Cysylltu â ni

EU

Awdurdodiad GMO: 'Rhaid i ddim olygu na', wrth i ASEau bleidleisio i gryfhau optio allan GMO ar gyfer aelod-wladwriaethau a rhanbarthau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gmo-protest-indrawn-gnwd-genynnau-dangers_02Pleidleisiodd pwyllgor amgylchedd Senedd Ewrop heddiw (11 Tachwedd) ar gynnig am gynllun newydd ar gyfer awdurdodi organebau a addaswyd yn enetig yn yr UE. Mae'r bleidlais gan ASEau yn cryfhau'r sail y gallai aelod-wladwriaethau neu ranbarthau optio allan o awdurdodiadau GMO o dan y system newydd arfaethedig.

Ar ôl y bleidlais, dywedodd llefarydd ar ran diogelwch bwyd Gwyrdd, Bart Staes: “Heddiw mae ASEau wedi pleidleisio i gryfhau llaw aelod-wladwriaethau neu ranbarthau sydd am optio allan o awdurdodiadau GMO yr UE, o dan gynllun newydd arfaethedig, hyd yn oed os erys pryderon mawr am y cynnig cyffredinol. Rhaid i na olygu na: rhaid i wledydd sydd am optio allan o awdurdodiadau GM fod â fframwaith cwbl ddwr yn gyfreithiol ar gyfer gwneud hynny. Fodd bynnag, mae'r Gwyrddion yn dal i bryderu bod y cynllun optio allan newydd hwn yn llethr llithrig ar gyfer lleddfu awdurdodiadau GMO yr UE ac nid yw'n newid proses gymeradwyo ddiffygiol yr UE ynddo'i hun yn sylfaenol.

"Byddai'r bleidlais heddiw yn cynnig llawer mwy o sicrwydd trwy ganiatáu optio allan ar sail seiliau amgylcheddol sy'n ategu'r rhai a aseswyd gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop, rhywbeth a wrthodwyd gan lywodraethau'r UE yn y Cyngor. Mae ASEau hefyd wedi pleidleisio dros gynnwys gorfodol. mesurau i atal halogi cnydau nad ydynt yn GM, gyda'r llu o faterion y mae hyn yn eu codi. Gwrthododd y pwyllgor hefyd gynnig gan lywodraethau'r UE, a fyddai wedi gorfodi aelod-wladwriaethau i ofyn yn uniongyrchol i gorfforaethau eu tynnu allan o gwmpas eu ceisiadau GMO. , cyn cael caniatâd i optio allan.

hysbyseb

"Yn bendant mae angen diwygio proses awdurdodi GMO yr UE: ni allwn barhau â'r sefyllfa bresennol y mae awdurdodiadau yn mynd rhagddi er gwaethaf asesiadau risg diffygiol a gwrthwynebiad cyson mwyafrif o aelod-wladwriaethau'r UE yn y Cyngor ac, yn bwysig, eglurhad. mwyafrif dinasyddion yr UE. Fodd bynnag, ni all yr ateb i hyn fod yn gyfaddawd o awdurdodiadau haws yr UE yn erbyn gwaharddiadau cenedlaethol haws. Rhaid i Senedd Ewrop nawr frwydro yn erbyn dannedd ac ewinedd i gynnal y sefyllfa hon fel arall y cynnig newydd ar gyfer cymeradwyo GMO yr UE yw ceffyl Trojan, sydd mewn perygl o'r diwedd yn agor y drws i organebau a addaswyd yn enetig ledled Ewrop, er gwaethaf gwrthwynebiad dinasyddion. "

Pleidleisiodd pwyllgor amgylchedd Senedd Ewrop ar ei safbwynt ail ddarlleniad ar gynigion gan y Comisiwn Ewropeaidd i adolygu system yr UE ar gyfer awdurdodi organebau a addaswyd yn enetig. Gyda llywodraethau’r UE wedi cymryd safbwynt gwahanol yn y Cyngor, rhaid cynnal trafodaethau nawr i ddod â’r ddeddfwriaeth i ben. Mae'r cynigion yn rhagweld proses symlach o wneud penderfyniadau ar gyfer cymeradwyo GMO yr UE, gyda'r posibilrwydd i aelod-wladwriaethau neu ranbarthau optio allan. Fodd bynnag, codwyd pryderon ynghylch sicrwydd cyfreithiol yr optio allan hyn.

Mae Pwyllgor yr Amgylchedd yn cefnogi hyblygrwydd i wledydd yr UE wahardd cnydau GMO

hysbyseb

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd