Cysylltu â ni

EU

Twrcaidd Gweriniaeth Gogledd Cyprus yn lansio sarhaus diplomyddol a chyfryngau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

turkish_republic_of_northern_cyprus_flag-2222pxGan Maas M.boup 

O'r awyr, mae Cyprus yn ynys o dirweddau cyferbyniol iawn, wedi'u gosod mewn cefndir o gadwyni mynydd. Dyma'r trydydd ynys fwyaf o'r Môr Canoldir y tu ôl i Sardinia a Sicilia, ond mae rhywfaint o 3,300km² o'i 9,250km² yn cael ei feddiannu. 

Pan fydd y Airlines Twrcaidd Airbus 330 yn cyhoeddi ei dras tuag at y brifddinas Nicosia (Lefkosia, yn Chypriad Twrcaidd) yn dod beth anarferol y diriogaeth i mewn golwg llawn.

hysbyseb

Er 1974, fe'i nodweddwyd gan linell derfynu o'r enw 'y llinell werdd' - sy'n rhannu gogledd yr ynys o'r de. Dau endid daearyddol, un wladwriaeth o ddwy gymuned: ar yr ochr ddeheuol, y gymuned Roegaidd-Cyprus sy'n byw yng nghanol Gweriniaeth Cyprus ac sydd wedi bod yn aelod o'r UE er 2004 a'r unig un a gydnabyddir gan gyrff rhyngwladol.

Ar yr ochr ogleddol, mae'r gymuned Dwrcaidd yn ffurfio Gweriniaeth Twrci Gogledd Cyprus (TRNC), a hunan-gyhoeddwyd ym 1983 - dim ond Twrci sy'n cydnabod hynny. Diwrnod Heddwch a Rhyddid

Heddwch a Rhyddid Day

hysbyseb

Mae grŵp o weithwyr proffesiynol yn y cyfryngau tramor o dros wledydd 30 eu gwahodd i ymweld â'r Gogledd i nodi pen-blwydd 40th Heddwch a Diwrnod Rhyddid chynnal yn flynyddol ar 20 Orffennaf.

Roedd yn ddathliad mawreddog, gan gynnwys seremonïau a gorymdeithiau swyddogol gydag Arlywydd Twrci Abdullah Gül yn westai arbennig, a mynychwyd hefyd gan nifer o ddiplomyddion a chynrychiolwyr eraill o amrywiol ranbarthau byd-eang, gan gynnwys urddasolion Affrica. Roedd y trefnwyr eisiau rhoi cyfleoedd i'r cyfryngau tramor ddarganfod mwy am TRNC: cymdeithas, gwleidyddiaeth, hanes, diwylliant a thwristiaeth. Y nod oedd cyflwyno Gogledd Cyprus mewn goleuni disglair, gyda henebion a safleoedd hanesyddol a chyfleoedd economaidd wedi'u cynnwys. Yn ogystal, cynigiwyd rhaglen ddeniadol, gan gyfuno'r angenrheidiol â'r defnyddiol fel sesiynau briffio i'r wasg a theithiau tywys. Ac yn ogystal, mae rhai teithiau cerdded yng nghanol y ddinas fyw a bywiog gyda'i hen chwarteri, a dathliadau Nadoligaidd, pan oedd y thermomedr yn hawdd rhagori ar 35 ° C.

Ailuniad? 

Mae'r grŵp wasg yn cael y cyfle i gwrdd â Llywydd TRNC Dervis Eroglu. Yn dilyn ychydig o eiriau o groeso gan y Llywydd ei hun, a etholwyd yn 2010, roedd cyfle ar gyfer cwestiynau, y Llywydd yn cwyno am bolisïau lopsided Ewrop: Pam mae Ewrop yn dal i barhau i gosbi Gogledd Cyprus? Nododd fod gall trafodaethau a gynhaliwyd gyda'r Cypriots Groeg i ddod o hyd i atebion ffafriol yn arwain at ailuno yr ynys - proses sydd hyd yma wedi cynnwys cyfarfodydd di-ri rhwng y llywodraethwyr ddwy gymuned ond heb unrhyw ganlyniadau cadarnhaol.

Roedd y Gweinidog Materion Tramor Ozdil Nami yn feirniadol ac yn bragmatig. Fel prif drafodwr y TRNC, dywedodd mai ei fwriad cadarn mewn trafodaethau oedd dod o hyd i fformiwla a oedd yn caniatáu i Dwrci a Chyprus fyw gyda'i gilydd unwaith yn rhagor. Trafodwyd effeithiau penderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar ailuno’r ynys, presenoldeb hollbwysig Lluoedd Arfog Twrci ac ie, hyd yn oed graddau gwneud penderfyniadau Ankara yng Ngogledd Cyprus, gyda’r wasg yn ogystal â’r diplomyddiaeth materion tramor, yn benodol tuag at yr UE.

Cysylltiadau ag Affrica 

Rhai cwestiynau cyffwrdd ar gysylltiadau yr awdurdodau Chypriad Twrcaidd 'ag Affrica. Yn ei araith, pwysleisiodd Llywydd Eroglu presenoldeb myfyrwyr Affricanaidd niferus diolch i raglen noddi gwthio amdano gan y llywodraeth Chypriad Twrcaidd. Eglurwyd bod tua 10% o'r myfyrwyr sy'n seiliedig ar Cyprus (gogledd a'r de) yn dod o ranbarthau Is-Sahara, y mae astudiaeth 8,000 yn y gogledd.

Cadarnhawyd y ffigurau hyn yn ystod ymweliad y grŵp wasg i'r Brifysgol Canoldir Dwyrain (EMI). Wedi'i leoli yn y ddinas arfordirol gogleddol Famagusta, mae'n brifysgol fwyaf yr ynys gyda myfyrwyr fras 15,000, y mae tua 11,000 o-Cyprus nad ydynt yn tarddu, gwasgaru dros saith cyfadran. Mae gan y campws myfyrwyr o lawer o genhedloedd, gan gynnwys nifer fawr o Nigeria a Cameroun.

Mae talaith Twrcaidd Cyprus hefyd yn tynnu sylw at ei sedd arsylwr er 2004 yn y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd (OIC) fel arwydd o berthynas agos â chyfandir Affrica. Dywedodd Nami fod mecanweithiau cydweithredu a chydsafiad wedi’u datblygu ac yn cael eu dyfnhau rhwng Gweriniaeth Gogledd Cyprus a Thwrci ac aelodau gwledydd Affrica o’r OIC. Mae'r agoriad tuag at gyfandir Affrica hefyd yn cwmpasu masnach. Mae Siambr Fasnach Twrci-Cyprus (Ktto) yn hyrwyddo buddsoddiadau yn y rhanbarthau Is-Sahara. Dywedodd llywydd y sefydliad, Fikri Toros, fod y rhain yn rhagweithiol a'u bod i fod i agor cyfleoedd newydd, yn enwedig gyda'r sector preifat yn Affrica.

Trafodaethau agored a didwyll 

Mae ymweld â'r pencadlys Kibris Papur newydd a chyfarfod gyda'r Prif golygydd Suleyman Ergüclü ysgogodd drafodaeth agored a ddim ar y cyfryngau yn y gogledd yr ynys, ei gysylltiadau â chydweithwyr yn y De, gydag awdurdodau lleol, ei annibyniaeth a'i rôl yn y ailuno broses.

Er gwaethaf y profiad gwerth chweil ar y cyfan, mae llawer yn y grŵp o gyfryngau tramor yn gresynu bod yr arhosiad yn gyfyngedig i'r ardal Lefkosia heb y cyfle i ymweld â'r rhan Groeg yr ynys. Rhaid cyfaddef hyn yn byth yn rhan o'r amserlen, ond byddai wedi ehangu ein persbectif ar yr ynys cymhleth ac amlochrog sy'n gorwedd wrth y groesfan o dri chyfandir a gwareiddiadau mawr y byd. Mae campwaith hardd yng nghanol y Med, ond gyda nodweddion annodweddiadol a hyd yn oed yn anghyson.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd