanrwydd yr Wcráin. Er bod baner yr UE yn Kiev yn arwydd o fector dymunol ar gyfer integreiddio, nid hawliad 'wananbe' yw baner Rwseg yn y de-ddwyrain, ond dangosydd hunaniaeth: 'rydym am fod gyda'r UE' yn erbyn 'rydym yn Rwsiaid'. Ddim yn gyfyng-gyngor hawdd i'w ddatrys.

hysbyseb

Mae'n fwy cymhleth fyth egluro i'r glowyr resymeg Ewropeaidd chwyldroadwyr 'da' yn Sgwâr Maidan a rhai 'drwg' yn Donbass, - yr anghysondeb gwleidyddol sy'n arwain gweithredwyr Gweriniaeth Donbass hunan-gyhoeddedig i ystyried eu hunain yn ddioddefwyr. o'r 'safonau dwbl' drwg-enwog. Ac mae Ewrop hirach yn ymgodymu â Rwsia yn esgeuluso realiti economaidd difrifol yr Wcráin, mae cryfach yn tyfu diddordeb pobl y De-ddwyrain i gadw allwedd eu dyfodol yn eu dwylo eu hunain. Nid yw’r gwrthwynebiad Ewropeaidd i syniad o’r Wcráin fel gwladwriaeth ffederal yn denu cydymdeimlad yno chwaith: os yw’r mwyaf o daleithiau Ewropeaidd - yr Almaen yn ffederal, pam na chaniateir i’r Wcráin ddewis yr un llwybr? Bydd yn cymryd mwy na phenderfyniad PACE i egluro'r glowyr yn Donbass, pam mae Ewrop yn gwadu'r union hawliau y mae'n eu difetha.

Eu dal yn wrthddywediadau rhwng y gwagedd i gysylltu'r cyfan o'r Wcráin gyda'r UE ac anallu i integreiddio, ar ben hynny, hyd yn oed yn cynnig y label statws ymgeisyddiaeth mewn dyfodol pell, Ewrop yn gwthio i ffwrdd yr unig chwaraewr sydd yn draddodiadol yn cefnogi economi Wcreineg - Rwsia. Fel heb prisiau nwy llai economi Wcreineg wedi ychydig iawn o gyfle i ddringo allan o shamble economaidd y mae'n cael ei hun ers cryn amser. Y gostyngiad yng ngwerth cyflym y grivna Wcreineg yng nghyd-destun y 30 biliwn dyled ac analluogrwydd sofren sydd eisoes yn bodoli i dalu'r biliau cynyddol am nwy yn gyflym cael eu gwthio gwlad at 'r ball a disintegration pellach o'r rhanbarthau.

Mae'r dilyniant o disengagements o Rwsia, gan ddechrau gyda G8 / G7, mae'r NATO-Rwsia Cyngor a'r mis hwn y penderfyniad PACE yn cael eu gwthio i ffwrdd, ynghyd â Rwsia, unrhyw obaith o ateb economaidd cyflym ar gyfer Wcráin.

hysbyseb

Ond fe allai penderfyniad PACE ar ddieithrio Rwsia arwain at ganlyniadau y tu hwnt i’r Wcráin, oherwydd ers degawdau roedd aelodaeth Rwseg hefyd yn golygu rhwymedigaethau yn Llys Hawliau Dynol Strasbwrg - dewis olaf i lawer o ddioddefwyr camdriniaeth gan system farnwriaeth Rwseg. Mae esgus i gefnu ar Gyngor Ewrop yn gyfle i'r Kremlin ddileu ei deitl fel 'troseddwr hawliau dynol gorau', gyda 129 o achosion cyfreithiol llethol yn 2013, trwy atal ei gyfranogiad yn unig.

Felly efallai y collwr mwyaf y symud PACE fod cymdeithas sifil yn Rwsia - y byddent yn cael eu hamddifadu o offeryn effeithiol o ddylanwad ar y Kremlin, yn eu brwydr yn erbyn Putin rheol awdurdodol. Gan anelu at Putin ond dallu gan eu brwdfrydedd i hyrwyddo gwerthoedd democrataidd, Ewropeaid yn taro a'u cynghreiriaid Rwsia ffyddlon caled yn lle hynny. yn amlwg Ewrop wedi newid o gyfnod William Tell.

 

Anna van Densky

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd