Cysylltu â ni

EU

Deisebau: Parliament yn rhoi cyfle i chi i gael eu clywed

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140910PHT60503_width_600Oes gennych chi broblem sy'n gysylltiedig â'r UE? Gall Senedd Ewrop helpu. Mae pwyllgor deisebau’r EP yn sicrhau bod cwynion pobl yn cael eu clywed ar y lefel uchaf. Dyma drosolwg o'r 1,986 o ddeisebau a gyflwynwyd yn 2012 ynghyd â chanllaw byr ar sut i gyflwyno deiseb.
Beth yw deiseb?Mae'n gŵyn neu'n gais sy'n ymwneud â chymhwyso cyfraith yr UE neu apêl i Senedd Ewrop i fabwysiadu safbwynt ar fater penodol.

Yn 2013 derbyniodd y pwyllgor deisebau 2,885 o ddeisebau, sy'n sylweddol fwy na'r 1,986 o ddeisebau a gafodd yn 2012.

 Pwy all gyflwyno deiseb?

hysbyseb

Gall unrhyw un sy'n byw yn yr UE neu'n ddinesydd un o'r aelod-wladwriaethau gyflwyno deiseb. Mae hyn hefyd yn berthnasol i unrhyw un sy'n aelod o gymdeithas, cwmni neu sefydliad sydd â phencadlys yn yr UE.

O ble mae'r mwyafrif o'r deisebau yn dod?

Yn 2012 y gwledydd y daeth y nifer fwyaf o ddeisebau oedd: Yr Almaen 23.9%, Sbaen 15.7%, yr Eidal 12.1%, Rwmania 7.1%, y DU 5.3%

hysbyseb

Am beth all y ddeiseb fod?

Rhaid i'r ddeiseb ymwneud â rhywbeth y mae'r UE yn delio ag ef, megis amddiffyn defnyddwyr, materion cyflogaeth a pholisi cymdeithasol, cydnabod cymwysterau proffesiynol a phroblemau eraill sy'n gysylltiedig â gweithredu cyfraith yr UE neu'r hawliau a nodir yng nghytuniadau'r UE.

Yn 2012 y pynciau mwyaf poblogaidd oedd: hawliau sylfaenol 25.1%, yr amgylchedd 14.1%, marchnad fewnol 7.2%, iechyd 5.5%, hawliau defnyddwyr 5.1% a lles anifeiliaid 3%.

Yr ardaloedd daearyddol y cwynwyd amdanynt fwyaf yn 2012 oedd: yr UE gyfan 27.3%, Sbaen 15%, yr Almaen 12.5%, yr Eidal 8.6% a Rwmania 7.4%

Sut ydych chi'n cyflwyno deiseb?

Gellir cyflwyno deisebau naill ai ar-lein neu drwy bost traddodiadol yn un o 24 iaith swyddogol yr UE. Yn 2012, cyflwynwyd 70% (1,387) o ddeisebau yn electronig, 30% (599) ar bapur. Yr ieithoedd mwyaf poblogaidd a ddefnyddiwyd yn 2012 oedd: Almaeneg 25.1%, Saesneg 18.1%, Sbaeneg 15.3%, Eidaleg 11.2%, Ffrangeg 6.2%

Beth sy'n digwydd ar ôl i chi gyflwyno deiseb?

Ar ôl datgan bod deiseb yn dderbyniadwy, mae yna ystod o bosibiliadau ar agor i'r pwyllgor deisebau. Er enghraifft, gall ofyn i'r Comisiwn Ewropeaidd gynnal ymchwiliad rhagarweiniol a darparu gwybodaeth ynghylch cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol yr UE neu gysylltu â SOLVIT, sy'n ymroddedig i helpu pobl os oes ganddynt broblem gyda biwrocratiaeth Ewropeaidd.

Gall y pwyllgor deisebau hefyd gyfeirio'r ddeiseb at bwyllgorau seneddol eraill i gael gwybodaeth neu i weithredu ymhellach. Mewn rhai achosion eithriadol, gall baratoi a chyflwyno adroddiad llawn i'r Senedd i bleidleisio arno yn y Cyfarfod Llawn neu gynnal ymweliad canfod ffeithiau â'r wlad neu'r rhanbarth dan sylw ac ysgrifennu adroddiad pwyllgor sy'n cynnwys ei arsylwadau a'i argymhellion. Yn gyffredinol, bydd yn cymryd unrhyw gamau a ystyrir yn briodol i geisio datrys mater neu gyflwyno ymateb addas i'r bobl a gyflwynodd y ddeiseb.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd