Cysylltu â ni

EU

Azerbaijani amddiffynnwr hawliau dynol Leyla Yunus yn gwneud rhestr fer ar gyfer Gwobr Sakhorov

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

DSC_0170Amddiffynnwr hawliau dynol Aserbaijan Leyla Yunus (lluntured) wedi ei gynnwys ar y rhestr fer o dri yn rownd derfynol Gwobr Sakharov eleni am ryddid meddwl, yn dilyn pleidlais yn Senedd Ewrop neithiwr (7 Hydref) (1). Enwebwyd Leyla Yunus am y wobr gan y grŵp Gwyrddion / EFA. Ar ôl y bleidlais, dywedodd llefarwyr materion tramor Green, Barbara Lochbihler a Tamas Meszerics: “Mae cynnwys Leyla Yunus ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr Sakharov eleni yn gydnabyddiaeth swyddogol gan Senedd Ewrop o’i brwydr ragorol dros hawliau dynol yn ei gwlad. Enwebodd y grŵp Gwyrddion / EFA Leyla Yunus ar gyfer gwobr rhyddid meddwl yr UE oherwydd credwn ei bod yn symbol o'r hyn y mae'r wobr yn bwriadu ei gydnabod.

"Cafodd Leyla Yunus ei arestio ym mis Gorffennaf, ochr yn ochr â’i gŵr Arif Yunus, ar gyhuddiadau gwarthus, â chymhelliant gwleidyddol. Y bleidlais hon, a ddaw ychydig wythnosau ar ôl penderfyniad cryf gan Senedd Ewrop yn condemnio’r gwrthdaro creulon yn erbyn cymdeithas sifil gan drefn ormesol Aserbaijan ( 2), yn sicrhau bod Senedd Ewrop yn anfon neges glir o gefnogaeth i Leyla Yunus a phob gweithredwr hawliau dynol arall yn y wlad. Rydym yn galw am ryddhau Leyla Yunus ar unwaith a phob carcharor gwleidyddol yn Azerbaijan.

"Ni all sefydliadau ac Aelod-wladwriaethau'r UE roi ystyriaethau ynni o flaen gwerthoedd yn eu hymgysylltiad ag Azerbaijan, yn enwedig wrth drafod Cytundeb Moderneiddio Strategol."

hysbyseb

(1) Mae Gwobr Sakharov yn ddyfarniad a roddir yn flynyddol gan Senedd Ewrop ar unigolion sy'n brwydro yn erbyn ffanatigiaeth, anoddefgarwch neu ormes. Gall grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop wneud un enwebiad ar gyfer y wobr. Pleidleisiodd pwyllgorau materion tramor, datblygu a hawliau dynol y Senedd heddiw i ddewis rhestr fer o 3 o’r ymgeiswyr a enwebwyd. Cynhadledd llywyddion y Senedd fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol ym mis Hydref. Mwy o fanylion yma.

(2) Gall y penderfyniad fod gael yma.

hysbyseb

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd