Cysylltu â ni

Gwobrau

Cynllun ar gyfer busnes busnesau mamau â phlant ifanc yn ennill prif wobr yn EEPA 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

maxresdefaultCyhoeddwyd saith enillydd rhifyn 8fed o Wobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd (EEPA) ar 2 Hydref. Daeth enillydd Gwobr y Rheithgor Grand o Hwngari. Mae'r prosiect, Annog Cychwyn Busnesau gan Famau gyda Phlant Ifanc, yn helpu mamau i gaffael y sgiliau entrepreneuraidd a'r meddylfryd sydd eu hangen i gychwyn busnes a'i redeg yn llwyddiannus.

Yn Hwngari, nid yw hanner y mamau â phlant bach yn gallu dychwelyd i'w swydd ar ddiwedd eu habsenoldeb mamolaeth ac mae cyflogaeth mamau â phlant o dan dair oed ymhell islaw cyfartaledd yr UE. Mae Annog Cychwyn Busnesau gan Famau gyda Phlant Ifanc yn brosiect eithriadol sy'n helpu mamau i gaffael y sgiliau entrepreneuraidd a'r meddylfryd i gychwyn busnes a'i wneud yn broffidiol. Ers 2010, mae cystadleuaeth Mam Gwmni’r Flwyddyn wedi caniatáu i famau plant ifanc 443 gyflwyno eu busnesau tra bod Cynhadledd y Mamau Busnes yn dwyn ynghyd famau sydd â diddordeb mewn busnes gyda’r rhai sydd eisoes yn entrepreneuriaid.

Cydnabuwyd chwe phrosiect arall o Lithwania, Bwlgaria, Sbaen, yr Eidal, Portiwgal a'r Almaen am eu gwaith ar sgan greu creu busnes, hyrwyddo busnesau newydd a meithrin ysbryd entrepreneuraidd. Derbyniodd prosiectau o'r DU, Awstria a Phortiwgal Syniadau Arbennig hefyd gan reithgor EEPA. Cynhaliwyd y seremoni Wobrwyo heddiw yn Napoli, yr Eidal fel rhan o'r Cynulliad busnesau bach a chanolig, ffocws Wythnos Busnesau Bach a Chanolig Ewrop.

hysbyseb

Dywedodd Diwydiant ac Entrepreneuriaeth Comisiynydd Ferdinando Nelli Feroci: "Mae enillwyr Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd yn enghreifftiau disglair o sefydliadau sy'n hyrwyddo busnesau bach a chanolig ac entrepreneuriaeth ledled Ewrop. Mae'n brosiectau fel y rhain sy'n helpu Ewropeaid i gredu mewn entrepreneuriaeth fel opsiwn gyrfa hyfyw. Rwy'n falch iawn o weld prosiectau. fel yr enillwyr EEPA hyn yn gweithio mor galed i entrepreneuriaid Ewrop yn y dyfodol. Mae'r Comisiwn yn cefnogi'r ymdrechion hyn trwy'r cynllun gweithredu entrepreneuriaeth: ein nod yw annog llawer mwy o Ewropeaid i ddod yn fos arnyn nhw eu hunain. "

Enillwyr Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd 2014

Enillydd Gwobr y Rheithgor Grand

hysbyseb

Hwngari - Mae Annog Cychwyn Busnesau gan Famau gyda Phlant Ifanc yn helpu mamau i gaffael y sgiliau entrepreneuraidd a'r meddylfryd i gychwyn busnes a'i wneud yn broffidiol.

Sefydliad cyfrifol: Gazdagmami Kft.

Gwefan y sefydliad

Hyrwyddo Ysbryd Entrepreneuraidd

lithuania - Mae Labordai Apps Symudol yn fenter i hyrwyddo entrepreneuriaeth mewn technolegau gwybodaeth a chyfathrebu.

Sefydliad cyfrifol: App Camp JSC

Gwefan y sefydliad

Buddsoddi mewn Sgiliau Entrepreneuraidd

Bwlgaria - Mae Brandiko- Training mewn Adeiladu Brand a'i Amddiffyn gyda Marc Masnach Cymunedol yn addysgu myfyrwyr ar sut i adeiladu brand, ei gofrestru a'i ddefnyddio i gynyddu gwerthiant.

Sefydliad cyfrifol: Y Weinyddiaeth Economi ac Ynni

Gwefan y sefydliad

Gwella'r Amgylchedd Busnes

Sbaen - Mae cychwyn busnes yn 3 yn blatfform technoleg sy'n symleiddio ac yn symleiddio gweithdrefnau creu busnes a chychwyn busnes yn Sbaen.

Sefydliad cyfrifol: Y Weinyddiaeth Gyllid a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (MINHAP)

Gwefan y sefydliad

Cefnogi Rhyngwladoli Busnes

Yr Eidal - MIRABILIA: Mae Rhwydwaith Ewropeaidd Safleoedd UNESCO yn cysylltu ardaloedd o arwyddocâd hanesyddol, diwylliannol ac amgylcheddol cyffredin i'w hyrwyddo i dwristiaid Eidalaidd a thramor.

Sefydliad cyfrifol: Siambr Fasnach, Diwydiant, Crefftau ac Amaeth Matera

Gwefan y sefydliad

gwefan y prosiect

Cefnogi Datblygiad Marchnadoedd Gwyrdd ac Effeithlonrwydd Adnoddau

Portiwgal - Nod y prosiect AMS - Thinking Ahead yw dod yn 'gyflenwr meinwe mwyaf effeithlon ar Benrhyn mater Iberia', gan gyflawni hyn trwy arloesi a gwahaniaethu.

Sefydliad cyfrifol: Asiantaeth Buddsoddi a Masnach Dramor Portiwgal, Menter Gyhoeddus (“AICEP”) mewn partneriaeth ag AMS-BR STAR PAPER, SA (“AMS”).

Gwefan y sefydliad

Entrepreneuriaeth Gyfrifol a Chynhwysol

Yr Almaen - Ymgysylltu â Wiesbaden! Mae Strategaeth Dinasyddiaeth Gorfforaethol Dinas Wiesbaden yn hyrwyddo ymdeimlad cymdeithasol cyfrifoldeb busnesau ac entrepreneuriaid yn Wiesbaden.

Sefydliad cyfrifol: Dinesig Dinas Wiesbaden - Asiantaeth Gwaith Cymdeithasol

gwefan y prosiect

Gellir gweld disgrifiad llawn o bob menter a'r rhestr lawn o enillwyr, yr ail orau a chyfeiriadau arbennig yn MEMO / 14 / 546.

Cefndir

Er 2006, mae Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewrop wedi gwobrwyo cyrff cyhoeddus a phartneriaethau cyhoeddus-preifat sydd wedi dangos rhagoriaeth wrth hyrwyddo entrepreneuriaeth a busnesau bach. Mae dros 2 800 o brosiectau wedi cychwyn yn ystod yr amser hwn, ac wedi cefnogi creu miloedd o gwmnïau newydd. Amcanion y Gwobrau yw creu mwy o ymwybyddiaeth o'r rôl y mae entrepreneuriaid yn ei chwarae yng nghymdeithas Ewrop ac annog ac ysbrydoli darpar entrepreneuriaid. Cyflawnir hyn trwy nodi a chydnabod gweithgareddau a mentrau llwyddiannus i hyrwyddo menter ac entrepreneuriaeth, ac yna arddangos a rhannu enghreifftiau o'r polisïau a'r arferion entrepreneuriaeth gorau.

Mwy o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am y Gwobrau Hyrwyddo Menter Ewropeaidd, ewch i wefan, dilynwch y Gwobrau ar Twitter yn SaesnegFfrangegSbaenegEidaleg or Almaeneg neu ymweld â'r Gwobrau swyddogol Facebook dudalen.

Cynllun gweithredu entrepreneuriaeth

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd