Cysylltu â ni

EU

Ymateb Oxfam i wrandawiad Pierre Moscovici yn Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

 

2014-05-23_BlogAr 2 Hydref, Pierre Moscovici o Ffrainc (Yn y llun)Roedd comisiynydd-ddynodedig Ewropeaidd ar gyfer materion economaidd ac ariannol, trethiant ac arferion, yn wynebu gwrandawiad yn Senedd Ewrop i asesu ei addasrwydd ar gyfer y swydd.

Dirprwy Gyfarwyddwr Eiriolaeth ac Ymgyrchoedd Oxfam Dywedodd Natalia Alonso: “Mr. Gwnaeth Moscovici addewid angerddol i hyrwyddo buddiannau Ewropeaidd mewn materion economaidd a threth. Rydym yn falch o weld ei fod yn cefnogi dyraniad rhai refeniw o'r dreth trafodion ariannol yn y dyfodol - gobeithio mor eang â phosibl o ran cwmpas - i frwydro yn erbyn tlodi a newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

“Amlygodd sawl gwaith bwysigrwydd ymladd osgoi talu ac osgoi treth, ynghyd â chynyddu tryloywder treth. Er gwaethaf hyn, methodd Mr Moscovici â chefnogi cynnig pendant ar fwy o dryloywder i gwmnïau rhyngwladol - fel Apple a Starbucks - i daflu goleuni a ydyn nhw'n 'diflannu' eu helw ar y môr i dalu trethi isel neu ddim trethi.

“Rydym yn croesawu ymrwymiad Mr Moscovici i roi llais cryfach i’r Undeb Ewropeaidd mewn mentrau treth rhyngwladol, megis hyrwyddo’r G20 o well rheolau treth fyd-eang a fyddai’n annog twf ac yn cynyddu cyflogaeth. Ond mae angen i'r Undeb Ewropeaidd sicrhau y bydd y rheolau newydd hyn hefyd o fudd i wledydd sy'n datblygu, nad ydyn nhw wrth y bwrdd trafod ar hyn o bryd. Mae'r frwydr yn erbyn osgoi treth yn un fyd-eang, a dylai'r Undeb Ewropeaidd ddechrau trwy sicrhau nad yw ei bolisïau treth yn rhwystro gwledydd tlawd rhag codi'r arian sydd ei angen arnynt i ymladd tlodi ac anghydraddoldeb. ”

·        Cytunodd 11 o wledydd Ewropeaidd ym mis Mai 2014 i greu treth trafodion ariannol Ewropeaidd erbyn 1st o Ionawr 2016. Mae trafodaethau ymhlith yr UE-11 yn cael eu gohirio ar raddfa'r dreth, a'r math o gynhyrchion ariannol i'w cynnwys. Mae llawer o sefydliadau cymdeithas sifil wedi ymgyrchu i sicrhau y bydd rhan o'r refeniw hwn yn cael ei ddyrannu i undod Ewropeaidd a rhyngwladol, fel ariannu gwasanaethau cyhoeddus yn Ewrop, a newid yn yr hinsawdd ac iechyd mewn gwledydd sy'n datblygu.
·        Ym mis Mehefin y llynedd, mabwysiadodd yr UE ddeddfwriaeth a fydd yn gorfodi banciau a chwmnïau echdynnu (olew, mwyngloddio, nwy a choedwigaeth) i ryddhau gwybodaeth am ble maen nhw'n gweithio a ble maen nhw'n talu eu trethi. Mae Oxfam yn galw ar yr Undeb Ewropeaidd i gymhwyso'r un safonau adrodd ag ar gyfer banciau - yr adroddiadau gwlad-wrth-wlad (CBCR) fel y'i gelwir - i bob sector. Cliciwch yma i darllen adroddiad Senedd Ewrop ar osgoi talu treth, Mai 2013, yn galw am adrodd yn ôl gwlad wrth gefn gwlad (CBCR).
·        Gorchmynnodd y G20 yr OECD i gyflawni cynllun gweithredu ar gam-drin corfforaethol rheolau treth rhyngwladol sy'n arwain at 'erydiad sylfaenol a symud elw' (agenda BEPS). Er bod Oxfam yn croesawu’r ewyllys wleidyddol i ddiwygio system dreth ryngwladol sydd wedi torri, rydym yn ofni na fydd gwledydd sy’n datblygu yn elwa o’r diwygiad presennol gan nad ydynt yn gysylltiedig ac na allant fynd i’r afael â’u blaenoriaethau ar gyfer diwygio (adroddiad Oxfam Busnes ymhlith Ffrindiau).

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd