Cysylltu â ni

EU

OCEANA: Ni all ICCAT anwybyddu pysgota môr-leidr yn ei dyfroedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Surrenders_21Ar 15 Tachwedd, galwodd Oceana ar y Partïon Contractio 49 i'r Comisiwn Rhyngwladol dros Gadw Tiwnas Iwerydd (ICCAT) archwilio a gweithredu ar weithgareddau sy'n gysylltiedig â pysgota anghyfreithlon, heb ei adrodd, a heb ei reoleiddio (IUU) yn ardal Confensiwn ICCAT, sy'n cynnwys llongau môr-leidr sy'n cael eu rhestru'n ddu gan y Comisiwn dros Gadw Adnoddau Byw Morol yr Antarctig (CCAMLR).

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Oceana yn Ewrop Lasse Gustavsson: “Mae pysgota môr-ladron yn drosedd amgylcheddol ac yn niweidio pysgotwyr cyfreithiol. Dylai pob Sefydliad Rheoli Pysgodfeydd Rhanbarthol a gwladwriaethau arfordirol roi sylw iddo mewn modd cydlynol ac effeithiol. oherwydd bod anghyfreithlondeb yn parchu nid ffiniau daearyddol na rhywogaethau. Mae'n rhaid i ICCAT edrych y tu hwnt i bysgodfeydd tiwna yn unig, a chefnogi ymdrechion i atal IUU-pysgota yn y Cefnfor Iwerydd unwaith ac am byth. ”

Yng nghyfarfod blynyddol ICCAT yr wythnos diwethaf, adroddodd Oceana am ddau long IUU, Neidr (a enwir ar hyn o bryd Llychlynwyr), A Itiziar II, a restrwyd gan CCAMLR am fwy na degawd ar gyfer gweithgareddau anghyfreithlon yn nyfroedd yr Antarctig. Yn 2013, wrth bysgota'n anghyfreithlon, newidiodd y llongau hyn hunaniaethau gyda marchogion a oedd wedi eu fflagio gan Libya, wedi'u cofrestru o dan ICCAT, drwy fabwysiadu eu rhifau IMO (dynodwyr llong unigryw) ac arwyddion galwadau radio. Yn ôl rhybudd porffor Interpol, Neidr defnyddio hunaniaeth dau longllin tiwna Libya gwahanol (Alnagm Al Sata a Aluna Almunir) i osgoi canfod. Yn 2013, nodwyd Oceana Itiziar II ym mhorthladd Mindelo (Cape Verde) gan ddefnyddio rhif IMO o drydydd longlin tiwna Libya, Al Shafq.

hysbyseb

Er gwaethaf y ffaith bod y llong môr-leidr Itizar II yn weithredol yn ardal Confensiwn ICCAT yn ystod 2012 a 2013 cynnar, a goblygiad rhai llongau a gofrestrwyd gan ICCAT yn yr achos hwn, nid yw ICCAT wedi trafod na chymryd camau i fynd i'r afael â'r mater hwn eto.

Mae ICCAT wedi bod yn gyfrifol am reoli tiwna a rhywogaethau tebyg i diwna yng Nghefnfor yr Iwerydd a dyfroedd cyfagos, gan gynnwys Môr y Canoldir. Ar hyn o bryd mae Oceana yn mynychu cyfarfod blynyddol ICCAT yn Genoa (yr Eidal), fel sylwedydd, yn galw ar y Partïon Contractio 49 i:

 

hysbyseb

- Sicrhewch fod cwota tiwna glas dwyreiniol yn cael ei gynnal neu ei osod o fewn y terfynau mwyaf rhagofalus a gynghorir gan wyddonwyr.

- Ailadeiladu pysgod cleddyf Môr y Canoldir.

- Mabwysiadu mesurau i ddileu pysgota siarcod yng Nghefnfor yr Iwerydd ac i amddiffyn rhywogaethau siarcod sydd dan fygythiad.

- Sicrhau cydymffurfiaeth lawn â physgodfeydd ICCAT.

 

Dysgwch fwy: ICCAT

Comisiwn Rhyngwladol Cadwraeth Tiwna'r Iwerydd (ICCAT) 2014: Cynnydd cynaliadwy ar gyfer cwota tiwna glas a gefnogir gan wyddoniaeth

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd