Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Tair blaenoriaeth i ailgychwyn Wcráin ar ôl yr etholiadau arlywyddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

OrysiaLutsevych.jpgBy Orysia Lutsevych (llun), Cymrawd Ymchwil, Rwsia a Rhaglen Ewrasia, Chatham House

Mae'r petholiadau preswyl yn yr Wcrain yn y potensial i roi dechrau newydd y wlad, ond er mwyn i hyn ddigwydd, bydd yn rhaid i'r llywydd newydd i ddangos penderfyniad i gyflawni ar dair blaenoriaeth polisi allweddol i gryfhau diogelwch, democratiaeth a buddsoddiad.

Ers protestiadau y 'Euromaidan' y Kremlin wedi portreadu y swydd-chwyldro arweinyddiaeth Wcreineg fel jwnta cenedlaetholgar a ffasgaidd. Mae hyn wedi atal deialog lefel uchel gyda Moscow a gychwynnwyd ofn a chasineb yn nwyrain Wcráin tuag at awdurdodau newydd. Yn ôl arolwg barn Levada mwy na 40% o Rwsiaid yn credu bod y boblogaeth yn Rwsia sy'n siarad yn bennaf yn y dwyrain yn cael ei fygwth gan genedlaetholwyr, ac nid yw llawer Rwsieg-siaradwyr yn y de-ddwyrain yn derbyn awdurdod y llywodraeth newydd yn Kyiv.

etholiadau rhydd a theg arlywyddol yn hanfodol i ddangos bod Wcráin wedi llywydd gyfreithlon ac yn ymrwymedig i werthoedd democrataidd. Hyd yn oed os gall etholiadau mewn dwy o'r oblasts, Donetsk a Luhansk, gael ei amharu yn rhannol gan y separatists pro-Rwsiaidd, tri rhanbarth arall o'r dwyrain - Kharkiv, Dnipropetrovsk, a Zaporizhia - o dan reolaeth Kyiv a dylai fod yn gallu cynnal rhad ac am ddim a phleidleisio teg.

hysbyseb

Mae'n debyg y bydd Petro Poroshenko, sy'n pleidleisio dros 40% ar hyn o bryd, yn ennill yn ôl pob tebyg. Fe wnaeth cylchgrawn Forbes yn 2013 ei osod yn seithfed dyn cyfoethocaf yr Wcrain, ei ffortiwn a wnaed mewn nwyddau defnyddwyr - melysion a cherbydau modur yn bennaf.

Cynyddodd ei boblogrwydd yn ystod protest y gaeaf yn Kyiv yn rhannol oherwydd iddo ddarparu cefnogaeth ariannol i gynnal y protestwyr a chynorthwyo gweithredwyr a gafodd eu cipio gan thugs a heddlu terfysg. Rhagamcanodd hyder ac ni wnaeth gilio oddi wrth reng flaen gwrthdaro rhwng y protestwyr a’r heddlu terfysg. Mae ei orffennol gwleidyddol o gydweithredu â chyn-Arlywyddion Victor Yushchenko a Victor Yanukovych yn ei boeni, ond i raddau llai na’r cystadleuwyr eraill, yn enwedig Yulia Tymoshenko.

tair blaenoriaeth

Os Poroshenko yn cael ei ethol, bydd yn cael ei ar y bôn fandad pro-Ewropeaidd a pro-ddiwygio. Dylai'r llywydd newydd ei ethol yn canolbwyntio ar dair blaenoriaeth allweddol.

hysbyseb

Yn gyntaf, dylai sicrhau diogelwch a chyfanrwydd tiriogaethol drwy ddiwygio lluoedd diogelwch. Mae'r rhanbarth dwyreiniol-y rhan fwyaf o Wcráin mewn perygl o droi i mewn i diriogaeth digyfraith, lle mae dynion arfog yn parhau i gymryd drosodd adeiladau cyhoeddus, militarize y boblogaeth, gweithredwyr artaith a chyfryngau annibynnol lleol, ac yn siarad am greu wladwriaethau ymwahanu.

Mae nifer o ddigwyddiadau yn y de-ddwyrain wedi dangos bod lluoedd diogelwch presennol yr Wcrain yn aneffeithlon, yn llygredig, ac wedi eu ymdreiddio gan wasanaethau cudd Rwseg. Mewn sawl achos mae heddluoedd lleol yn dal i ddangos teyrngarwch i'r hen drefn yn lle amddiffyn diogelwch y cyhoedd. Yn Odessa cydweithiodd pennaeth yr heddlu lleol â gwahanyddion a oedd yn saethu mewn gwrthdystiad o blaid yr Wcrain y tu ôl i rengoedd yr heddlu. Mae'r gwactod diogelwch sy'n deillio o hyn wedi arwain at doll marwolaeth sifil yn y de-ddwyrain o tua 120 ar ddwy ochr y gwrthdaro. Dylai sefydlu galluoedd a fyddai’n cynyddu diogelwch ffiniau a seiber, ac yn cryfhau byddin yr Wcrain i wrthsefyll bygythiad y milwriaethwyr i sifiliaid yn y dwyrain fod yn flaenoriaeth.

Yn ail, dylai'r llywydd newydd yn cychwyn trafodaeth genedlaethol am ddemocratiaeth ar draws Wcráin. Dylai'r rannu pwerau rhwng Kyiv a'r rhanbarthau, datganoli ariannol, atebolrwydd gwleidyddol ac adolygiad o warantau y wladwriaeth i'w dinasyddion yn cael eu hadlewyrchu mewn cyfansoddiad newydd.

Dod â'r broses o wneud penderfyniadau yn agosach at ddinasyddion o'r pwys mwyaf. Wcráin anghenion system weinyddol newydd a all ateb ei heriau newydd. Dylai etholiadau seneddol newydd gael ei alw erbyn diwedd y flwyddyn i gydosod senedd cynrychioliadol sy'n adlewyrchu realiti newydd ac yn darparu cyfle newydd i Ukrainians yn y Donbass i ethol eu cynrychiolwyr. Gyda newid cyfansoddiad tuag at system seneddol-arlywyddol, bydd y senedd y pŵer i awdurdodi diwygiadau a chyflawni ar y contract cymdeithasol newydd.

Yn drydydd, dylai'r arweinydd newydd agor Wcráin i farchnadoedd rhyngwladol a buddsoddiad. Dylai diwygiadau economaidd ganolbwyntio ar greu cae chwarae agored a gwastad i fuddsoddwyr domestig a thramor. Byddai llofnodi rhan economaidd y Cytundeb Cymdeithas gyda'r UE yn rhoi hwb cryf i sefydlu rheol gyfraith gadarn a ffrwyno llygredd. Bydd estyn allan i fuddsoddwyr yn fyd-eang yn darparu’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer hwb economaidd newydd a moderneiddio economi Wcrain y mae mawr ei angen. Rhaid gwneud penderfyniad pwysig os caniateir i fuddsoddwyr o Rwseg fynd i mewn i ddiwydiannau strategol. Dylai arallgyfeirio allforio fod yn flaenoriaeth. Dylid ffurfio partneriaethau newydd y tu hwnt i aelod-wladwriaethau'r UE gyda Tsieina, Canol Asia ac America Ladin.

Wrth gwrs, dylai'r arweinyddiaeth Wcreineg newydd yn ceisio gwella cysylltiadau â Rwsia, ond mae sefyllfa o'r fath yn brin bosibl yn y tymor byr. Rwsia yn waging rhyfel cudd dros Wcráin gan ddefnyddio seiber, gwybodaeth a rhyfela anghonfensiynol. Heddiw, hyd yn oed yn y dwyrain, ar ôl y annexation y Crimea, Ukrainians yn gweld Rwsia fel cyflwr ymosodol ac yn fwy na 70% farn negyddol am Arlywydd Putin ac yn credu ei fod yn gwleidyddion yn busnesu mewn materion mewnol Wcráin, yn ôl arolwg Ebrill yn y Rating Wcreineg asiantaeth. Mae'n yn Wcráin annibynnol cryf gyda system ddemocrataidd o lywodraethu a pholisi ynni cynaliadwy a all gael deialog credadwy gyda Rwsia yn unig. Bydd unrhyw beth arall yn symudiad tactegol yn unig i oroesi'r amseroedd gofidus.

Y newyddion da ar gyfer y llywydd sy'n dod i mewn yw bod cymdeithas Wcreineg yn lobïwr cryf ar gyfer diwygio. Mae bron 40% o'r hawliad boblogaeth eu bod yn barod i ddioddef caledi tymor byr ar gyfer newid cadarnhaol ac mae'r mwyafrif yn credu y bydd etholiadau yn helpu i wella'r sefyllfa. Dylai'r llywydd newydd fanteisio ar y penderfyniad hwn.

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd