Cysylltu â ni

EU

Diogelwch Senedd Ewrop unwaith eto dan y chwyddwydr

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

579735dc32c7c24db3215e56da51d2e4Mae lladron wedi dwyn swyddfeydd ASEau, er gwaethaf honiadau gan y Senedd bod eu rheolaeth diogelwch € 20 miliwn y flwyddyn yr adroddwyd amdani yn cwrdd â'r "safonau proffesiynol uchaf ac yn darparu'r ansawdd gorau".

Darganfuwyd y lladradau yr wythnos diwethaf wrth i ASEau gyrraedd Strasbwrg fel rhan o'r 'syrcas deithiol' sy'n gweld y Senedd yn symud 1,000 o wleidyddion, swyddogion a chyfieithwyr am ddim ond pedwar diwrnod y mis o Wlad Belg i Ffrainc.

Mae'r Senedd yn cyfaddef bod y gost yn € 118m y flwyddyn yn ychwanegol, ond mae rhai ASEau yn amcangyfrif bod cost ychwanegol y shifft pedwar diwrnod mor uchel â € 1.651 biliwn y flwyddyn.

hysbyseb

Ymhlith y dioddefwyr roedd ASE UKIP Diane James, a ddarganfu fod dau "ffrog fusnes" wedi diflannu o'i swyddfa, ynghyd â dogfennau gwaith.

Collodd ASE UKIP Steven Woolfe "siwt Saesneg iawn gan Austin Reed", crys ac eitemau personol eraill.

Dywedodd un ASE UKIP: "Does ryfedd eu bod yn dwyn dillad oddi ar fy nghefn, maen nhw wedi bod yn ei wneud yn ariannol i drethdalwr yr UE ers blynyddoedd."

hysbyseb

Yn dilyn nifer o ddigwyddiadau difrifol, gan gynnwys lladrad arfog mewn banc y tu mewn i'r adeilad a dau ladrad arall, yn 2012 credir bod y senedd wedi dechrau dileu'r defnydd o swyddogion diogelwch contract yn raddol a dod â gweithwyr diogelwch ar staff.

Credir, tan 2013, bod gwasanaethau diogelwch yn cael eu darparu gan gwmni allanol, gyda swyddogion diogelwch yn y senedd yn cael eu cyflogi gan y cwmni hwnnw.

Yn gynharach eleni, honnodd adroddiad seneddol ar y system newydd: "Mae mewnoli diogelwch cyffredinol wedi'i gynllunio i ddarparu gwasanaethau i'r ASEau, yn ogystal â staff ac ymwelwyr y Senedd, sy'n cwrdd â'r safonau proffesiynol uchaf ac yn darparu'r ansawdd gorau."

Dywedodd ffynhonnell UKIP: "Hyd yn oed o dan y system newydd, nid yw’n ofynnol o hyd i ASEau nac unrhyw un sy’n mynd gyda nhw i mewn i adeiladau’r senedd roi eu bagiau a’u cotiau trwy beiriannau pelydr-x fel y mae’n rhaid i staff ac ymwelwyr ei wneud."

Yn ôl UKIP, mae amcangyfrifon y Senedd ar gyfer cyllideb 2014 yn caniatáu gwariant seilwaith o € 49.3m yn Strasbwrg, y mae € 35.7m ohono ar gyfer gwariant arferol ar gynnal a chadw adeiladau, diogelwch ac ynni.

Bu pedwar digwyddiad diogelwch yn y Senedd yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Ym mis Chwefror 2009, roedd dyn yn saethu pistol yn dwyn tua € 60,000 o fanc y tu mewn i'r adeilad. Aeth y tramgwyddwr i ffwrdd.

Ym mis Mai 2010, cafodd ffreutur ei ddwyn. Unwaith eto, ni ddaliwyd unrhyw un a ddrwgdybir.

Ar 4 Chwefror 2011, daliodd dau ddyn y Swyddfa Bost yn y Senedd a dwyn € 8,000. Aeth y ddau ddyn i ffwrdd.

Ar 18 Chwefror 2011, aeth newyddiadurwr teledu drwy ddiogelwch gyda gwn metel tegan dan ei siaced. Datgelodd y pistol, ar gamera, tra'n sefyll ychydig fetrau i ffwrdd o lywyddion y Senedd, y Cyngor a'r Comisiwn.

Ychwanegodd ffynhonnell UKIP: "Mae toreth personél diogelwch yn sicr yn rhoi naws o bwys i'r senedd. Ac yn ogystal â staff contract, mae heddlu Gwlad Belg hefyd yn cymryd rhan yn allanol ac ar gyfer hebryngwyr ar gyfer ymwelwyr VIP.

"Gyda mwy o effeithlonrwydd a synnwyr cyffredin, dylai fod yn bosibl lleihau'r bil diogelwch 10%."

Nid oedd unrhyw un o'r Senedd ar gael i roi sylwadau arno.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd