UE camau i fyny ymdrechion i helpu ffoaduriaid sy'n dianc rhag trais yn Gweriniaeth Canolbarth Affrica

| Efallai y 6, 2014 | 0 Sylwadau

6046314148_4329f275a2_bMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu ei gymorth arbed bywyd o € 6 miliwn i helpu can mil o ffoaduriaid Gweriniaeth Canolbarth Affrica a orfodwyd i ffoi i Camerŵn a Chad. Daw'r cyllid ar ben y gefnogaeth y Comisiwn o € 4m i ffoaduriaid Affricanaidd Central ers argyfwng y wlad gwaethygu fis Rhagfyr diwethaf.

Bydd yn helpu ffoaduriaid i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol gan gynnwys lloches, bwyd, iechyd, amddiffyn, dŵr, glanweithdra a hylendid. Bydd yn cael ei rannu 50-50 rhwng Camerŵn a Chad, gwledydd cyfagos sy'n wynebu'r mewnlifiad mwyaf o ffoaduriaid.

"Mae'r sefyllfa ofnadwy yng Ngweriniaeth Ganolog Affrica yn argyfwng rhanbarthol a gyda nifer y ffoaduriaid yn dal i gynyddu, nid oes fawr o botensial iddynt allu dychwelyd adref. Maent i gyd yn dibynnu ar ein cymorth dyngarol cyflym i oroesi, "meddai'r Comisiynydd Ymateb Rhyngwladol, Cristalina Georgieva, Cydweithrediad Rhyngwladol, Cymorth Dyngarol ac Ymweliad yn ystod ymweliad â Chamerŵn lle mae'n asesu'r sefyllfa ddyngarol a chynnal cyfarfodydd gyda'r llywodraeth a sefydliadau anllywodraethol.

"Gyda'r tymor glawog blynyddol cyrraedd, rydym yn sicr o wynebu sefyllfa ddyngarol hyd yn oed yn fwy hanfodol oni bai bod y gymuned ryngwladol yn camu i fyny ei gefnogaeth yn awr. Ac mae'n gwbl hanfodol bod pob Affricanwyr Canolog sydd wedi cael eu gorfodi i ffoi o'u cartrefi yn cael cyfle i ddychwelyd adref yn ddiogel -. Yn arbennig y Mwslimiaid llawer sydd wedi gorfod ffoi trais rhyng-grefyddol y misoedd diwethaf "

Mae'r argyfwng parhaus yn y Weriniaeth Affrica Canolog (CAR) eisoes wedi gorfodi amcangyfrif o bobl 100,000 ers mis Rhagfyr i Camerŵn, Chad, Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) a Gweriniaeth Congo, gan ddod â'r nifer o ffoaduriaid Canolbarth Affrica mewn gwledydd cyfagos i bron 350,000. Mae o leiaf 70,000 o ffoaduriaid wedi cyrraedd Cameroon, yn fwy na 12,000 yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd y Congo, 8,000 yn Chad a mwy na 8,000 yn Gweriniaeth Congo.

Mae'r cyllid newydd yn dod â rhyddhad cymorth y Comisiwn ar gyfer yr argyfwng Affrica ganolog i € 51 m ers mis Rhagfyr 2013. Mae'r cyllid newydd yn dod o Gronfa Datblygu Ewropeaidd ac yn dal i fod yn amodol ar gymeradwyaeth derfynol gan yr aelod-wladwriaethau.

Cefndir

Mae Gweriniaeth Canolbarth Affrica rhengoedd ymhlith y gwledydd tlotaf y byd ac wedi cael ei trwytho mewn gwrthdaro arfog degawd-hir. Mae ymchwydd o drais ym mis Rhagfyr 2013 gwaethygu y sefyllfa hon a heddiw mae mwy na hanner y boblogaeth 4.6-miliwn-cryf mae angen cymorth ar unwaith. Mae mwy na phobl 600 000 wedi cael eu dadleoli yn fewnol, 178,000 yn y brifddinas Bangui ei ben ei hun.

Mae'r UE yw'r darparwr mwyaf o gymorth rhyddhad i'r wlad, gyda € 76m yn 2013 (gan gynnwys cyfraniadau UE a'r aelod-wladwriaethau). cymorth dyngarol gan y Comisiwn Ewropeaidd treblu llynedd i € 39m. Mae'r Comisiwn wedi trefnu airlifts dyngarol i gael cyflenwadau rhyddhad a phersonél uniongyrchol i mewn i'r wlad. Mae tîm o arbenigwyr dyngarol Ewropeaidd yn bresennol ar y ddaear, yn monitro'r sefyllfa ac yn gweithio'n agos gyda sefydliadau partner i sicrhau bod cymorth yn cyrraedd y rhai sydd ei angen fwyaf.

Mwy o wybodaeth

Gweriniaeth Canolbarth Affrica taflen ffeithiau
cymorth dyngarol y Comisiwn Ewropeaidd ac amddiffyn sifil
wefan y Comisiynydd Georgieva yn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Cymorth tramor

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *