Cysylltu â ni

EU

Van Rompuy ar yr argyfwng: 'Llwyddon ni i osgoi trychineb go iawn'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141107PHT78001_width_600O frwydro yn erbyn argyfwng yr ewro i hyrwyddo heddwch yn yr Wcrain, mae wedi bod yn arlywyddiaeth gyffrous i Herman Van Rompuy, arlywydd cyntaf erioed y Cyngor Ewropeaidd. Ar 1 Rhagfyr bydd yn trosglwyddo'r baton i Donald Tusk. Wrth i Van Rompuy ymweld â'r Senedd ar gyfer ei ddadl ddiwethaf yr wythnos hon, siaradodd am ei fuddugoliaethau mwyaf a'r prif heriau sy'n wynebu Ewrop.

Sut ydych chi'n edrych yn ôl ar eich llywyddiaeth a beth oedd y buddugoliaethau mwyaf?

Dominyddwyd fy llywyddiaeth gan yr argyfwng ym mharth yr ewro, ond gyda llawer o ymdrech llwyddwyd i'w sefydlogi. Dychmygwch pe na baem wedi gwneud hynny: ni fyddai marweidd-dra gennym, ond iselder fel yn y 1930au. Llwyddon ni i osgoi trychineb go iawn. Roedd hwn yn ymdrech ar y cyd gan y sefydliadau a'r aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Ddydd Iau a dydd Gwener diwethaf (6-7 Tachwedd) daethom i gytundeb hinsawdd hefyd, gan leihau allyriadau tai nwy 40% o'i gymharu â 1990 erbyn 2030. Cyflawnwyd yr holl nodau blaenorol ac rydym bellach yn uchelgeisiol iawn. Rydym unwaith eto yn arwain yn fyd-eang ar hyn.

Beth yn eich barn chi yw'r prif heriau ar gyfer y tymor sydd i ddod?

Mae angen i ni wneud popeth i adfer twf economaidd a chyflogaeth. Rydym eisoes wedi gwneud llawer, ond nid yw wedi arwain at ganlyniadau digonol, felly mae angen i ni gynyddu ein hymdrechion. Mae'r argyfwng yn yr Wcrain hefyd. Mae'n ddatblygiad gwael bod ffiniau wedi'u newid yn unochrog oherwydd bod ffiniau'n gwarantu heddwch. Fe ddylem ni yn Ewrop weld sut y gallwn gyfrannu at heddwch ac adfer sefydlogrwydd yn y rhanbarth, gan barchu ewyllys pobl Wcrain sy'n dymuno cysylltiadau agosach â'r Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb
Mae Herman Van Rompuy hefyd yn enwog am ei haikus, ffurf farddonol fer sy'n boblogaidd yn Japan. Ar gyfer y cyfweliad cyflwynodd y gerdd hon inni (wedi'i chyfieithu o'r Iseldireg): 'Torch o sêr Yn arnofio ar y môr glas Gyda'n gilydd am byth'

Her arall fydd safle'r DU yn yr UE ar ôl yr etholiadau nesaf yno. Sut allwn ni gyfrannu - ond nid am unrhyw bris - bod y wlad yn aros yn yr Undeb. Mae'n rhaid iddyn nhw ei eisiau a gosod amodau sy'n dderbyniol i ni. Beth bynnag, y bwriad yw - ac rwy'n credu i arweinwyr Prydain hefyd - gadw'r DU yn yr Undeb Ewropeaidd.

Sut ddylai sefydliadau'r UE ymateb i ewrosceptigiaeth?

Mae'r canlyniadau'n siarad yn uwch na geiriau a datganiadau. Dylem argyhoeddi dinasyddion Ewropeaidd o'r buddion y mae'r UE yn eu cynhyrchu o ran cyfoeth, twf economaidd a chyflogaeth. Fe ddylen ni hefyd wella sut rydyn ni'n siarad am Ewrop. Mae'n annerbyniol cymryd rhan mewn gwneud penderfyniadau Ewropeaidd ym Mrwsel, ond beio pob penderfyniad amhoblogaidd ar yr UE unwaith y byddwch yn ôl yn eich gwlad eich hun. Mae'n creu delwedd negyddol o'r UE.

Beth ydych chi'n bwriadu ei wneud nesaf?

Bydd fy ngyrfa wleidyddol yn dod i ben ar 1 Rhagfyr, gan greu amser i ddilyn gweithgareddau eraill yr wyf wedi bod yn oedi cyn gwneud hynny. Byddaf yn dysgu yn Louvain-la-Neuve yn Ffrangeg ac yng Ngholeg Ewrop yn Saesneg. Byddaf hefyd yn rhoi areithiau ar bynciau sydd o ddiddordeb i mi. Edrychaf ymlaen ato, ond wrth gwrs byddaf hefyd yn colli fy mywyd gwleidyddol yng Ngwlad Belg ac Ewrop. Rwy'n ddiolchgar iawn fy mod wedi cael ymgymryd â'r rôl hon.

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd