Cysylltu â ni

EU

Comisiwn Juncker yn cymryd y swydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

589001b1de2fda40e0f1d4b6fad9ec37Heddiw (1 Tachwedd 2014) mae Comisiwn Juncker yn cychwyn yn swyddogol ei dymor yn y swydd a fydd yn rhedeg tan 31 Hydref 2019.

Ar yr achlysur hwn, dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker: "Diolch i gefnogaeth ddemocrataidd dinasyddion Ewropeaidd, Senedd Ewrop a Phenaethiaid Gwladol a llywodraeth, heddiw mae'r Comisiwn newydd yn dod yn ei swydd. Nawr mae'n bryd torchi llewys a mynd i lawr i'r gwaith. Ni all heriau Ewrop aros. Erbyn heddiw, bydd fy nhîm a minnau'n gweithio'n galed i gyflawni'r cychwyn newydd yr ydym wedi'i addo i Ewrop. Ynghyd â thîm cryf a phrofiadol, edrychaf ymlaen at gyflawni dros Ewrop yn ystod y pum mlynedd nesaf."

Cefndir

hysbyseb

'Ni all heriau Ewrop aros' - dyma arwyddair y dydd: Dyma'r tro cyntaf i Gomisiwn Ewropeaidd ddod yn ei swydd ar amser ers i wrandawiadau cyntaf Senedd Ewrop gael eu cyflwyno ym 1994 o dan Gomisiwn Jacques Delors.

Mae dechrau mandad Comisiwn Juncker yn nodi diwedd proses hir sy'n arwain at y Comisiwn Ewropeaidd newydd. Yn dilyn yr ymgyrch etholiadol pan-Ewropeaidd gyntaf, cynigiwyd y Cyngor Ewropeaidd i Jean-Claude Juncker ar 27 Mehefin i Senedd Ewrop fel ymgeisydd ar gyfer Llywydd y Comisiwn. Felly, cymerodd y Cyngor Ewropeaidd ganlyniad yr etholiadau i Senedd Ewrop i ystyriaeth, fel sy'n ofynnol o dan Erthygl 17 (7) o'r Cytuniad ar yr Undeb Ewropeaidd.

Ar 15 Gorffennaf, etholwyd Mr Juncker wedyn gan Senedd Ewrop trwy fwyafrif cryf o 422 pleidlais (roedd angen mwyafrif o 376 pleidlais arno), ar sail y Canllawiau gwleidyddol cyflwynodd i'r Senedd.

hysbyseb

Yn dilyn yr etholiad hwn a phroses gyfweld o ymgeiswyr ar gyfer Comisiynwyr, yr Arlywydd-ethol dewis aelodau eraill y Comisiwn. Yna roedd y rhestr derfynol o Gomisiynwyr-ddynodedig cytunwyd rhwng yr Arlywydd-ethol a'r Cyngor ar 5 Medi. Llywydd-ethol Juncker cyflwynodd ei dîm a dyraniad portffolios ar 10 Medi a ddilynwyd gan unigolyn gwrandawiadau y Comisiynwyr - dynodi o flaen pwyllgorau perthnasol Senedd Ewrop.

Ar y sail hon, ac yn dilyn yr addasiadau a wnaeth Juncker i'w dîm i fynd i'r afael â materion a godwyd yng ngwrandawiadau Senedd Ewrop (gweler IP / 14 / 1163 a SPEECH / 14 / 705), rhoddodd Senedd Ewrop ei chydsyniad i'r Coleg cyfan gyda 426 pleidlais o blaid (allan o 699 o bleidleisiau). Yna penododd y Cyngor Ewropeaidd y Comisiwn Ewropeaidd yn ei Uwchgynhadledd ar 23 Hydref.

Mwy o wybodaeth

Ewch i hafan newydd Comisiwn Juncker
Canllawiau Gwleidyddol i Gomisiwn Juncker: 'Dechrau Newydd i Ewrop: Fy Agenda ar gyfer Swyddi, Twf, Tegwch a Newid Democrataidd'
Dilynwch y Llywydd ar Twitter: @JunckerEU

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd