Cysylltu â ni

EU

Senedd Ewrop: Y wythnos i ddod (17-23 Tachwedd)

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

10751365_10155002390325107_10155002380345107_1670_1462_bCyfarfodydd grwpiau gwleidyddol a phwyllgorau, Brwsel

Draghi. Bydd Llywydd yr ECB, Mario Draghi, yn trafod persbectif yr ECB ar ddatblygiadau economaidd ac ariannol gydag ASEau Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, gan ganolbwyntio ar bolisi ariannol anghonfensiynol yr ECB a allai fynd y tu hwnt i brynu asedau sector preifat gyda'r nod o helpu economi syfrdanol yr UE. (Dydd Llun, 17 Tachwedd)

Ebola. Bydd cydlynydd Ebola yr UE a Chomisiynydd Cymorth Dyngarol Christos Stylianides yn briffio ASEau’r Pwyllgor Datblygu ar ganlyniad ei genhadaeth canfod ffeithiau i Orllewin Affrica. Mae'n ymweld â Sierra Leone, Liberia a Guinea ar 12-16 Tachwedd i asesu cynnydd wrth ymateb i'r achosion o Ebola. (Dydd Llun)

hysbyseb

Cyllidebau 2014 a 2015. Bydd y Senedd a'r Cyngor yn ceisio dod i gytundeb cyn dydd Llun, diwrnod olaf y cyfnod cymodi cyllideb. Os oes bargen, bydd paratoadau ar gyfer cwblhau cyllideb y flwyddyn nesaf yn cychwyn yn ystod yr wythnos. Os nad oes cytundeb, bydd yn rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cynnig newydd ac mae'r weithdrefn yn cychwyn o'r newydd. Mae trafodaethau ar y gweill ar arian ychwanegol ar gyfer cyllideb 2014 yn ogystal â maint y gyllideb ar gyfer 2015.

Rhyddhau cyfrifon 2013. Mae fetio blynyddol cyfrifon yr UE wedi cychwyn ac mae ASEau Pwyllgor Rheoli Cyllidebol yn cychwyn cyfres o wrandawiadau lle bydd Comisiynwyr yn cyfrif am wariant yn eu hardaloedd yn 2013. Ar ddiwedd y broses fis Ebrill nesaf, bydd y Senedd yn penderfynu a ddylid rhyddhau i'r UE. sefydliadau, a thrwy hynny gymeradwyo eu cyfrifon. (Dydd Iau)

Wcráin / Syria. Bydd y Pwyllgor Materion Tramor yn cynnal dwy ddadl ar ddatblygiadau gwleidyddol yn Syria a’r Wcráin, yn y drefn honno gyda Hadi Al Bahra, Llywydd Cynghrair genedlaethol lluoedd chwyldroadol a gwrthblaid Syria, a Pavlo Klimkin, Gweinidog Tramor yr Wcrain. (Dydd Llun)

hysbyseb

Georgia. Bydd Cytundeb Cymdeithas yr UE-Georgia yn cael ei roi i bleidlais yn y Pwyllgor Materion Tramor. Nod y Cytundeb yw sefydlu cysylltiad gwleidyddol ac integreiddio economaidd â'r wlad, sef y drydedd o'r genhedlaeth newydd o gytundebau cymdeithasau i'w cadarnhau, ar ôl y rhai gyda'r Wcráin a Moldofa. (Dydd Llun)

Darlith flynyddol STOA. Bydd corff Asesu Dewisiadau Gwyddoniaeth a Thechnoleg Senedd Ewrop yn cynnal ei ddarlith flynyddol ar “Tuag at ddeall yr ymennydd” gydag araith gyweirnod a draddodwyd gan enillydd Gwobr Nobel Meddygaeth 2013, Thomas Südhof. (Dydd Mawrth)

Paratoadau llawn. Bydd grwpiau gwleidyddol yn paratoi ar gyfer sesiwn lawn 24-27 Tachwedd yn Strasbwrg. Ar yr agenda ddrafft: anerchiad gan y Pab Francis, dyfarnu Gwobr Sakharov 2014 i Denis Mukwege, pleidleisiau ar gyllideb 2015 a chyllidebau diwygio ar gyfer 2014, diffyg maeth plant mewn gwledydd sy'n datblygu, Fframwaith Datblygu Byd-eang ar ôl 2015 a Chynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym mis Rhagfyr 2014 ym Mheriw.

Dyddiadur y Llywydd. Bydd Arlywydd yr EP Marin Schulz yn cwrdd â Phrif Weinidog Georgia, Irakli Garibashvili a Marylise Lebranchu, Gweinidog Datganoli Ffrainc, Diwygio Gweinyddol a’r Gwasanaeth Sifil, ddydd Mawrth. Ar yr un diwrnod, bydd hefyd yn cwrdd ag Arlywydd Cynulliad Seneddol Cyngor Ewrop Anne Brasseur. Ddydd Iau, bydd Mr Schulz yn cadeirio Cynhadledd Llywyddion grwpiau gwleidyddol yr EP.

Papur briffio cyn y sesiwn. Bydd Gwasanaeth y Wasg EP yn cynnal sesiwn friffio i’r wasg gyda llefarwyr grwpiau gwleidyddol EP am 11.00 ddydd Gwener. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymweliad â sesiwn lawn EP Strasbwrg gan y Pab Francis hefyd yn cael ei datgelu. (Ystafell gynadledda'r Wasg EP “Anna Politkovskaya”, Brwsel)

Amserlen yn ystod y dydd        Amserlen yn ôl digwyddiad

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd