Cysylltu â ni

Frontpage

diweddariadau Ymgom Foundation Agored

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

1. Mae'r Goruchaf Lys Cassation yr Eidal Dyfarnodd ddydd Mercher diwethaf, 30 o Orffennaf, bod alltudio Alma Shalabayeva a Alua Ablyazova o'r Eidal i Kazakhstan, y llynedd, roedd yn anghyfreithlon. 
 
Fel y nodwyd gan nifer o bapurau newydd yr Eidal, soniodd dyfarniad y llys am nifer o afreoleidd-dra yn y weithdrefn, gan nodi’n glir bod yn rhaid bod hunaniaeth Shalabayeva wedi bod yn hysbys i’r swyddogion a oedd yn gyfrifol am yr achos, gan adael unrhyw amheuaeth ynglŷn â’r gwleidyddol. goblygiadau y tu ôl i'r penderfyniad i anfon gwraig a merch anghytuno Kazakh, Mukhtar Ablyazov, yn ôl tuag at drefn ormesol yr unben Nursultan Nazarbayev.
 
Gorchmynnwyd Gweinyddiaeth Mewnol yr Eidal i dalu am y costau gweithdrefnol ond, yn bwysicach fyth, mae penderfyniad y llys yn agor y ffordd i gais gan deulu Ablyazov am iawndal llawer mwy am iawndal moesol a materol.
 
Ar ben hynny, unwaith eto yn dod yn ôl y mater o rôl y Angelino Alfano, ar y pryd ac ar hyn o bryd Gweinidog Tu yr Eidal, a allai fod wedi yn yr achos. Yn dilyn Dydd Mercher penderfyniad y llys, gofynnodd yr aelodau Movimento 5 Stelle fod Alfano cyflwyno ei ymddiswyddiad.
 
Rydym yn eich gwahodd i ddarllen y datganiad ANSA ar y mater (cyswllt) - EN.
 
Gallwch hefyd wirio rhai o'r erthyglau o'r wasg Eidalaidd o dan y dolenni canlynol (yn Eidaleg):
 
2. Alexandr Pavlov (llun), yn y ddalfa yn Sbaen am dros flwyddyn, yn dilyn ei arestio ar yr hysbysiad coch â chymhelliant gwleidyddol a gyhoeddwyd gan Interpol ar gais Kazakhstan, ei ryddhau ar fechnïaeth hyd nes y treialwyd ef ar 29 Gorffennaf, 2014. 
 
Mae'r penderfyniad hwn yn golygu newid sydyn yn yr ymagwedd at yr achos gan awdurdodau gweinyddol a barnwrol Sbaen. Ysgogodd y beirniaid eu penderfyniad trwy ddweud nad yw'r risg o Pavlov yn gwianio Sbaen yn fach iawn, yn agos at sero. Bydd yn rhaid iddo gyflwyno ei hun bob wythnos yn yr orsaf heddlu agosaf at ei le preswylio ac ni fydd yn gallu gadael Sbaen. 
 
Bydd ei gais am loches yn cael ei adolygu eto gan OAR - Swyddfa Lloches a Ffoaduriaid Sbaen.
Bydd y Ymgom Foundation Agored cynorthwyo Pavlov yn ei frwydr pellach i gael amddiffyniad yn Ewrop ac rydym yn annog y gymuned Ewropeaidd i wneud yr un fath, drwy fynegi eu pryder am yr achos ac mae eu cefnogaeth ac yn anfon llythyrau o gefnogaeth i'r awdurdodau perthnasol yn Sbaen. Byddai Dislog Agored yn hapus i helpu chi i hynny os oes angen.
Mae'r penderfyniad diweddar hwn yn achos Pavlov, yn dilyn cyfres o ddyfarniadau blaenorol hynod bryderus, a arweiniodd bron at ei estraddodi i Kazakhstan, lle gallai wynebu artaith a chamdriniaeth, yn gyffredinol yn cael ei ystyried yn arwydd cadarnhaol o obaith bod y cefndir gwleidyddol i'w mae erledigaeth wedi'i gydnabod o'r diwedd a bydd yn cael ei ystyried yn briodol yn yr adolygiad o'i gais am loches.
 
Rydym yn eich gwahodd i ddarllen y cyfweliad cyntaf bod Pavlov roddodd ar ôl gadael y ddalfa i bapur newydd Sbaeneg The Journal (cyswllt).
 
Mae'r Open Dialog Foundation yn croesawu'r penderfyniadau a gyhoeddwyd gan lysoedd yr Eidal a Sbaen ac yn gobeithio y bydd y penderfyniadau hyn, gam wrth gam, yn sicrhau'r ddealltwriaeth ehangach a gwell o'r gweithredoedd anghyfreithlon ac anghyfreithlon y mae cyfundrefn Kazakh wedi bod yn eu cymryd, yn aml mewn cydweithrediad. gyda gwledydd ôl-Sofietaidd eraill, er mwyn erlid ffigurau ei wrthblaid wleidyddol, ynghyd ag aelodau eu teulu a'u ffrindiau sy'n byw dramor.
 
Yn ddiweddar, lledaenodd rhai cyfryngau Rwsiaidd a Kazakh wybodaeth ar gam am statws lloches wleidyddol Mukhtar Ablyazov yn cael ei dirymu. Fel y cadarnhawyd gan gyfreithwyr Ablyazov, nid oes gan wybodaeth o'r fath unrhyw gefnogaeth yn y ffeithiau. Mae mwy o eglurhad ar y mater i'w gael mewn erthygl o dan y canlynol cyswllt.

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

hysbyseb

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

hysbyseb

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

hysbyseb

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

hysbyseb
Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd