Cysylltu â ni

EU

Gwobr Sakharov dan warchae'r Senedd wedi'i tharo gan ddadl arall ynghylch enwebu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

o-ALAA-ABDELFATTAH-facebookDywedwyd bod y broses enwebu ar gyfer Gwobr Sakharov 2014 Senedd Ewrop dros Ryddid Meddwl wedi disgyn i “ffars” yr wythnos hon pan orfodwyd grŵp GUE / NGL i dynnu ei gefnogaeth i flogiwr o’r Aifft yn ôl a oedd o blaid “lladd pob Seionydd”.

Postiodd cynghrair asgell chwith ASEau ddringfa "anghyffredin" i lawr arni ei wefan ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod un o'i ymgeiswyr, Alaa Abdel Fatah (llun), wedi galw am lofruddio “nifer o Iddewon”.

Ysgrifennodd Llywydd GUE / NGL Gabi Zimmer ar y wefan: “Mae'n dod i'r amlwg bod un o'r blogwyr a gynigiwyd gennym, Alaa Abdel Fatah a ddioddefodd ormes yn yr Aifft a'i garcharu sawl gwaith, wedi galw am lofruddio" nifer critigol o Israeliaid " mewn neges drydar yn 2012. Ni wnaethom fanteisio ar y wybodaeth hon pan gyflwynwyd ei ymgeisyddiaeth.

hysbyseb

“Afraid dweud, ni allwn ac ni fyddwn yn goddef ymddygiad o’r fath.”

Mae’r bennod yn dilyn enwebiad dadleuol yr actifydd Azerbaijani Leyla Yunus, er gwaethaf y ffaith ei bod wedi ei frodio mewn achos troseddol heb ei ddatrys yn ei gwlad ei hun dros gyfres o honiadau twyll.

Cafodd yr enwebiad hwnnw gan grŵp Alde ei frandio “ddim yn briodol” gan un ASE Sosialaidd.

hysbyseb

“Gwobr Sakharov yw gwobr hawliau dynol enwocaf yr UE ond, o dan yr amgylchiadau, nid wyf yn credu bod ei henwebiad yn briodol,” meddai’r dirprwy ar y pryd.

Yn sgil y penodau hyn, Charles Tannock, ASE Torïaidd hŷn y DU  ar ddydd Gwener (3 Hydref) meddai: "Dylai pob grŵp wneud eu diwydrwydd dyladwy yn gyntaf, yn enwedig gydag ymgeiswyr dadleuol."

Dywedodd Dirprwy Arweinydd UKIP, Paul Nuttall: “Mae GUE i enwebu rhywun a oedd o blaid llofruddio pobl ddiniwed dim ond oherwydd eu bod yn Israeliaid yn eithaf gwrthun.

“Mae GUE wedi gwneud y peth iawn wrth dynnu ei enwebiad yn ôl na ddylai, wrth gwrs, fod wedi cael ei wneud yn y lle cyntaf,” ychwanegodd.

Daeth sylw pellach gan ASE y Democratiaid Rhyddfrydol Catherine Bearder, a ddywedodd: "Mae'r wobr Sakharov wedi'i bwriadu ar gyfer y rhai sy'n ymladd yn erbyn anoddefgarwch a ffanatigiaeth, nid y rhai sy'n ei phregethu."

Fe wnaeth enwebiad Alaa Abdel Fattah daro sylw rhyngwladol yr wythnos hon pan ddaeth y Wall Street Journal croniclodd ei ffrwydradau.

Dyfynnodd y papur newydd ei fod yn trydar: "Annwyl Seionyddion peidiwch â siarad â mi byth, rwy'n berson treisgar a oedd o blaid lladd pob Seionydd gan gynnwys sifiliaid."

Cafodd ei enwebu gan GUE / NGL am ei safiad yn erbyn y rheol filwrol gyfredol yn yr Aifft.

Sefydlwyd Gwobr Sakharov gan Senedd Ewrop ym 1988 ac fe’i henwir ar ôl anghytuno Sofietaidd Andrei Sakharov. Ymhlith enillwyr y gorffennol mae Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, a Kofi Anan.

Y llynedd roedd yn llawer llai dadleuol; enillodd Malala Yousafzai, y ferch ysgol o Bacistan a saethwyd gan y Taliban oherwydd iddi flogio am addysg i ferched.

Dywedodd un ASE dde-dde, nad oedd am gael ei enwi: "Mae tynnu enwebai yn ôl yn rhyfeddol, rhywbeth nad wyf wedi clywed amdano o'r blaen, ac mae'n rhaid i mi ddweud bod Gwobr eleni yn prysur ddisgyn i'r ffars."

Nid oedd unrhyw un o'r grŵp GUE ar gael ar unwaith i roi sylwadau arno.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd