Cysylltu â ni

EU

Mae Malala, enillydd Gwobr Nobel, yn 'cyferbynnu'n fawr â llanast Gwobr Sakharov', dywed ASEau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

malala-yousafzai-aduno-gyda-pakistan-ymosodiad-ysgol-ffrindiauYnghanol canmoliaeth eang i enillydd Gwobr Nobel, Malala Yousafzai (Yn y llun), a oedd hefyd yn enillydd Gwobr Sakharov y llynedd, mae ASE wedi rhybuddio na fydd “fawr o frwdfrydedd cyhoeddus” am anrhydedd uchaf Ewrop yn 2014 pe bai’n cael ei ennill gan actifydd o Aserbaijan a gyhuddwyd o dwyll.

Er gwaethaf y ffaith bod Leyla Yunus yn wynebu taliadau impio ac osgoi treth yn ei mamwlad, gwnaeth y rhestr fer ar gyfer gwobr Sakharov Senedd Ewrop ar draul yr Athro Irac Mahmoud Al-Asali, gan ladd amddiffyn Cristnogion yn erbyn dynion gwn y Wladwriaeth Islamaidd eleni.

"Os yw'r honiadau yn erbyn Leyla Yunus yn wir yna mae'n amlwg nad yw'n ymgeisydd addas. Pe bai'r wobr yn cael ei dyfarnu, dylwn i feddwl na fyddai fawr o frwdfrydedd cyhoeddus," meddai ASE y DU, Roger Helmer.

hysbyseb

"Fy marn i yw bod Gwobr Sakharov yn ymwneud llai â dathlu rhyddid, a mwy â hyrwyddo Senedd Ewrop."

Rhannodd Malala y Wobr Nobel gyda'r actifydd Indiaidd Kailash Satyarthi; dywedir i ddyn arbed 80,000 o blant rhag llafur plant. Roedd y wobr yn hollol rhydd o ddadlau, a nododd Helmer, “yn cyferbynnu’n sydyn” â Gwobr Sakharov eleni.

Nododd ASE ar ochr dde canol yr Almaen, nad oedd am gael ei enwi, y gymhariaeth “amlwg” rhwng dadleuon Gwobr Sakharov a Gwobr Heddwch Nobel.

hysbyseb

"Mae angen i ni gyferbynnu clod cyhoeddus ac unfrydedd enillwyr Nobel â llanast Gwobr Sakharov eleni. Wedi'r cyfan, ni fu dadleuon gan academi Nobel," meddai.

“Mae’r cyferbyniad rhwng y ddau yn eithaf llwm."

Ar wahân i’r anghytgord dros enwebiad Yunus, bu dadl arall yng Ngwobr Sakharov y mis hwn pan orfodwyd grŵp GUE asgell chwith i dynnu ei gefnogaeth i flogiwr o’r Aifft yn ôl a oedd o blaid “lladd pob Seionydd”. Roedd Alaa Abdel Fatah, wedi cymryd at Twitter i alw am lofruddio “nifer o Iddewon”.

Mae buddugoliaeth Malala hefyd wedi cael ei chanmol gan Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Herman Van Rompuy ac arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd José Manuel Barroso a ddywedodd fod y dewis "yn anfon neges gref at y rhai sy'n ceisio uchelgyhuddo ar yr hawl sylfaenol i addysg, trwy drais, atal a bygythiadau llwfr ".

Dywedodd Malala fod dyfarnu'r Wobr Heddwch i Fwslim o Bacistan a Hindw Indiaidd "yn rhoi neges i bobl cariad rhwng Pacistan ac India, a rhwng gwahanol grefyddau".

Y tri sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yw mudiad EuroMaidan pro-Ewropeaidd Wcráin; Denis Mukwege, gynaecolegydd Congolese sy'n arbenigo mewn trin dioddefwyr trais rhywiol; a Leyla Yunus.

Bydd Cynhadledd y Llywyddion, neu arweinwyr grŵp, yn dod i benderfyniad terfynol 16 Hydref a bydd y seremoni wobrwyo yn cael ei chynnal yr wythnos nesaf yn Strasbwrg.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd