Cysylltu â ni

EU

Mogherini o'r Eidal a Tusk Gwlad Pwyl sy'n cael swyddi gorau'r UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

this30.08.2014Mae arweinwyr yr UE wedi penodi Federica Mogherini o’r Eidal yn bennaeth polisi tramor yr UE a Donald Tusk o Wlad Pwyl yn llywydd y Cyngor Ewropeaidd. Y cyhoeddiad daeth mewn trydariadau gan lywydd presennol y cyngor, Herman Van Rompuy, mewn uwchgynhadledd yn yr UE. Mogherini, gwleidydd canol-chwith, yw gweinidog tramor yr Eidal. Bydd hi'n cymryd lle Catherine Ashton y DU. Mae Tusk, prif weinidog canol-dde Gwlad Pwyl, wedi bod yn arweinydd Gwlad Pwyl er 2007. Bydd yn cadeirio uwchgynadleddau’r UE.

Mae'r penodiadau amser llawn yn golygu bod tair prif swydd yr UE bellach wedi'u llenwi. Bydd Tusk a Mogherini yn gweithio'n agos gydag Arlywydd newydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker.

Bydd Tusk, 57, yn gwasanaethu am ddwy flynedd a hanner (adnewyddadwy), gan ddechrau ar 1 Rhagfyr. Mae tymor Mogherini, gan ddechrau ar 1 Tachwedd, yn bum mlynedd.

hysbyseb

Galwodd Van Rompuy Tusk yn "un o gyn-filwyr y Cyngor Ewropeaidd", grwpio arweinwyr llywodraeth yr UE.

Fe yw'r unig brif weinidog o Wlad Pwyl i gael ei ailethol ers cwymp comiwnyddiaeth ym 1989.

Canmolodd Van Rompuy "y ffordd benderfynol a hyderus y mae wedi llywio Gwlad Pwyl trwy'r argyfwng economaidd, ac wedi llwyddo i gynnal twf economaidd cyson".

hysbyseb

Fel myfyriwr, roedd Tusk yn weithgar yn y mudiad gwrth-gomiwnyddol Undod.

Dywedodd Van Rompuy y byddai Tusk yn wynebu tair her fawr: economi syfrdanol Ewrop, argyfwng yr Wcráin a "lle Prydain yn Ewrop".

Dywedodd fod arweinwyr yr UE yn argyhoeddedig y bydd Ms Mogherini, 41, "yn negodwr medrus a diysgog dros le Ewrop yn y byd".

Nododd "draddodiad hirsefydlog yr Eidal i ymrwymo i'r Undeb Ewropeaidd".

Yna gwnaeth Tusk anerchiad byr mewn Pwyleg. Dywedodd y byddaf "ym mis Rhagfyr yn 100% yn barod" i siarad Saesneg.

Yn ddiweddarach, dywedodd Mogherini, a oedd yn siarad Saesneg yn rhugl, "mae'r heriau'n enfawr ... ledled Ewrop mae gennym argyfyngau - ar bridd Ewropeaidd, yn yr Wcrain, ac yn cychwyn o Irac a Syria, mynd i Libya".

Ar ôl cyrraedd yr uwchgynhadledd siaradodd Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, Sosialydd, yn gynnes am Mogherini, gan alw ei hun yn "gefnogwr". Roedd yn arwydd cryf y byddai hi'n ddewis poblogaidd ymhlith ASEau.

Mae angen cymeradwyaeth y senedd ar gyfer pob un o 28 aelod y Comisiwn newydd, ac mae pennaeth polisi tramor yr UE, a elwir yn swyddogol yn Uchel Gynrychiolydd, hefyd yn is-lywydd y Comisiwn.

Mae'r Farwnes Ashton, gwleidydd canol chwith y DU, wedi bod yn y swydd er 2009. Mae'r Uchel Gynrychiolydd yn rhedeg Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE (EEAS).

Gwthiodd Prif Weinidog chwith yr Eidal, Matteo Renzi, yn galed i Ms Mogherini gael y swydd.

Fodd bynnag, y mis diwethaf methodd yr UE â chael consensws ar ei hymgeisyddiaeth, wrth i’r taleithiau Baltig a Gwlad Pwyl ei gweld yn ddibrofiad ac yn rhy feddal ar Rwsia. Dim ond ers mis Chwefror y mae hi wedi bod yn weinidog tramor yr Eidal.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd