Cysylltu â ni

Gwobrau

seremoni wobrwyo Gwobr 2014 yr UE ar gyfer Llenyddiaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

dscf4696Heno (18 Tachwedd), bydd yr 13 awdur newydd neu newydd gorau yn Ewrop eleni yn derbyn eu gwobr yn ystod seremoni gala a gynhelir yn Concert Noble, ym Mrwsel. Enillwyr Gwobr Llenyddiaeth yr UE 2014 (EUPL) yw: Ben BLUSHI (Albania), Milen RUSKOV (Bwlgaria), Jan NĚMEC (Gweriniaeth Tsiec), Makis TSITAS (Gwlad Groeg), Oddný EIR (Gwlad yr Iâ), Janis JONEVS (Latfia) , Armin ÖHRI (Liechtenstein), Pierre J. MEJLAK (Malta), Ognjen SPAHIĆ (Montenegro), Marente DE MOOR (Yr Iseldiroedd), Uglješa ŠAJTINAC (Serbia), Birgül OĞUZ (Twrci) ac Evie WYLD (Y Deyrnas Unedig).

Bydd y gwobrau’n cael eu cyflwyno gan y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics, ym mhresenoldeb Silvia Costa, ASE a chadeirydd Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop ac Is-Ysgrifennydd Gwladol Materion Ewropeaidd yr Eidal Sandro Gozi, ar gyfer Llywyddiaeth yr Eidal . Bydd gweinidogion diwylliant y gwledydd sy'n cymryd rhan eleni, a ffigyrau blaenllaw eraill ym myd llenyddiaeth, diwylliant a gwleidyddiaeth, yn mynychu'r seremoni hefyd.

Wedi'i threfnu gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn cydweithrediad â Chyngor Awduron Ewrop, Ffederasiwn y Cyhoeddwyr Ewropeaidd a Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol, mae'r gystadleuaeth yn agored i awduron yn y 37 gwlad sy'n ymwneud â'r UE. Ewrop greadigol progra. Bydd yr enillwyr, a enwebir gan reithgorau cenedlaethol, yn derbyn € 5,000 ac yn cael blaenoriaeth i dderbyn grantiau cyfieithu UE trwy'r rhaglen gymorth ar gyfer sectorau diwylliannol a chreadigol Ewrop, Ewrop greadigol. Roedd cyfieithu 56 o lyfrau enillwyr EUPL er 2009, eisoes wedi caniatáu iddynt gael eu darllen gan gynulleidfa lawer mwy ledled Ewrop.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Tibor Navracsics: “Rwy’n falch iawn o anrhydeddu’r awduron rhagorol hyn am eu gwaith. Mae'r Wobr Llenyddiaeth Ewropeaidd yn ffordd wych o ddathlu'r cyfoeth o greadigrwydd ac amrywiaeth sydd gan sector diwylliannol ein cyfandir i'w gynnig. Yn anad dim, mae'n dangos pŵer geiriau i oresgyn ffiniau. Da iawn i'r holl enillwyr! ”

“Unwaith eto rydym wedi ein difetha gyda 13 o awduron addawol sy'n darlunio ein treftadaeth lenyddol Ewropeaidd gref. Fel cynrychiolwyr llyfrwerthwyr, rydym yn edrych ymlaen at ddarparu’r platfform hyrwyddo y maent yn ei haeddu iddynt ac at weld eu llyfrau’n cael eu harddangos mewn cymaint o siopau llyfrau â phosibl, ledled Ewrop, a thu hwnt gobeithio, ”meddai Kyra Dreher, Fabian Paagman a Jean-Luc Treutenaere, cyd-lywyddion Ffederasiwn Llyfrwerthwyr Ewropeaidd a Rhyngwladol.

Dywedodd Dr. Pirjo Hiidenmaa, Llywydd Cyngor Awduron Ewrop: “Tri ar ddeg o awduron newydd yn dod i’r sîn Ewropeaidd! Mae'r awduron hyn eisoes yn hysbys yn eu gwledydd eu hunain a'u hieithoedd eu hunain, ac erbyn hyn mae eu beirniaid a'u harbenigwyr wedi eu dewis i'w gyrru ymlaen. Rydym yn croesawu’r crewyr a’r storïwyr iaith newydd hyn a fydd yn diddanu darllenwyr ac yn herio ein ffordd o feddwl. ”

hysbyseb

Ychwanegodd Pierre Dutilleul, Llywydd Ffederasiwn y Cyhoeddwyr Ewropeaidd: “Mae’r arwyddair Ewropeaidd yn“ unedig o ran amrywiaeth ”. Wrth chwilio am gydbwysedd rhwng undeb a hynodrwydd cenedlaethol, mae llenyddiaeth yn chwarae rhan eithaf unigryw, gan ei fod yn helpu i adeiladu pontydd rhwng ein gwahanol ddiwylliannau. Mae'r pontydd hyn, sy'n meithrin cyd-ddealltwriaeth, yn fwy nag sy'n angenrheidiol os ydym am ddilyn ein hymdrech Ewropeaidd. Eleni eto, mae 13 o laureates Ewropeaidd, wedi llwyddo i’n gwneud yn fwy Ewropeaidd, yn fwy agored i amrywiaeth a gwahaniaethau trwy rannu unigrywiaeth eu diwylliannau gyda ni. Fel cyhoeddwr, rwy'n gobeithio y bydd yr awduron hyn sy'n dod i'r amlwg yn dod o hyd i ddarllenwyr ledled Ewrop diolch i hud cyfieithu. "

Mwy o wybodaeth

Gwefan y wobr
Porth diwylliant yr Undeb Ewropeaidd

 

Gwobrau

Anrhydeddu dewrder mewn newyddiaduraeth: Ymgeisiwch am Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali 2021 tan 19 Ebrill

cyhoeddwyd

on

Agorodd ceisiadau ar 1 Mawrth ar gyfer un o brif wobrau newyddiaduraeth y byd - Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali. Gyda chefnogaeth y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r wobr yn anrhydeddu newyddiadurwyr o bob cwr o'r byd am eu hadroddiad dewr ac am eu straeon am bobl a'r blaned sy'n tynnu sylw at rai o heriau mwyaf ac atebion ysbrydoledig heddiw sy'n mynd i'r afael â nhw. I nodi lansiad rhifyn 2021, dywedodd y Comisiynydd Partneriaethau Rhyngwladol Jutta Urpilainen: “Mae’r Undeb Ewropeaidd yn sefyll dros ryddid mynegiant, yn Ewrop a ledled y byd. Trwy Wobr Cyfryngau Lorenzo Natali, rydym yn cydnabod newyddiadurwyr sydd wedi meiddio, mewn risg bersonol fawr yn aml, i riportio'r ffeithiau ac adrodd y straeon sy'n taflu goleuni ar faterion fel anghyfiawnder, anghydraddoldeb a diraddiad amgylcheddol. Straeon sy'n arddangos y ffyrdd ysbrydoledig y mae pobl yn ymateb. Os ydych chi'n newyddiadurwr sydd wedi adrodd y stori hon yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rwy'n eich annog i wneud cais. "

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 19 Ebrill 2021. Dyfernir € 10,000 i'r enillwyr. Am fwy o fanylion, ymgynghorwch â'r Datganiad i'r wasg a'r Gwefan Gwobr Cyfryngau Lorenzo Natali.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwobrau

Bydd pedair ffilm #MEDIA yn cystadlu am #GoldenLion yn #VeniceFilmFestival

cyhoeddwyd

on

Mae'r 76th Dechreuodd Gŵyl Ffilm Fenis ar 28 Awst, yn cynnwys ffilmiau 12 a gefnogwyd gan y Rhaglen MEDIAU - rhaglen yr UE ar gyfer cefnogi'r diwydiannau ffilm a chlyweledol Ewropeaidd. Mae pedair o'r ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU hefyd ar y rhestr fer i gystadlu am y Llew Aur: Y Gwir gan Hirokazu Kore-eda (Ffrainc, Japan), Am Ddiddiwedd gan Roy Andersson (Sweden, yr Almaen, Norwy), Martin Eden gan Pietro Marcello (yr Eidal, Ffrainc) a Yr Aderyn wedi'i Baentio gan Václav Marhoul (Gweriniaeth Tsiec, Wcráin, Slofacia). Mae'r Cystadleuaeth Orizzonti bydd hynny'n ymroddedig i'r tueddiadau esthetig a mynegiannol diweddaraf mewn sinema ryngwladol yn cynnwys cefnogaeth MEDIA Blanco en blanco gan Theo Court (Sbaen, Chile, Ffrainc, yr Almaen) a Mam gan Rodrigo Sorogoyen (Sbaen, Ffrainc).

Y ffilm Effetti Domino gan Alessandro Rosseto (yr Eidal) yn cael ei sgrinio yn y Adran Sconfini mae hynny'n ymroddedig i ffilmiau tŷ celf a genre, ffilmiau arbrofol a ffilmiau artistiaid. Bydd pum ffilm arall a gefnogir gan MEDIA yn cymryd rhan yn yr adrannau annibynnol Autior degli Giornate yn ogystal ag yn y Wythnos Beirniaid Ffilm Ryngwladol Fenis a gynhelir ochr yn ochr â'r wyl. Ar ymylon yr ŵyl, bydd y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn trefnu ar ddydd Sadwrn (31 Awst) y Fforwm Ffilm Ewropeaidd. Mae mwy o fanylion am y ffilmiau a gefnogir gan yr CYFRYNGAU yng Ngŵyl Ffilm Fenis ar gael yma, rhaglen MEDIA yma ac ar Fforwm Ffilm Ewrop yma. Mae mwy o wybodaeth am gefnogaeth y Comisiwn i'r sectorau clyweledol a chreadigol yn 2020 ar gael yma.

Parhau Darllen

Gwobrau

Dinasoedd 10 yn cystadlu am deitl 2020 #EuropeanCapitalOfSmartTourism

cyhoeddwyd

on

Mae deg dinas Ewropeaidd wedi cyrraedd rhestr fer yr 2020 Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop cystadleuaeth (wedi'i chyflwyno yn nhrefn yr wyddor): Bratislava (Slofacia), Breda (Yr Iseldiroedd), Bremerhaven (yr Almaen), Gothenburg (Sweden), Karlsruhe (yr Almaen), Ljubljana (Slofenia), Málaga (Sbaen), Nice (Ffrainc), Ravenna (Yr Eidal) a Torino (yr Eidal). Dewiswyd y dinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol o gyfanswm o 35 cais o bob rhan o 17 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Cynigiwyd Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop fel gweithred baratoi gan Senedd Ewrop ac fe'i gweithredir gan y Comisiwn Ewropeaidd. Ei nod yw hyrwyddo twristiaeth glyfar yn yr UE, meithrin datblygiad twristiaeth arloesol, cynaliadwy a chynhwysol, yn ogystal â lledaenu a hwyluso cyfnewid arferion gorau. Mae'r fenter hon gan yr UE yn cydnabod cyflawniadau rhagorol gan ddinasoedd Ewropeaidd fel cyrchfannau twristiaeth mewn pedwar categori: Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio yn ogystal â Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd.

Y llynedd, enillodd Helsinki a Lyon y gystadleuaeth agoriadol ac mae'r ddwy ddinas ar y cyd yn dal teitlau Priflythrennau Twristiaeth Smart Ewrop yn 2019.

Dyma ail rifyn y gystadleuaeth i ddyfarnu dwy ddinas fel Prifddinasoedd Twristiaeth Smart Ewrop yn 2020. Bydd y ddwy ddinas fuddugol yn elwa o gefnogaeth cyfathrebu a brandio am flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys; fideo hyrwyddo, cerflun pwrpasol ar gyfer canol eu dinasoedd, yn ogystal â chamau hyrwyddo pwrpasol.

At hynny, bydd pedair gwobr hefyd yn cael eu dosbarthu i gydnabod cyflawniadau yng nghategorïau unigol y gystadleuaeth (Hygyrchedd, Cynaliadwyedd, Digideiddio a Threftadaeth Ddiwylliannol a Chreadigrwydd).

Bydd yr holl ddinasoedd buddugol yn cael eu cyhoeddi a'u dyfarnu mewn Seremoni Wobrwyo, sy'n cael ei chynnal fel rhan o Fforwm Twristiaeth Ewrop yn Helsinki ar 9-10 Hydref 2019.

Cefndir

Yng ngham cyntaf y gystadleuaeth, gwerthusodd panel annibynnol o arbenigwyr y ceisiadau. Dangosodd yr holl ddinasoedd a gyrhaeddodd y rownd derfynol ragoriaeth ar draws y pedwar categori cystadlu gyda'i gilydd.

Yn yr ail gam, bydd cynrychiolwyr y 10 dinas yn y rownd derfynol yn teithio i Helsinki i gyflwyno eu ymgeisyddiaeth a'r rhaglen o weithgareddau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer 2020 o flaen Rheithgor Ewrop. Bydd Rheithgor Ewrop yn cwrdd ar 8 Hydref 2019 ac yn dewis dwy ddinas i ddod yn Brifddinasoedd Twristiaeth Smart yn 2020.

Gellir gweld y detholiad o'r prosiectau, syniadau a mentrau mwyaf arloesol, a gyflwynwyd gan ddinasoedd i gystadleuaeth y llynedd, yn y Compendiwm o Arferion Gorau, y canllaw mynd i dwristiaeth glyfar yn yr UE. Am yr holl newyddion diweddaraf ar y Prifddinas Twristiaeth Smart Ewrop, arwyddo i fyny i'r cylchlythyr, neu ddilyn ymlaen Facebook or Twitter.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd