Cysylltu â ni

EU

hawliau sylfaenol a ffurflenni gorfodi mewnfudwyr: Ombwdsman yn agor ymchwiliad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

6b28648e68e066af3d0663786fecea44Mae'r Ombwdsmon Ewropeaidd, Emily O'Reilly, wedi agor ymchwiliad i'r modd y mae Frontex yn sicrhau parch at hawliau sylfaenol ymfudwyr sy'n destun dychweliadau gorfodol o'r UE i'w gwledydd tarddiad. Mae asiantaeth yr UE, sydd wedi'i lleoli yn Warsaw, yn cydlynu ac yn cyllido gweithrediadau dychwelyd ar y cyd (JROs) mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau. Anfonodd yr Ombwdsmon restr o gwestiynau i Frontex, gan gynnwys pwy sydd â chyfrifoldeb am les dychweledigion yn ystod yr hediadau a sut y gellir gwarantu monitro annibynnol yn ystod JROs.

Dywedodd Emily O'Reilly: "Mae sicrhau bod sefydliadau'r UE yn parchu hawliau sylfaenol yn rhan allweddol o fy rôl. Yn ôl eu natur, mae gan weithrediadau dychwelyd gorfodol y potensial i gynnwys torri hawliau sylfaenol yn ddifrifol. Trwy'r ymchwiliad hwn, rwyf am ddod o hyd i darganfod sut mae Frontex wedi'i gyfarparu i ddelio â throseddau posib a sut mae'n lleihau'r risg o droseddau o'r fath.

"Wrth i ddinasyddion yr UE ganolbwyntio mwy a mwy ar fewnfudo, mae rôl Frontex dan y chwyddwydr yn gynyddol. Y llynedd, galwais ar yr asiantaeth i sefydlu mecanwaith cwynion ar gyfer torri hawliau sylfaenol posibl sy'n deillio o'i gwaith. Mae'r ymchwiliad newydd hwn yn rhan o'r ymchwiliad parhaus gwaith yr Ombwdsmon Ewropeaidd yn y maes pwysig hwn. "

hysbyseb

Dychwelodd mwy na 10,000 o bobl mewn gweithrediadau ar y cyd yr UE

Mae Cyfarwyddeb UE yn nodi safonau a gweithdrefnau cyffredin yr UE ar gyfer dychwelyd ymfudwyr afreolaidd o drydydd gwlad, gan gynnwys ceiswyr lloches a wrthodwyd. Yn 2012, gorchmynnodd Aelod-wladwriaethau’r UE i fwy na 484 000 o ddinasyddion nad ydynt yn rhan o’r UE adael eu tiriogaeth, gyda thua 178 000 yn gadael mewn gwirionedd.

Mae Frontex yn cydlynu gweithrediadau dychwelyd ar y cyd, lle mae sawl Aelod-wladwriaeth yr UE yn cydweithredu. Rhwng 2006 a 2013, cynhaliwyd 209 o weithrediadau o'r fath, gan ddychwelyd cyfanswm o 10 855 o bobl.

hysbyseb

Mae ymchwiliad yr Ombwdsmon yn cynnwys cydweithrediad Frontex â chyrff monitro cenedlaethol, fel ombwdsmyn. Mae Emily O'Reilly wedi ysgrifennu at ei holl gydweithwyr cenedlaethol yn Rhwydwaith Ombwdsmyn Ewropeaidd i ofyn iddynt am unrhyw wybodaeth berthnasol ynghylch gweithrediadau dychwelyd.

Mae'r ymchwiliad hefyd yn cynnwys cwestiynau ynghylch monitro JROs, yn ogystal ag am drin dychweledigion sydd, er enghraifft, yn sâl neu mewn beichiogrwydd datblygedig. Mae hi hefyd yn codi materion gweithredu mewn perthynas â Chod Ymddygiad Frontex ar gyfer JROs, megis safonau ar gyfer hebryngwyr, mecanweithiau cwynion, a chydweithrediad ag aelod-wladwriaethau.

Mae llythyr yr Ombwdsmon at Frontex yn ar gael yma.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd