Cysylltu â ni

EU

Beicio 'yn gallu creu o leiaf 76,600 o swyddi ac arbed 10,000 o fywydau bob blwyddyn ym mhrif ddinasoedd Ewrop'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

beicByddai mwy na 76,600 o bobl yn cael eu cyflogi mewn trafnidiaeth werdd ac iach bob blwyddyn a byddai 10,000 o fywydau'n cael eu hachub pe bai dinasoedd mawr Ewrop[1] cyrraedd cyfran foddol beicio Copenhagen. Dyma gasgliad cyhoeddiad newydd a ryddhawyd heddiw (14 Ebrill) gan UNECE a Swyddfa Ranbarthol WHO ar gyfer Ewrop.

Am y tro cyntaf, 'Datgloi Cyfleoedd Newydd' [2] yn amcangyfrif bod buddsoddi mewn “trafnidiaeth werdd ac iach” nid yn unig yn cael effeithiau cadarnhaol ar iechyd ac amgylcheddol ond ei fod hefyd yn broffidiol yn economaidd.

Daw trafnidiaeth, iechyd a'r amgylchedd ynghyd ym Mharis

hysbyseb

Rhyddheir y canfyddiadau newydd ar achlysur y Pedwerydd Cyfarfod Lefel Uchel ar Drafnidiaeth, Iechyd a'r Amgylchedd, a drefnwyd gan UNECE a Swyddfa Ranbarthol WHO ar gyfer Ewrop ac a gynhelir gan Ffrainc. Ar 14-16 Ebrill 2014, bydd gweinidogaethau Ewropeaidd trafnidiaeth, iechyd a’r amgylchedd yn ymgynnull ym Mharis yn archwilio sut y gall polisïau trafnidiaeth arloesol greu cyfleoedd cyflogaeth, ynghyd â chymdeithasau iachach a mwy gwyrdd.

“Mae system drafnidiaeth effeithlon yn hanfodol ar gyfer gweithrediad economïau modern. Fodd bynnag, gall trafnidiaeth niweidio'r amgylchedd ac iechyd yn fawr. Dyna pam rydyn ni’n galw am Ddatganiad Paris beiddgar, yn annog buddsoddiadau’r llywodraeth mewn trafnidiaeth werdd ac iach, ”meddai Cyfarwyddwr Rhanbarthol WHO dros Ewrop Zsuzsanna Jakab. “Mae'r buddion o'r buddsoddiadau hyn yn enfawr ac yn cynnwys swyddi newydd a phobl iachach o fwy o weithgaredd corfforol, llai o anafiadau traffig ar y ffyrdd, llai o sŵn a gwell ansawdd aer.”

“Mae trafnidiaeth, iechyd a'r amgylchedd yn ffurfio cyswllt deinamig o fywiogrwydd a symudedd yn ein dinasoedd, gan gyflwyno her aruthrol ar gyfer cynaliadwyedd, ond hefyd cyfleoedd gwych ar gyfer gwell ansawdd bywyd,” meddai Cyfarwyddwr Is-adran Trafnidiaeth UNECE, Eva Molnar, wrth siarad ar ran Michael Møller, ysgrifennydd gweithredol dros dro UNECE. “Mae'r Pedwerydd Cyfarfod Lefel Uchel yn galw ar aelod-wladwriaethau, cymdeithas sifil ac awdurdodau lleol a rhanbarthol i gefnogi gweledigaeth THE PEP [Rhaglen Pan-Ewropeaidd Trafnidiaeth, Iechyd a'r Amgylchedd] yn y dyfodol: 'Symudedd a chludiant gwyrdd ac iach ar gyfer bywoliaethau cynaliadwy ar gyfer I gyd'."

hysbyseb

Mae cost trafnidiaeth yn bygwth gwrthbwyso buddion

Mae trafnidiaeth yn darparu swyddi a mynediad at weithgareddau hamdden a bywoliaethau. Ar y llaw arall, gall y costau cyffredinol sy'n gysylltiedig ag effeithiau amgylcheddol ac iechyd trafnidiaeth fod hyd at 4% o gynnyrch mewnwladol crynswth (GDP) gwlad.

Yn Rhanbarth Ewropeaidd WHO mae llygredd aer awyr agored, a achosir i raddau helaeth gan draffig, yn arwain at bron i 500 000 o farwolaethau bob blwyddyn, yn ôl tystiolaeth newydd. Mae damweiniau ffordd yn lladd 90 000 o bobl yn gynamserol bob blwyddyn. Mae dod i gysylltiad â sŵn stryd gormodol yn effeithio ar bron i 70 miliwn o bobl. Mae trafnidiaeth yn ychwanegu 24% at gyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr yn Ewrop a Gogledd America. Pan fydd yn annog gweithgaredd corfforol, mae trafnidiaeth yn cyfrannu at bron i filiwn o farwolaethau'r flwyddyn.

Sector trafnidiaeth gyhoeddus: Cyflogwr lleol hael

Mae prifddinas Denmarc, Copenhagen, yn un o'r arweinwyr ar gyfer beicio yn Ewrop; dim ond Amsterdam yn yr Iseldiroedd sy'n ei gystadlu. O'r holl deithiau dinas, mae 26% yn cael eu gwneud ar feic. Mae'r lefel hon yn llawer uwch nag yn y mwyafrif o ddinasoedd eraill y rhanbarth.

Amcangyfrifodd methodoleg syml y gallai 76 600 o swyddi ychwanegol gael eu creu pe bai un ddinas fawr ym mhob gwlad yn cyflawni'r un gyfran foddol beicio â Copenhagen. Byddai pobl yn cael eu cyflogi'n lleol ym maes adwerthu a chynnal a chadw beiciau, darparu dillad ac ategolion ar gyfer beicwyr, datblygu trefol a chynlluniau symudedd newydd; byddent yn helpu i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr a risgiau iechyd a byddent yn cefnogi'r economi leol (Tabl 1).

Canlyniadau posibl cynyddu cyfran foddol beicio mewn dinasoedd mawr

Gwlad City Poblogaeth Modd beicio cyfredol

cyfran (%)

Amcangyfrif o'r nifer o swyddi presennol sy'n gysylltiedig â beicio Nifer posib o swyddi ychwanegol wedi'u creu Bywydau ychwanegol wedi'u hachub
Albania Tirana

536

3a

73

562

33

andorra Andorra La Vella

22

3a

3

23

2

armenia Yerevan

1 121 933

3a

153

1

119

Awstria Vienna

1 721 573

6

470

1

106

Azerbaijan Baku

2 122 300

3a

290

2

167

Belarws Minsk

1 885 100

0

17

2

454

Gwlad Belg Brwsel

163

5

37

156

12

Bosnia a Herzegovina Sarajevo

305

3a

42

320

30

Bwlgaria Sofia

1 170 009

1

53

1

195

Canada Ottawa

1 239 140

2

113

1

100

Croatia zagreb

792

5

181

758

77

Cyprus Nicosia

55

3a

8

58

3

Gweriniaeth Tsiec Prague

1 241 664

1

57

1

143

Denmarc Copenhagen

549

26

650

0

0

Estonia Tallinn

401

4

73

402

50

Y Ffindir Helsinki

595

7

190

515

42

france Paris

2 234 105

3

305

2

174

Georgia Tbilisi

1 167 600

3a

159

1

147

Yr Almaen Berlin

3 501 872

13

2

2

151

Gwlad Groeg Athen

655

2

60

717

47

Hwngari budapest

1 740 041

1

79

1

298

Gwlad yr Iâ Reykjavik

117

3a

16

124

6

iwerddon Dulyn

527

3

72

553

29

Israel Tel Aviv

404

9

166

313

13

Yr Eidal Rhufain

2 761 477

0

50

3

154

Kazakhstan Astana

661

1

30

753

131

Kyrgyzstan Bishkek

889

3a

122

932

121

Latfia riga

650

3a

89

681

92

Liechtenstein Vaduz

5

3a

1

5

0

lithuania Vilnius

552

1

25

628

102

Lwcsembwrg Lwcsembwrg

99

3a

14

105

6

Malta Valletta

6

3a

1

7

0

Monaco Monaco

36

3a

5

38

3

montenegro Podgorica

180

3a

25

189

20

Yr Iseldiroedd Amsterdam

1 068 724

33

1

b

b

Norwy Oslo

599

5

136

573

36

gwlad pwyl Warsaw

1 710 130

5

374

1

194

Portiwgal lisbon

474

1

22

540

45

Gweriniaeth Moldofa Chisinau

789

3a

108

827

283

Romania Bucharest

1 937 421

1

88

2

132

Ffederasiwn Rwsia Moscow

11 541 000

3a

1

12

2

San Marino San Marino

4

3a

1

5

0

Serbia Belgrade

1 639 505

1

75

1

255

Slofacia Bratislava

411

3a

56

431

51

slofenia Ljubljana

272

10

124

199

17

Sbaen Madrid

3 265 038

1

149

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd