Cysylltu â ni

EU

cydweithrediad yr UE wedi gwella'r gadwyn cyflenwi bwyd, ond mae angen llawer o waith i'w wneud

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

6624-itok = GIUL2dKUMae'r gadwyn cyflenwi bwyd yn chwarae rhan hanfodol ym mywyd beunyddiol a lles pob un ohonom. Ar wahân i sicrhau bod gan bob un ohonom fwyd i'w fwyta bob dydd, mae hefyd yn darparu cyflogaeth i 46 miliwn o bobl mewn mwy na 15 miliwn o fentrau sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth, diwydiant bwyd, masnach bwyd a gwasanaethau. Bydd cyfarfod olaf y prynhawn yma (15 Hydref) o Fforwm Lefel Uchel yr UE ar gyfer Cadwyn Cyflenwi Bwyd sy'n Gweithio'n Well yn datgelu llawer o gynnydd o ran gwella gweithrediad y gadwyn gyflenwi bwyd; yn benodol mae'r grŵp wedi cyfrannu at berthnasoedd masnachu busnes-busnes mwy teg. Ond mae angen parhau i wneud gwaith ar gynaliadwyedd, deialog gymdeithasol a monitro prisiau bwyd.

Mewn datganiad ar y cyd cyn y cyfarfod, dywedodd y cadeirydd y Comisiynydd Ferdinando Nelli Feroci (diwydiant ac entrepreneuriaeth), a’i gydweithwyr Is-lywydd Michel Barnier (marchnad fewnol) a’r Comisiynwyr Tonio Borg (iechyd) a Dacian Cioloş (amaethyddiaeth a datblygu gwledig): "Dros y pedair blynedd diwethaf, mae'r Fforwm Lefel Uchel ar gyfer Cadwyn Cyflenwi Bwyd sy'n Gweithio'n Well wedi dod yn bwynt cyfeirio ar gyfer deialog strwythuredig ac adeiladol ymhlith rhanddeiliaid preifat a chyhoeddus Ewropeaidd. Mae wedi cyflawni allbwn pendant ac wedi galluogi cyflawni swyddi ar y cyd - hyd yn oed ymlaen materion dadleuol. Bu'r Fforwm hefyd yn ddeor ar gyfer mentrau polisi newydd. "

Canlyniadau a safbwyntiau

hysbyseb

Yn y cyfarfod heddiw bydd aelodau’r fforwm yn cyfnewid barn ar ei brif gyflawniadau, ei heriau a’r blaenoriaethau ar gyfer mentrau yn y dyfodol i wella gweithrediad a chystadleurwydd y gadwyn cyflenwi bwyd.

Gan fod y fforwm yn cyrraedd diwedd ei fandad cyfredol, bydd yn cyhoeddi adroddiad terfynol yn disgrifio ei gynnydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Y fforwm:

  • Cyfrannodd at sefydlu perthnasoedd masnachu busnes-i-fusnes mwy teg a gwasanaethodd hefyd fel deorydd ar gyfer Y Fenter Cadwyn Gyflenwi, menter ar y cyd a lansiwyd gan saith cymdeithas ar lefel yr UE gyda'r nod o gynyddu tegwch mewn cysylltiadau masnachol ar hyd y gadwyn cyflenwi bwyd;

    hysbyseb
  • llywio'r gwaith a gynhaliwyd gan y Comisiwn a'i ymgynghorydd allanol ar a astudio asesu'r effaith ar gystadleurwydd y gadwyn drethi a godir gan yr aelod-wladwriaethau ar gynhyrchion bwyd a diod;

  • cynhaliodd ddeialog ar gynaliadwyedd systemau bwyd, a arweiniodd at a datganiad wedi'i ardystio gan chwaraewyr amrywiol y gadwyn fwyd;

  • meithrin rhyngweithio rhwng y diwydiant bwyd a'i undebau llafur, gan ffafrio sefydlu deialog gymdeithasol strwythuredig ac addewidion cyffredin, a;

  • galluogi gwella'r Offeryn Monitro Prisiau Bwyd a chyfnewid arferion gorau ymhlith aelod-wladwriaethau ac arsyllfeydd cenedlaethol ar brisiau bwyd.

Yn unol â blaenoriaethau strategaeth Ewrop 2020, mae'r Cyfathrebu Polisi Diwydiannol a'r Rhaglen REFIT, archwiliodd y Fforwm hefyd mynediad at gyllid, arloesi a thechnolegau newydd sy'n dod i'r amlwg yn y gadwyn cyflenwi bwyd; yn ogystal â gwiriad ffitrwydd o'r gadwyn fwyd a ffitrwydd egwyddorion cyffredinol cyfraith bwyd sydd ar ddod. Yn olaf, nodwyd nifer o heriau newydd sydd ar ddod, gan gynnwys cwblhau'r Farchnad Fewnol ar gyfer cynhyrchion bwyd a diod, gwella mynediad i'r farchnad i wledydd y tu allan i'r UE, a hyrwyddo arloesedd.

Bydd canfyddiadau adroddiad heddiw yn tynnu sylw at yr angen parhaus i grŵp fel y fforwm hwn barhau i weithio ar faterion polisi i wella gweithrediad a chystadleurwydd y gadwyn cyflenwi bwyd.

Cefndir

Yn 2010, sefydlodd y Comisiwn y Fforwm Lefel Uchel ar gyfer Cadwyn Cyflenwi Bwyd sy'n Gweithio'n Well (IP / 10 / 1510) i gynorthwyo gyda datblygu polisi diwydiannol yn y sector bwyd-amaeth, dros gyfnod o ddwy flynedd. Ym mis Rhagfyr 2012 adroddiad gan y Fforwm (IP / 12 / 1314) cofrestru canlyniadau cadarnhaol ac o ganlyniad penderfynodd y Comisiwn estyn ei fandad tan diwedd 2014.

Mae'r Fforwm yn cynnwys 47 aelod sy'n cynrychioli 21 o wledydd yr UE, cwmnïau Ewropeaidd sy'n delio â chynhyrchu, prosesu neu ddosbarthu bwyd, cymdeithasau proffesiynol a sefydliadau anllywodraethol sy'n cynrychioli buddiannau dinasyddion.

Mae diwydiant bwyd Ewrop yn cynhyrchu gwerth ychwanegol o € 800 biliwn a throsiant o € 4 triliwn. O'i gymryd ar ei ben ei hun, y diwydiant bwyd a diodydd yw sector gweithgynhyrchu mwyaf yr Undeb o ran cyflogaeth (4.25 miliwn o swyddi), trosiant (€ 1.017bn) a gwerth ychwanegol (€ 203bn, sy'n cynrychioli 12.9% o sector gweithgynhyrchu'r UE). Mae busnesau bach a chanolig yn cyfrif am 99.1% o gwmnïau yn y sector bwyd a diod.

Mwy o wybodaeth ar gael yma - bydd yr adroddiad ar gael ar-lein heddiw am 19h CET - ar ôl i'r cyfarfod ddod i ben.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd