Cysylltu â ni

Blogfan

Wcráin: Geneva arosfa ar gyfer y Pasg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Vladimir Putin--Snowden-Is-Dal-yng-RwsiaDaeth yr alwad i bob ochr i ymatal rhag cythrudd a thrais fel casgliad mawr trafodaethau Genefa yr wythnos hon rhwng gweinidogion tramor yr Unol Daleithiau, Rwsia, yr Undeb Ewropeaidd a’r Wcráin. Gyda'r llofnod ar y ddogfen derfynol, arsylwodd dinasyddion Wcrain ar greu ail ddatganiad rhyngwladol mawr, a oedd i fod i ddatrys argyfwng dwys gwladoliaeth Wcrain - roedd yr un cyntaf, a lofnodwyd gan yr Arlywydd Yanukovich, a oedd wedi'i ousted, ar 21 Chwefror yn fyrhoedlog. Daeth y gyflafan ar Sgwâr Maidan i ben yn sydyn ag ymdrechion diplomyddol a gwthio'r wlad i anhrefn.

Mae'r cyn-hanes hwn yn bwydo amheuaeth y cyhoedd: a all y datganiad a lofnodwyd mor bell i ffwrdd ag ar lan llyn Genefa argyhoeddi protestwyr yn Dnepr River i gydnabod llywodraeth dros dro Kiev a ildio'u honiadau annibyniaeth?

Mae rhai wedi dehongli safle Gweinidog Rwseg Lavrov yng Ngenefa fel cefnu ar y cynllun ffederaloli a 'brad' eithaf y Rwsiaid yn nwyrain yr Wcrain, a wnaed o dan fygythiad pellach sancsiynau.

hysbyseb

Ond ni chymerodd hi hir i blogwyr dwyrain Wcrain ymateb: gan na chawsant eu cynrychioli fel plaid yn y trafodaethau, maent yn ystyried eu hunain fel rhai nad oes rheidrwydd arnynt i ddilyn y canllawiau - maent yn disgwyl i'r 'junta' yn Kiev, a esgynnodd i pŵer trwy drais, i wneud y cam cyntaf tuag at ddiarfogi. Ar ôl gwrthdaro treisgar dwyrain Wcráin, lle adroddwyd am golli bywyd, mae'n ymddangos nad yw'r protestwyr yn fodlon codi baner wen yng Ngenefa. Byddai'n her i'r Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) wneud iddynt newid eu meddyliau.

Ar ôl gorchymyn yr Arlywydd dros dro Turchinov i anfon y milwyr i'r Dwyrain i ymladd yn erbyn y protestwyr a ddatganwyd fel 'terfysgwyr', nid yw'r ymddiriedolaeth yno - yn syml, mae polisïau'r llywodraethwyr newydd yn Kiev wedi newid ar gyflymder roulette: o'r cychwynnol deddf sy'n gwahardd yr iaith Rwsieg i roi statws bron yn swyddogol iddi, i'r gweithrediad 'gwrthderfysgaeth' yn erbyn ymwahanwyr y Dwyrain ychydig ddyddiau yn ôl, i addewid o bwerau priodoli i'r rhanbarthau. Fodd bynnag, mae'r rhain i gyd ymhell o fod yn jacpot i'r ymwahanwyr sy'n dyheu am annibyniaeth a chreu gwladwriaeth newydd, 'Novorossiya' - gan adfywio enw hanesyddol talaith Rwseg, yn llythrennol 'Rwsia Newydd'.

Yn amlwg mae argyfwng dwys gwladwriaeth yr Wcrain yn cael ei waethygu gan y diffyg ymddiriedaeth hwn ar ran trigolion dwyrain Wcráin, yng nghymeriad dilys datganiadau Kiev - mae'r rhwydweithiau cymdeithasol yn llawn bygythiadau dial: "Gallwn daflu addewidion atoch yn gyntaf. a gallwn ddechrau eich hongian ar ôl, "trydariadau gwaedlyd sy'n derbyn nifer o 'Hoffterau'. Mae addewid y crocbren ar gyfer y gwahanyddion gan ddefnyddwyr rhyngrwyd Wcrain yn cael mwy o effaith ar gyflwr meddwl y gwahanyddion na gwaith celf diplomyddol Genefa ac ymdrechion gwangalon yr OSCE.

hysbyseb

Yn y cyfamser, nid yw'r wefr ar don newydd o sancsiynau'r Unol Daleithiau sydd ar ddod yn erbyn Rwsia yn gadael llawer o obaith o ddod â'r gwrthdaro â datganiad Genefa i ben, dim ond saib yw hi yn nrama barhaus 'Balkanization' yr Wcráin. Yn cynnwys gwahanol diriogaethau o fewn gwahanol gyd-destunau gwleidyddol, mae'r wlad yn cynrychioli clytwaith cymhleth o ddiwylliannau sy'n gysylltiedig â gwahanol wareiddiadau - wedi hynny, mae pwerau'r byd yn sefyll y tu ôl i'w cymunedau cydberthynol.

Gan amddiffyn eu protégées yn Kiev, mae'r UE yn ystyried sancsiynau economaidd, fel gwaharddiad ar dechnolegau i rwystro moderneiddio Rwsia. Fodd bynnag, bydd y rhain yn tanio yn Ewrop, gan y byddai’r gwrthodiad a ragwelir yn Ffrainc i werthu cludwyr hofrennydd Mistral i Rwsiaid yn amddifadu economi Ffrainc o € 1 biliwn - symudiad na fydd gweithwyr Ffrainc yn ei ddeall prin, y mae eu buddiannau i’w aberthu dros y da llywodraeth dros dro Kiev, gan gynnwys saith (!) oligarch drwg-enwog.

Mae Gweinidog Tramor yr Almaen, Steinmeier, yn galw i ddargyfeirio'r egni creadigol o sancsiynau i reoleiddio'r argyfwng. Yn ôl pob tebyg, nid yw economi’r UD yn gyd-ddibynnol â Rwsia, ac yn achos cosbau ni fydd unrhyw effaith negyddol uniongyrchol. Yn ôl yr adroddiadau, bu bygythiadau yn yr Unol Daleithiau i rewi asedau’r Arlywydd Putin yn y Swistir. Ond nid yw yng nghymeriad Mr Putin i ildio fel aberth eithaf i uchelgais geopolitical yr UD.

Go brin ei bod yn gyd-ddigwyddiad, yn ystod y trafodaethau uniongyrchol gyda’r Arlywydd Putin, y dangosodd Snowden ‘gwneuthurwr trafferthion’ mwyaf yr Unol Daleithiau - mae’r Rwsiaid wedi awgrymu bod ganddyn nhw fwy o aces i fyny eu llewys i barhau â’r gêm bŵer. Cyhyd â le rapport de force yn cael ei gymhwyso, ni fydd diwedd i'r argyfwng yn yr Wcrain.

 

Anna van Densky

 

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd