Cysylltu â ni

Blogfan

Barn: Llythyr agored at Martin Selmayr - rhywfaint o gyngor cyfeillgar gan Brit

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

queens_speechAnnwyl Martin,     

Rwy'n cymeradwyo'r ymdrech wych rydych chi wedi'i gwneud i gael y swydd 'orau' i'ch dyn Jean-Claude Juncker, ond gwelaf nad yw'r Brits yn hollol ochr eto. Mae gen i ychydig o gyngor defnyddiol.

Heddiw (4 Mehefin) bydd Brenhines Lloegr (wyddoch chi, Y Frenhines) yn cael ei chludo mewn cerbyd goreurog o Balas Buckingham i Dŷ'r Arglwyddi. Bydd Black Rod, swyddog Urdd Seisnig y Garter yn gwysio Tŷ’r Cyffredin (y man lle mae’r rhai cyffredin rydyn ni’n eu hethol mewn dadl mewn etholiadau cyffredinol) ac yn eu harwain i Dŷ’r Arglwyddi (y man lle nad yw’r rhai nad ydyn ni’n eu gwneud ethol dadl). Pan fydd Black Rod yn agosáu at y drysau i Dŷ’r Cyffredin (y siambr ddadlau a welwch bob dydd Mercher yn sioe Punch a Judy sef Amser Cwestiynau’r Prif Weinidog) bydd y drysau’n cael eu slamio yn ei wyneb i symboleiddio mai’r cominwyr hyn yw’r rhai sydd mewn gwirionedd yn rhedeg y sioe a'u bod yn annibynnol ar y Frenhines - sofran eu sofran, os mynnwch chi - rwy'n gwybod ei bod yn ddryslyd, ond ymlaciwch yno. Bydd y Wialen Ddu yn tapio gyda'r wialen dywededig dair gwaith arall ac yna bydd y cominwyr yn agor y drws ac yn siffrwd drosodd i Dŷ'r Arglwyddi i wrando ar y Frenhines yn darllen 'Araith y Frenhines'. Sydd ddim yn araith mewn gwirionedd, mae'n rhywbeth sydd wedi'i goginio gan y llywodraeth mewn grym ac wedi'i ddarllen gan y Frenhines. Heb os, byddai eich ffrind @BrunoBrussels yn disgrifio hyn fel llawer o glaptrap elitaidd, ond mae gwisgo i fyny gyda gongiau a chadwyni seremonïol yn chwarae rhan ganolog yn niwylliant Prydain.

hysbyseb

Credaf fod David Cameron, Gideon Rachman a darllenwyr The Daily Telegraph mae angen rhoi pethau'n syth ar ychydig o bethau - trwy roi'r trafodaethau cyfredol mewn cyd-destun Prydeinig mwy cyfarwydd efallai y gallwch chi ennill eu cefnogaeth. Rydych chi'n gweld bod y Frenhines yn fath o Spitzenkanditatin yn ôl hawl ddwyfol; mae hynny'n golygu ei bod wedi deillio o'r hawl hon gan Dduw ei hun. Nawr gall ymddangos yn syndod i'r rhai y tu allan i'r deyrnas benodol hon y byddai pobl anffyddiol i raddau helaeth, sy'n cwyno am ddiffyg democrataidd Ewrop, yn hapus gyda'r trefniant hwn, ond rhowch gynnig arni - dywedwch wrthynt nad dewis Senedd Ewrop oedd Juncker. , mewn gwirionedd mae wedi ei ddewis gan Dduw ei Hun.

Mae angen i chi hefyd fynd i'r afael â'r broblem 'Juncker'. Byddwch yn ymwybodol o lwyddiant diweddar UKIP yn yr Etholiadau Ewropeaidd ac efallai eich bod wedi canfod gelyniaeth benodol tuag at Johnny Foreigner o'r ynys hon, ac ni fyddech yn anghywir. Ond peidiwch â phoeni, wynebodd ein teulu brenhinol Almaeneg ein hunain yr un broblem yn ystod y Rhyfel Mawr a datrys y broblem yn ganiataol trwy newid eu henw o Saxe-Coburg i Windsor, beth am Johnson i Juncker? Rwy'n ofni y bydd yn rhaid i'r Jean Claude fynd hefyd, mae'n ddrwg gennyf, ond mae'n swnio'n rhy Ffrangeg ac os oes cenedligrwydd mae'r Brits yn casáu mwy na'r Almaenwyr, y Ffrancwyr ydyw. Byddwn yn awgrymu rhywbeth fel Jonathan (John, dim ond ddim yn ddigon posh).

Mae'n ymddangos bod Cameron wedi ymroi i benbleth llwyr dros yr holl fusnes, y peth cyntaf y dylech chi ei ddweud pan welwch chi ef nesaf yw 'Tawelwch, annwyl!' - bydd yn gweld hyn yn ddoniol, rwy'n siŵr. Ydy, mae'r Cytundeb yn amddiffyn hawl y Comisiwn i fentro, ond fel araith y Frenhines ni fydd unrhyw beth yn cael ei 'gychwyn' oni bai ei fod yn cael ei gefnogi gan y llywodraeth ac yn Ewrop dyna nod y Cyngor, mae hwn yn bŵer yn yr un modd ag y mae'r Frenhines pŵer yw lleferydd, hy mae wedi'i alluogi'n drwm gan y gallu i'w ymarfer. Ydy e ychydig yn fwy ffederal nag yr hoffech chi? Bron yn sicr, ond felly hefyd ei ragflaenwyr ac, fel gyda'i ragflaenwyr, ni fydd hyn yn gwneud gwahaniaeth dall os yw gwledydd yn gwrthwynebu mwy o ffederaliaeth. Felly gadewch iddo wybod nad oes ganddo ddim i'w ofni, heblaw am wledydd eraill yn ei garfan.

hysbyseb

A Martin, efallai y byddwch chi'n darllen hwn ac yn meddwl tybed pam wnaethoch chi drafferthu ymgyrchu mor galed am y rôl eithaf analluog hon, ond mae yna rai manteision - bydd JC yn cael rhywfaint o baraphernalia pŵer, ei ei swyddfa ei hun, pobl yn gweithio iddo, llawer o deithiau tramor, gwahoddiadau i gyfarfodydd â phobl gyfoethog mewn lleoedd fel Davos a Blingderberg - peidiwch â phoeni, ni fydd gormod o gyfarfyddiadau â'r mawrion heb eu golchi - a bydd yn cael ei lywio'n dda yn glir o gyrion deheuol Ewrop. Nid hon yw'r swydd fwyaf yn Ewrop, ond fe is swydd, a phrin yw'r rheini ar hyn o bryd.

Pob lwc,

Felicity Smythe Smythe

@MartinSelmayr

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd