anghydfod penwaig: UE yn codi'r mesurau yn erbyn Ynysoedd y Faroe

| Awst 18, 2014 | 0 Sylwadau

20140214Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi heddiw (18 Awst) Diddymodd y mesurau a fabwysiadwyd yn erbyn Ynysoedd Faroe ym mis Awst 2013 yn dilyn eu pysgodfa anghynaliadwy ar benwaig Atlanto-Scandian. Bydd y mesurau a osodir ar y pryd yn awr yn cael eu codi fel y 20 2014 Awst.

Daw'r penderfyniad ar ôl cytunwyd y byddai'r Ynysoedd Ffaröe yn dod i ben eu pysgodfa anghynaliadwy ac y byddai mabwysiadu terfyn dal am benwaig yn 2014 yn tunelli 40,000. Mae'r lefel hon yn sylweddol is na'r un Ynysoedd Ffaröe wedi mabwysiadu yn 2013 ac sydd, yn ôl yr asesiadau wyddonol gyfredol, nid yw'n rhoi yn y fantol ymdrechion cadwraeth y arfordirol Unol rhannu'r stoc.

Fodd bynnag, nid codi'r mesurau yn cynrychioli cytundeb ddealledig gan yr UE sydd 40,000t yw'r gyfran cyfreithlon y stoc ar gyfer Ynysoedd y Ffaro. Nid yw ond yn arwydd o'r ffaith nad yw cynaladwyedd y stoc mewn perygl. Mae'r penderfyniad hefyd heb ragfarn i ymgynghoriadau a fydd yn digwydd yn yr hydref ymhlith y pum Unol arfordirol (Norwy, Ffederasiwn Rwsia, Gwlad yr Iâ, Faroe Islands a'r UE) ar ddyfodol rannu y stoc.

Mae codi o'r mesurau yn cynrychioli llechen lân mewn cysylltiadau yr UE gyda'r Ynysoedd Ffaröe, gwlad ei weld fel partner strategol posibl ar bysgodfeydd cefnforol yn y gogledd-ddwyrain yr Iwerydd. Comisiynydd Ewropeaidd dros Faterion Morol a Physgodfeydd Maria Damanaki bwriadu cwrdd Vestergaard, gweinidog pysgodfeydd o Ynysoedd Ffaröe, i osod y sylfaen ar gyfer cyfnod newydd o gydweithio.

Cefndir

Yn dilyn cynnydd unochrog yn dal mecryll gan Ynysoedd Faroe yn 2010, mae'r cyfnewid dwyochrog arferol hawliau pysgota wedi cael ei amharu, a wnaeth pysgotwyr o'r ddwy blaid yn methu i bysgota yn eu tiroedd pysgota traddodiadol mewn parth pysgota gilydd.

Yn dilyn cynnydd unochrog o ddalfa'r penwaig gan Ynysoedd Faroe yn 2013 oedd yn rhoi mewn perygl cynaladwyedd y stoc, mabwysiadodd y Comisiwn gwaharddiad i fewnforio yn y penwaig UE a mecryll dal dan reolaeth yr Ynysoedd Faroe. Mynediad i borthladdoedd UE cychod yn pysgota neu gludo pysgod o'r fath wedi'i wahardd hefyd. Mewn ymateb i'r mesurau hyn, yr awdurdodau Ffaroeg gychwynnwyd achos yn erbyn yr UE o fewn y mecanweithiau anghydfod-anheddiad Sefydliad Masnach y Byd a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Gyfraith y Môr.

Mae'r broses o normaleiddio cysylltiadau pysgota-Ffaröe UE Ynysoedd ddechreuodd ar ddiwedd 2013 pan Ynysoedd Faroe derbyn i ddod yn rhan o'r trefniant ymhlith wladwriaethau arfordirol ar reoli mecryll i 2014. Roedd hyn yn caniatáu i gytundeb ar gyfnewid traddodiadol o gyfleoedd pysgota, gan gynnwys mynediad i'r ddwy ochr i seiliau pysgota gilydd. Disgwylir i'r dealltwriaeth barhaus ar penwaig i fod diwedd y anghydfodau a dechrau cydweithio gwell rhwng y ddau barti.

Fel rhan o'r cytundeb gwleidyddol gyrraedd ym mis Mehefin 2014 (Gweler hefyd: IP / 14 / 668) Deallwyd y byddai'r Comisiwn yn cyflwyno Rheoliad drafft yn diddymu mesurau a fabwysiadwyd yn 2013 i Bwyllgor o'r aelod-wladwriaethau. Cyfarfu'r Pwyllgor 31 Gorffennaf ac nid oedd yn gwrthwynebu'r Rheoliad hwn ac yn lansio dyna pam y Comisiwn ar y broses o fabwysiadu y Rheoliad drafft terfynol heddiw.

Bydd y Rheoliad, a codi'r mesurau o'r mesurau, yn dod i rym y diwrnod ar ôl ei gyhoeddi ar fin digwydd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Morwrol

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *