Cysylltu â ni

EU

Yr wythnos i ddod: 10-16 2014 Tachwedd, cyfarfodydd sesiwn ac pwyllgor llawn, Brwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ewropeaidd Senedd-hemicycleBuddiannau ariannol yr UE. Bydd Llywydd Llys Archwilwyr Ewrop, Vítor Manuel da Silva Caldeira, yn cyflwyno ei adroddiad blynyddol yn 2013 ar reoleidd-dra trafodion ariannol sefydliadau’r UE i’r tŷ llawn. Mae'r gyfradd wallau gyffredinol amcangyfrifedig o 4.7% yn 2013 yn dal i fod ymhell uwchlaw'r trothwy 2% y gallai ECA ddosbarthu taliadau fel di-wall. (Dydd Mercher, 12 Tachwedd)

Gogledd Iwerddon a Chyprus. Bydd proses heddwch Gogledd Iwerddon a gweithredoedd diweddar Twrci yn nyfroedd Cyprus yn cael eu trafod yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher ac yn cael eu hamlygu mewn dau benderfyniad i gael eu pleidleisio ddydd Iau. Yn gynnar ym mis Hydref, rhybuddiodd arweinwyr gwleidyddol yr UE Dwrci i barchu sofraniaeth Cyprus a lleisiodd Arlywydd yr EP Schulz gefnogaeth y Senedd i broses heddwch Gogledd Iwerddon a rhybuddio yn erbyn unrhyw ymdrechion i darfu arni.

De Swdan. Bydd y sefyllfa ddyngarol yn Ne Sudan yn cael ei hadolygu gyda'r Uchel Gynrychiolydd Federica Mogherini ddydd Mercher. Bydd penderfyniad yn cael ei bleidleisio ddydd Iau.

hysbyseb

Moldofa. Disgwylir i Senedd Ewrop roi ei golau gwyrdd i Gytundeb Cymdeithas yr UE-Moldofa. Byddai'r cytundeb yn sefydlu cysylltiad gwleidyddol ac integreiddio economaidd rhwng yr UE a Moldofa. Hwn fyddai'r cytundeb cymdeithas cyntaf i gael ei gymeradwyo ers i'r un gytuno â'r Wcráin. (Dydd Iau)

Cwymp Wal Berlin. Bydd arweinwyr gwleidyddol Senedd Ewrop yn coffáu 25 mlynedd ers cwymp Wal Berlin. Bydd yr Arlywydd Schulz yn agor trafodaeth gyda datganiad. (Dydd Mercher)

GMOs. Bydd Pwyllgor yr Amgylchedd ac Iechyd y Cyhoedd yn pleidleisio ar ddeddfwriaeth ddrafft a fyddai’n addasu rheolau cyfredol ar organebau a addaswyd yn enetig trwy roi’r posibilrwydd i aelod-wladwriaethau’r UE gyfyngu ar eu tyfu ar eu tiriogaeth eu hunain, hyd yn oed os caniateir hynny ar lefel yr UE. (Dydd Mawrth)

hysbyseb

Data Cofnod Enw Teithwyr yr UE (PNR). Bydd ASEau Pwyllgor Rhyddid Sifil yn cynnal dadl gyda’r Comisiwn a Llywyddiaeth y Cyngor ar ddeddfwriaeth arfaethedig a fyddai’n ei gwneud yn ofynnol i gludwyr awyr ddarparu data personol i wledydd yr UE o deithwyr sy’n dod i mewn neu’n gadael yr UE, er mwyn helpu’r frwydr yn erbyn troseddau difrifol a therfysgaeth. (Dydd Mawrth)

Agenda Llywydd. Ddydd Sul 9 Tachwedd, rhoddodd Arlywydd Senedd Ewrop, Martin Schulz, araith gyweirnod yn nathliad swyddogol 25 mlynedd ers cwymp Wal Berlin, yn Berlin. Ddydd Mawrth, bydd Schulz yn cwrdd â Phrif Weinidog Slofenia, Miroslav Cerar, ac yna pwynt i'r wasg. Bydd yn rhoi araith yn y World EXPO Milan 2015 yn cwrdd â Senedd Ewrop digwyddiad ddydd Mercher, pan fydd hefyd yn cwrdd ag Ysgrifennydd Cyffredinol y Sefydliad Diogelwch a Chydweithrediad yn Ewrop (OSCE) Lamberto Zannier. Ddydd Iau, bydd Schulz yn cwrdd ag Arlywydd Senedd Gweriniaeth Moldofa, Igor Corman, ac yna pwynt i'r wasg.

Briffio i'r wasg. Bydd Gwasanaeth y Wasg EP yn cynnal sesiwn friffio i'r wasg ar weithgareddau'r wythnos am 11h ddydd Llun. (Ystafell gynadledda i'r wasg Senedd Ewrop, Brwsel)

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd