Cysylltu â ni

EU

Gwrandawiadau (1 Hydref): Creţu, Thyssen, Hill, Jourová, Cañete a Navracsics

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140930PHT72160_width_600Corina Crețu, Marianne Thyssen, Jonathan Hill, Vĕra Jourová, Miguel Cañete a Tibor Navracsics yw'r ymgeiswyr-gomisiynwyr nesaf i ymddangos yn Senedd Ewrop ar gyfer cyfweliadau tair awr o hyd. Bydd eu cymwyseddau a’u gwybodaeth yn cael eu profi heddiw gan y pwyllgorau seneddol perthnasol. Dilynwch y cyfarfodydd yn fyw ac ymunwch â'r sgwrs ar sianeli cyfryngau cymdeithasol y Senedd.
Dechreuodd gwrandawiadau enwebeion y Comisiwn Juncker newydd ddydd Llun. Ers hynny mae 10 ymgeisydd eisoes wedi cael eu craffu. Dilynwch y ddolen ar gyfer y Ailadroddwch ar Storify o ddigwyddiadau ddoe. Bydd y gwrandawiadau yn dod i ben ar 7 Hydref.

Heddiw, 1 Hydref, cynhelir y gwrandawiadau canlynol (bob amser yn CET):

Corina Crețu, o Rwmania, yn gomisiynydd-ddynodedig ar gyfer polisi rhanbarthol. Bydd yn cael ei holi mewn gwrandawiad gan y pwyllgor datblygu rhanbarthol o 9h. Gwyliwch y gwrandawiad yn fyw yma a dilyn tweets byw gan y pwyllgor.

hysbyseb

Marianne Thyssen, o Wlad Belg, wedi cael y portffolio ar gyfer cyflogaeth, materion cymdeithasol, sgiliau a symudedd llafur. Bydd yn wynebu'r pwyllgorau cyflogaeth, diwylliant ac addysg a chydraddoldeb rhywiol o 9h. Gwyliwch ef ar-lein yma a dilyn yn byw tweets gan y pwyllgor.

Y DU Jonathan Hill wedi'i gynnig ar gyfer portffolio undeb sefydlogrwydd ariannol, gwasanaethau ariannol a marchnadoedd cyfalaf. Bydd yn rhaid iddo ateb cwestiynau gan y pwyllgor materion economaidd ac ariannol o 13h30. Dilynwch y gwrandawiad ar ein gwefan a gwiriwch y trydariadau pwyllgor diweddaraf.

Vĕra Jourová, o’r Weriniaeth Tsiec, gofynnir am ei phortffolio cyfiawnder, defnyddwyr a chydraddoldeb rhywiol, mewn cyfarfod ar y cyd o’r pwyllgorau marchnad fewnol, materion cyfreithiol, cyfiawnder a chydraddoldeb rhywiol. Gwyliwch y cyfarfod o 13h30 yma  a dilynwch y trydariadau pwyllgor.

hysbyseb

Miguel Cañete, bydd yn rhaid i'r enwebai Sbaenaidd ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd ac ynni, ymateb i gwestiynau gan y pwyllgorau ynni a'r amgylchedd o 18h.  Gwyliwch ei fod yn byw yma a dilynwch y trydariadau pwyllgor yma.

O'r diwedd Hwngari Tibor Navracsics wedi cael ei ystyried ar gyfer y portffolio addysg, diwylliant, ieuenctid a dinasyddiaeth. O 18h ymlaen bydd yn cael ei holi amdano gan y pwyllgorau diwylliant ac ymchwil.  Gwyliwch ei fod yn byw yma a dilynwch y trydariadau pwyllgor yma.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwrandawiadau, cliciwch ar y dolenni ar y dde. Gallwch ddilyn ymatebion y grwpiau gwleidyddol ar y gwrandawiadau ar-lein. I wneud hyn, cliciwch ar enw'r grŵp: EPP, S&D, ECR, ALDE, Gue / NGLGwyrddion / EFA a EFDD.

Gallwch ddilyn cwestiynau ac atebion ymgeiswyr comisiynwyr a grwpiau gwleidyddol ar y pwyswch gyfrifon Twitter.

Wedi colli gwrandawiad? Darllenwch y cyfrifon Storify yn dilyn pob gwrandawiad a defnyddiwch yr hashnod #EPhearings2014 i wneud sylwadau ar Twitter.

Mwy o wybodaeth

 

 

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd