Cysylltu â ni

EU

Mae Biennale Fenis yn cynnal expo pensaernïaeth 'Made in Europe'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

841f5f387d9045bd861e1268b4280b5d-19042011-10146_640_maxwidth-300x227Arddangosfa yn cynnwys rownd derfynol Gwobr Pensaernïaeth Gyfoes yr Undeb Ewropeaidd / Gwobr Mies van der Rohe dros y 25 mlynedd diwethaf bydd yn cael ei arddangos am y tro cyntaf yn ystod Biennale Fenis (La Biennale di Venezia). Bydd yr arddangosfa 'Made in Europe', sy'n cynnwys 150 o fodelau o'r prosiectau arobryn a chynnwys clyweledol, yn agor gyda seminar ar 6 Mehefin ym mhresenoldeb y penseiri byd-enwog Dominique Perrault, Vittorio Gregotti, Iñaki Ábalos a Kjetil Trædal Thorsen. Mae'r arddangosfa, a gynhelir yn y Palazzo Michiel, yn rhedeg tan Awst 4.

Dywedodd Androulla Vassiliou, comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am ddiwylliant: "Mae'n anrhydedd i ni y bydd Gwobr yr UE yn rhan o'r Biennale, un o'r digwyddiadau celf mwyaf mawreddog yn y byd. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi'r Wobr a gwaith ein partner, Sefydliad Mies van der Rohe, i dynnu sylw at bwysigrwydd pensaernïaeth gyfoes i economi Ewrop ac i annog buddsoddiad preifat a chyhoeddus ynddo. "

Mae'r arddangosfa, sy'n cwmpasu'r 2,500 o brosiectau a enwebwyd ar gyfer y Wobr ers ei lansio ym 1987, wedi'i threfnu'n thematig (tai ar y cyd, addysg, canolfannau diwylliannol, ac ati) ac mae llinell amser o hanes Ewropeaidd yn tynnu sylw at gysylltiadau rhwng pensaernïaeth a datblygiadau mewn gwleidyddiaeth, gwyddoniaeth a diwylliant. . Cafodd yr arddangosfa ei chreu gan fyfyrwyr o Ysgol Pensaernïaeth Barcelona (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona - Universitat Politècnica de Catalunya).

hysbyseb

Mae'r arddangosfa'n agor am 18h ar 6 Mehefin. Cyn cynhadledd i'r wasg am 12h30 bydd Giovanna Carnevali, cyfarwyddwr Sefydliad Mies van der Rohe, Celia Marín, curadur yr arddangosfa, Jaume Ciurana, Dirprwy Faer sy'n gyfrifol am ddiwylliant, Cyngor Dinas Barcelona, ​​a Michel Magnier, y Comisiwn Ewropeaidd. Cyfarwyddwr Diwylliant a Chreadigrwydd. Mae'r seminar, sy'n dwyn curaduron o bafiliynau rhyngwladol Biennale, penseiri blaenllaw ac enillwyr blaenorol y wobr, yn cael ei gynnal am 15h30.

Ganol mis Gorffennaf, bydd ail symposiwm yn y Biennale yn dwyn ynghyd gyn-enillwyr categori penseiri newydd y Wobr a bydd penseiri ifanc a thalentog eraill yn trafod yr olygfa bensaernïol gyfoes Ewropeaidd.

Mae Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes / Gwobr Mies van der Rohe yn tynnu sylw at ragoriaeth, creadigrwydd ac arloesedd mewn pensaernïaeth Ewropeaidd. Mae hefyd yn pwysleisio cyfraniad penseiri Ewropeaidd i ddadleuon technolegol, cymdeithasol a diwylliannol mewn datblygu trefol cyfoes. Wedi'i chydariannu gan raglen Ewrop Greadigol yr Undeb Ewropeaidd a Sefydliad Mies van der Rohe, y wobr € 60 000 yw'r un fwyaf mawreddog mewn pensaernïaeth Ewropeaidd. Yn dilyn galwad agored am gynigion, bydd y Sefydliad yn parhau i drefnu'r Wobr am y pedair blynedd nesaf.

hysbyseb

Cefndir

Mae'r sector pensaernïaeth wrth wraidd diwydiannau diwylliannol a chreadigol bywiog Ewrop. Mae'n cyflogi mwy na hanner miliwn o bobl yn uniongyrchol a mwy na 12 miliwn yn gweithio yn y sector adeiladu. Mae'r diwydiannau diwylliannol a chreadigol yn cyfrannu hyd at 4.5% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE.

Mae Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes / Gwobr Mies van der Rohe yn tynnu sylw at gyfraniad penseiri Ewropeaidd i ddatblygu syniadau a thechnolegau newydd mewn datblygu trefol cyfoes. Dyfernir y wobr bob yn ail flwyddyn i waith a gwblhawyd o fewn y ddwy flynedd flaenorol.

Cyflwynir gweithiau a enwebwyd ar gyfer y Wobr gan arbenigwyr annibynnol o bob rhan o Ewrop, yn ogystal â chan aelod-gymdeithasau Cyngor Penseiri Ewrop, cymdeithasau penseiri cenedlaethol, a Phwyllgor Cynghori ar gyfer y Wobr.

Enwir y Wobr ar ôl Ludwig Mies van der Rohe, sy'n cael ei ystyried yn un o arloeswyr pensaernïaeth fodern yr 20fed ganrif. Ymhlith ei weithiau enwocaf mae Pafiliwn yr Almaen yn Arddangosfa 1929 Barcelona, ​​Villa Tugendhat yn Brno, Gweriniaeth Tsiec, Adeilad Seagram yn Efrog Newydd a'r Oriel Genedlaethol ym Merlin.

Mae enillwyr blaenorol Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes - Gwobr Mies van der Rohe yn cynnwys:

Harpa, Neuadd Gyngerdd a Chanolfan Gynadledda Reykjavik, Gwlad yr Iâ gan Henning Larsen Architects, Penseiri Batteríið a Studio Olafur Eliasson

Amgueddfa Neues, Berlin, yr Almaen gan David Chipperfiel / David Chipperfield Architects, mewn cydweithrediad â Julian Harrap

Opera a Bale Cenedlaethol Norwy, Oslo, Norwy gan SNØHETTA / Kjetil Trædal Thorsen, Tarald Lundevall, Craig Dykers

Llysgenhadaeth yr Iseldiroedd Berlin, Yr Almaen gan OMA / Rem Koolhaas, Ellen van Loon

Canolfan Kursaal, San Sebastián, Sbaen gan Rafael Moneo

Maes Parcio a Terminus Hoenheim Gogledd, Strasbwrg, Ffrainc gan Benseiri Zaha Hadid / Zaha Hadid

Kunsthaus Bregenz, Awstria gan Peter Zumthor

Bibliothèque nationale de France, Paris, Ffrainc gan Dominique Perrault

Maes Awyr Stansted, Llundain, y Deyrnas Unedig gan Norman Foster / Norman Foster + Partners

Banco Borges e Irmão, Vila do Conde, Portiwgal gan Álvaro Siza Vieira.

Biennale Fenis

Mae'r Biennale Fenis (la Biennale di Venezia) wedi bod yn un o'r sefydliadau diwylliannol mwyaf mawreddog yn y byd ers dros ganrif. Byth ers ei sefydlu, mae wedi bod ar flaen y gad wrth ymchwilio a hyrwyddo tueddiadau artistig newydd. Trefnir adran bensaernïaeth y Biennale bob dwy flynedd.

I ddarganfod mwy

Y Comisiwn Ewropeaidd: Ewrop greadigol
Gwefan Androulla Vassiliou
Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes - Gwobr Mies van der Rohe
http://www.labiennale.org/en/architecture/exhibition/collateral-events/Biennale Fenis

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Wythnos i ddod: Mae forewarned wedi'i forearmed

cyhoeddwyd

on

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Maroš Šefčovič yn cyflwyno ail adroddiad rhagwelediad strategol blynyddol y Comisiwn ddydd Mercher (8 Medi). Daw'r adroddiad wythnos cyn anerchiad blynyddol 'Cyflwr yr UE' gan lywydd y Comisiwn. Mae'r fenter yn rhan o ymdrech i sicrhau bod yr UE yn wydn yn wyneb heriau, ond hefyd yn gallu paratoi ei hun trwy ymgorffori rhagwelediad ym mhob agwedd ar lunio polisïau. Bydd Adroddiad 2021 yn edrych ar megatrends byd-eang strwythurol tuag at 2050 a fydd yn effeithio ar yr UE, a bydd yn nodi meysydd lle gallai'r UE hybu ei arweinyddiaeth fyd-eang. 

Ddydd Mawrth (7 Medi) bydd y Comisiynydd Hahn yn cynnal cynhadledd i’r wasg ar fabwysiadu’r Fframwaith Bondiau Gwyrdd, nod yr EUGBS (Safon Bondiau Gwyrdd Ewrop) yw bod yn “offeryn cadarn i ddangos eu bod yn ariannu prosiectau gwyrdd cyfreithlon sy’n cyd-fynd â’r Tacsonomeg yr UE ”.

Senedd

hysbyseb

Bydd Ewrop sy’n addas ar gyfer Is-lywydd Gweithredol yr Oes Ddigidol a’r Comisiynydd Cystadleuaeth Margrethe Vestager yn cwrdd (6 Medi) â chadeiryddion pum pwyllgor (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) yn y senedd i gyfnewid barn ar yr agenda ddigidol. 

Bydd y Pwyllgor Hawliau Menywod a'r ddirprwyaeth ar gyfer cysylltiadau ag Afghanistan yn cyfarfod i drafod sefyllfa hawliau menywod a merched.

Bydd y Pwyllgor Arbennig ar Curo Canser yn cyfarfod ddydd Iau (9 Medi) yn cyfarfod i drafod cyfnewid data iechyd a’r digideiddio wrth atal a gofalu am ganser, ynghyd â diweddariad ar weithredu strategaeth gemegau’r UE ar gyfer cynaliadwyedd yn y cyd-destun. atal canser.

hysbyseb

Bydd yr Is-bwyllgor Diogelwch ac Amddiffyn yn trafod y sefyllfa yn Afghanistan, yn ogystal ag astudiaeth ar 'barodrwydd yr UE ac ymatebion i fygythiadau Cemegol, Biolegol, Radiolegol a Niwclear (CBRN)' ac adroddiad drafft ASE Sven Mikser (S&D, EE) ar ' Heriau a rhagolygon ar gyfer arfau rheoli arfau a diarfogi arfau amlochrog '. 

Llys

Bydd Llys Cyfiawnder yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi ei farn ar adferiad o € 2.7 biliwn o’r DU am ei fethiant i roi dull seiliedig ar risg o reoli tollau ar waith, er gwaethaf rhybuddion dro ar ôl tro gan OLAF, swyddfa gwrth-dwyll annibynnol yr UE. Roedd y methiant i fynd i’r afael â’r mater hwn hefyd yn golygu bod yn rhaid i weithgynhyrchwyr yr UE gystadlu â nwyddau sydd heb eu gwerthfawrogi’n dod i’r UE drwy’r UE. Mae ffigur OLAF yn cwmpasu'r blynyddoedd 2011-2017. Disgwylir dyfarniadau pwysig eraill ym maes Lloches (C-18/20, C-768/19).

Cyngor

Bydd gweinidogion amaeth a physgodfeydd yn cyfarfod yn anffurfiol rhwng 5-7. Bydd gweinidogion Economaidd a Chyllid yn cael cyfarfod anffurfiol trwy gynhadledd fideo ar 6 Medi, a bydd ganddynt gyfarfod anffurfiol arall ar 10-11. Yn ôl yr arfer bydd yr Ewro-grŵp yn cyfarfod cyn y cyfarfod cynhwysol ar 10. 

ECB

Bydd Banc Canolog Ewrop yn cael ei gyfarfod misol rheolaidd ddydd Iau, gyda chwyddiant bellach yn uwch na tharged 2%, bydd pob llygad yn sefydlog ar yr hyn y bydd yr ECB yn ei wneud nesaf.

Tunisia

Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ymweld â Tiwnisia ddydd Gwener (10 Medi). Ym mis Gorffennaf diswyddodd Arlywydd Tiwnisia Kais Saied y Prif Weinidog gan amau’r senedd yn galw pwerau brys yn wyneb gwrthdystiadau dros galedi economaidd a chynnydd mewn achosion Covid-19, mae’r UE wedi galw ar Tunisia i barchu ei gyfansoddiad a rheolaeth y gyfraith. . 

Parhau Darllen

EU

Yn ôl i'r Ysgol, Gohebydd yr UE yn edrych ar yr wythnos i ddod

cyhoeddwyd

on

I'r rhai ohonoch a lwyddodd i fynd i ffwrdd am wyliau adferol yr haf, da iawn, bydd ei angen arnoch chi. Bydd y tymor nesaf yn un arall (prysur) arall. 

Mae llawer o ddeddfwriaeth wedi cychwyn ar ei daith ddeddfwriaethol trwy beiriant gwneud penderfyniadau cymhleth yr UE, gyda llawer o gynigion cigog iawn ar eu ffordd i gael eu sleisio, eu deisio a'u sbeisio, ac o'r diwedd eu taflu i mewn i badell ffrio'r pwyllgor cymodi i'w cyflwyno am bump am gan a gwleidydd blewog fel buddugoliaeth Llywyddiaeth galed. Ymhlith y biggies mae'r cynigion hinsawdd Digidol a'r 'Ffit i 55'. Mae'r cynigion hinsawdd yn addo bod yn arbennig o gleisio o ystyried bod y 'Gyfraith Hinsawdd' sy'n pennu ymrwymiadau carbon eisoes wedi'i chytuno; er mwyn dod o hyd i gydbwysedd terfynol rhwng y cynigion, bydd angen masnachu ceffylau ar raddfa anhysbys hyd yma.

Roedd gwregys Brwsel yn eithaf segur ym mis Awst nes i'r digwyddiadau trychinebus yn Afghanistan ddod ag 20 mlynedd o ymyrraeth y Gorllewin i allanfa llai na buddugoliaethus o banig ac inglorious. Gorwedd y 'Gorllewin' mewn llanastr tatw, gydag ymddiriedaeth ar ei lefel isaf erioed. Cyflwynodd Comisiwn von der Leyen ei hun fel un “geopolitical”, datganodd gweinyddiaeth Biden 'America yn ôl!' - ac eto dyma ni. Un peth rydw i wedi'i ddysgu yw nad yw pethau byth mor ddrwg fel na allan nhw waethygu. Bydd buddugoliaeth y Taliban a'r atgoffa creulon nad yw ISIS wedi diflannu yn rhoi llwyddiant i'r rhai sy'n cefnogi eu delfrydau mewn mannau eraill. Nid yw'n ddarlun tlws, ond mae angen i Ewrop a'r 'Gorllewin' ehangach fod â dewrder ei hunan gwell sy'n amddiffyn hawliau, democratiaeth, rheolaeth y gyfraith a ffyniant gartref a thramor. 

hysbyseb

Yr wythnos nesaf bydd gweinidogion Tramor ac Amddiffyn yn ymgynnull ar gyfer cynghorau anffurfiol i drafod canlyniad digwyddiadau diweddar. Ansefydlogrwydd bedd yn agosach at adref yng Ngogledd Affrica, Libanus a Belarus - ymhlith eraill - ac, wrth gwrs, Afghanistan.

Bydd y gweinidogion amddiffyn yn cyfarfod i drafod Cwmpawd Strategol yr UE, y nod yw cael dogfen gyflawn erbyn mis Tachwedd; mae digwyddiadau diweddar wedi dangos bod angen i'r UE gymryd mwy o gyfrifoldeb a gweithredu ar y cyd ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Ddydd Mawrth (31 Awst) bydd cyfarfod rhyfeddol o weinidogion Cyfiawnder a Materion Cartref a fydd yn ymgynnull i drafod sut y byddant yn delio â symudiad anochel pobl o Afghanistan, ailsefydlu yn yr UE, a hefyd cefnogi'r gwledydd cyfagos hynny sydd eisoes wedi wedi derbyn miliynau o ffoaduriaid a fydd angen mwy o gymorth ariannol.

hysbyseb

Rheol y gyfraith

Mae'n anodd bod yn ffagl i reolaeth y gyfraith dramor, os yw'ch rhannau cyfansoddol eich hun yn rhwygo normau yn hapus, sy'n dod â mi i Wlad Pwyl a Hwngari lle mae cyflwr stasis wedi aros yn ystod yr haf.

Ceryddodd Von der Leyen ASEau ac arbenigwyr cyfreithiol mewn llythyr pum tudalen a oedd yn rhestru sut roedd Hwngari wedi torri chwech o wyth o egwyddorion rheol cyfraith a oedd yn gysylltiedig â gwariant cyllideb yr UE ac felly dylent sbarduno'r 'rheol amodoldeb rheol' a gofnodwyd yn ddiweddar. mecanwaith i atal camddefnyddio arian. Ysgrifennodd Von der Leyen nad oedd ASEau wedi darparu digon o dystiolaeth o’r toriadau ac “nad oes galw priodol ar y Comisiwn i weithredu”.

Roedd diwrnod cyfrif Gwlad Pwyl ar 16 Awst yn ddigwyddiad nad oedd yn ddigwyddiad, gyda rhagor o flaenoriaeth gan Bencadlys y Comisiwn. Ni all un helpu ond meddwl bod rhywun yng ngwasanaeth cyfreithiol y Comisiwn sydd â dyfynbris Douglas Adams wedi'i fframio ar eu wal: “Rwyf wrth fy modd â therfynau amser. Rydw i wrth fy modd â'r sŵn mawr maen nhw'n ei wneud wrth iddyn nhw fynd heibio. ”

Fe giciodd y Comisiwn y can i lawr y ffordd wrth iddyn nhw “ddarllen a dadansoddi” ymateb Gwlad Pwyl. Bydd yr Is-lywydd Jourova yn ymweld â Gwlad Pwyl ddydd Llun (30 Awst). Nid yw’r synau sy’n dod gan y Gweinidog Cyfiawnder Zbigniew Ziobro yn galonogol, gan drydar yn ddiweddar bod yr UE yn cymryd rhan mewn “rhyfel hybrid” yn erbyn yr UE. 

Yn y cyfamser, mae Slofenia yn parhau i stondin ar enwebu erlynwyr i Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop, gyda Phrif Weinidog Slofenia Jansa yn blocio enwebiadau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd