Cysylltu â ni

EU

Dim mwy o fagiau plastig yn llygru ein hamgylchedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

20140424PHT45009_originalNid yw bywyd mewn plastig mor wych wedi'r cyfan. Mae bagiau plastig wedi cael y bai am lygru'r amgylchedd, yn enwedig ecosystemau dyfrol. Ym mis Ebrill pleidleisiodd ASEau o blaid haneru defnydd bagiau plastig ysgafn erbyn 2017 a'i leihau 80% erbyn 2019 o'i gymharu â lefelau 2010. Testun yr ornest ffotograffydd gwadd y mis diwethaf oedd bagiau plastig. Mae'r llun buddugol yn dangos yr erthygl hon.

Graddfa'r broblem

Yn 2010 roedd 200 o fagiau i bawb a oedd yn byw yn yr UE, yn ôl amcangyfrif gan wasanaeth ymchwil llyfrgell yr EP.

deddfwriaeth newydd

Mae'r ddeddfwriaeth a gymeradwywyd gan ASEau yn ystod cyfarfod llawn mis Ebrill yn Strasbwrg yn rhagweld codi tâl gorfodol am fagiau cludo yn y sector bwyd ac argymhelliad i godi tâl am fagiau yn y sector heblaw bwyd. Gellid lleihau taliadau am fagiau sy'n fioddiraddadwy ac yn gompostiadwy. Yn raddol dylid disodli bagiau ysgafn sy'n cael eu defnyddio i lapio bwyd rhydd gan fagiau bioddiraddadwy a chompostiadwy erbyn 2019.

Mae Margrete Auken, ASE o Ddenmarc sy'n aelod o'r grŵp Gwyrdd, yn gyfrifol am lywio'r ddeddfwriaeth trwy'r Senedd. Dywedodd ar ôl y bleidlais: "Heddiw mae ASEau wedi pleidleisio i gryfhau rheolau drafft yr UE yn sylweddol gyda'r nod o leihau defnydd a gwastraff bagiau plastig, yn arbennig i gynnwys targedau lleihau Ewropeaidd gorfodol a gofyniad bod bagiau plastig yn dod ar gost fel y mae gwledydd sy'n rhedeg yn y blaen wedi dangoswyd, mae'n hawdd cyflawni lleihau'r defnydd o'r bagiau tafladwy hyn yn hawdd gyda pholisi cydlynol. "

Y pwnc ar gyfer y mis nesaf yw 'Ar y ffordd i bleidleisio - dyddiad yr etholiad'. I gystadlu, anfonwch eich cyfraniad erbyn dydd Sul 25 Mai. Y tro hwn gall pob cyfranogwr anfon rhwng un a phum llun. Cliciwch yma am fwy o fanylion.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd