Cysylltu â ni

EU

A7 Estyniad: gweithredu cyllido cyntaf yn yr Almaen gyda bondiau phrosiect yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

11998910Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) yn darparu rhywfaint 170 miliwn ar gyfer darn canolog o draffordd yr A7, sy'n cael ei ariannu trwy fond prosiect. Yn gyntaf, y EIB is yn darparu a is-ariannu cyfran (Prosiect Bond Credyd Gwella, (PBCE)) o dan ei Menter Bondiau Prosiect, sydd wedi gwella'n sylweddol y proffil risg ar gyfer capital farchnad buddsoddwyr yn y prosiect. Ynghyd â sefydliadol buddsoddwyr yMae EIB hefyd yn buddsoddi in ba gyhoeddir gan gontractwyr.

Mae hyn ynt y prosiect cyntaf i'w weithredu dan yr Ewropeaidd PBond roject Initraidd in Yr Almaen.

Dywedodd Is-lywydd EIB Wilhelm Molterer fod casgliad y cytundeb cyllido wedi anfon arwydd pwysig at fuddsoddwyr preifat yn benodol: “Er mwyn gwneud seilwaith Ewrop yn gystadleuol, mae angen buddsoddiadau ar raddfa na all y sector cyhoeddus effeithio arnynt yn unig. Mae gweithredu egwyddor PPPau yn llwyddiannus mewn adeiladu traffyrdd (model A) yn yr Almaen yn gwarantu integreiddiad cystadleuol y diwydiant adeiladu a banciau cyllido. Trwy optimeiddio'r gost ariannu, mae'r EIB bob amser wedi chwarae rhan bwysig mewn prosiectau PPP. Fodd bynnag, mae'r A7 yn unigryw yn hyn o beth i'r graddau y cwmni prosiect Gall cyllido ei hun yn uniongyrchol on y marchnadoedd cyfalaf gyda'r gefnogaeth o'r UE Menter Bondiau Prosiect, sydd o fudd i seilwaith canolog prosiectau trwy wella sgôr y cwmnïau prosiect. Isefydliadol buddsoddwyr yn chwilio am tymor hir, dibynadwy a deniadol cyfleoedd buddsoddi Hefyd budd-daliadau. "

hysbyseb

Mae'r gweithrediad cyllido hwn yn ymwneud â'r brif gyswllt ffordd rhwng Denmarc a'r Almaen. Fel rhan o'r traws-Ewropeaidd rrhwydwaith oad(DEG-T) yr A7 iscydran allweddol o Rhwydwaith trafnidiaeth Ewrop. Dyma un o'r prosiectau peilot ar gyfer gwella credyd o dan 2020 yr UE Bond y Prosiect menter. Mae hyn yn gyffredin offeryn y EIB a y Comisiwn Ewropeaidd gyda'r nod o hwyluso cyfalaf cyllido'r farchnad trwy fondiau prosiect yn unig all fod defnyddio fel cefnogaeth of TEN-T, DEG-E(egni) or TGCh band eang prosiectau.

Daeth gweithredir y prosiect fel cyhoedd-preifat partneriaeth (PPP) in sector trafnidiaeth yr Almaen. Amyr elfen adeiladu wirioneddol a cerbyd pwrpas arbennig is creu. Mae'n gweithredufel contractwr cyffredinol a budd-daliadau o y gwella credyd offeryn. Y partner cyhoeddus yw DEGES (Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs-und-bau GmbH), sef hyrwyddwr y prosiect sy'n cynrychioli Gweriniaeth Ffederal yr Almaen trwy Wladwriaethau Ffederal Hamburg a Schleswig-Holstein. DEGES hefyd yn gyfrifol am gaffael. Mae'r contractwr yn a consortiwm dan arweiniad y cwmni adeiladu HOCHTIEF.

Mae'r EIB yn darparu benthyciad israddedig o gwmpas 90 miliwn ar gyfer y prosiect, yn cynrychiolitua 20% o'r gyfrol o'r ddyled uwch trwy gyhoeddi cyfalaf farchnadofferynnau. Yr EIB ayY Comisiwn Ewropeaidd rhannu y risga buddion o'r offeryn ar sail portffolio. Y Buddsoddiad Ewropeaidd Banc is Hefyd un o'r allwedd buddsoddwyr in y bond prosiect, ar yr un lefel as cyfalaf arall buddsoddwyr.

hysbyseb

Telir y cwmni prosiect ar sail argaeledd y seilwaith (“model argaeledd”). Felly mae'r ffi yn dibynnu'n bennaf ar faint ac ansawdd y darn ffordd sydd ar gael i'w ddefnyddio gan fodurwyr. Mae cydymffurfio â'r gofynion cytundebol yn sicrhau bod y contractwr yn derbyn y taliad argaeledd llawn fel y cytunwyd; os na chydymffurfir, gwneir didyniad.

Mae'r estyniad arfaethedig yn ymwneud â darn oddeutu 65km o hyd rhwng cyffordd Bordesholm yn Schleswig-Holstein a chyffordd Hamburg Nordwest. Bydd y rhan hon yn cael ei lledu o bedair i chwe lôn a dros ddarn o 500 m o hyd i wyth lôn. Yn ystod y cam adeiladu, y bwriedir ei gwblhau erbyn 2018 fan bellaf, bydd traffig yn cael ei gynnal. Bydd ehangu capasiti yn y coridor Ewropeaidd pwysig hwn (Coridor TEN-T 5, Sgandinafia-Môr y Canoldir) yn lleddfu'r hyn a fu hyd yn hyn yn dagfa draffig. Trwy gyflymu llif traffig a gwella diogelwch ar hyd y rhydweli economaidd allweddol hon, bydd y prosiect hwn yn gwneud cyfraniad cadarnhaol sylweddol i'r economi. Bydd gweithredu'r prosiect yn gyflym fel PPP yn gwneud cyfraniad pendant i'w effaith gadarnhaol.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd