Cysylltu â ni

EU

Mae hawliadau di-dâl yn suddo trafodaethau cyllideb yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyngor-of-the-Ewropeaidd-UnonMae'r Senedd eisiau lleihau'r pentwr cynyddol o filiau di-dâl, tra bod cynnig y Cyngor, a ddatgelwyd ar ddiwrnod olaf y trafodaethau ar y gyllideb, yn gwaethygu'r argyfwng talu yn unig, meddai ASEau cyllideb ar ôl i drafodaethau cymodi rhwng aelod-wladwriaethau a'r Senedd chwalu nos Lun (17 Tachwedd). Bydd y Comisiwn nawr yn cyflwyno cyllideb ddrafft newydd.

“Rhaid i ni gael ymateb pendant i’r broblem annioddefol o anfonebau di-dâl yn cronni ar ddesgiau’r Comisiwn. Mae hyn yn peryglu hygrededd awdurdod yr UE ac yn bwydo dadleuon Europhobes, ”meddai Jean Arthuis (ALDE, FR), arweinydd y ddirprwyaeth seneddol.

Taliadau, eto

hysbyseb

“Pa mor gredadwy y gall UE fod sy’n dweud wrth aelod-wladwriaethau i reoli eu gwariant cyhoeddus ac eto mae’n rhoi entrepreneuriaid, ymchwilwyr, myfyrwyr Erasmus mewn anhawster trwy beidio ag anrhydeddu ei ymrwymiadau,” gofynnodd Arthuis.

Yn ystod y trafodaethau a barhaodd tan y dyddiad cau am hanner nos, ni allai’r Senedd dderbyn safiad y Cyngor a fyddai’n haneru’r swm y gofynnodd y Comisiwn amdano i dalu’r biliau mwyaf brys, er mwyn atal pelen eira o hawliadau di-dâl. Mae'r Comisiwn wedi dweud dro ar ôl tro mai'r € 4.7 biliwn y gofynnwyd amdano ym mis Mai oedd yr isafswm moel at y diben hwnnw.

Dylai refeniw annisgwyl dalu dyled

hysbyseb

Mae'r Senedd eisiau defnyddio'r refeniw annisgwyl eithriadol o € 5bn sy'n dod o ddirwyon i setlo rhai o'r biliau mwyaf brys. Ac eto, datganodd aelod-wladwriaethau eu bod yn well ganddynt sianelu’r incwm ychwanegol yn ôl i’w cyllidebau cenedlaethol.

Adnoddau hyblyg

Mae'r Senedd hefyd eisiau sicrhau bod cronfeydd cymorth gwerth € 11bn rhwng 2014-2020 ar gyfer trychinebau naturiol, diswyddiadau torfol ac argyfyngau dyngarol yn parhau i fod ar gael yn ychwanegol at - ac nad ydynt wedi'u cynnwys, fel y dywed y Cyngor - y symiau y cytunwyd arnynt yng nghyllideb saith mlynedd yr UE. fframwaith.

Mae'r Senedd eisiau gweld map ffordd yn cael ei lunio gydag amserlen fanwl gywir ar gyfer lleihau'r mynydd o filiau heb eu talu.

Swydd y Cyngor Hwyr

“Mae’r cymodi a ddechreuodd dair wythnos yn ôl yn dioddef o hemiplegia, lle nad yw un rhan o’r corff cyllidebol wedi bod yn gweithredu,” ychwanegodd Arthuis.

Derbyniodd y Senedd safbwynt negodi’r Cyngor ar ddiwrnod olaf un o gyfnod o dair wythnos, a ddylai fod wedi gwasanaethu i gymodi’r swyddi dargyfeiriol i ddod i gyllideb ymarferol ar gyfer yr Undeb.

Y cam nesaf

Heb unrhyw gytundeb yn cau'r broses gymodi cyllideb, bydd yn rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflwyno cyllideb ddrafft newydd, gan ail-lansio'r weithdrefn gyllidebol. Os nad oes bargen ar gyllideb 2015 erbyn 1 Ionawr 2015, bydd yr Undeb yn rhedeg ar un rhan o ddeuddegfed o swm y flwyddyn flaenorol bob mis.

Datganiad EP ar ôl methu cyfarfod cymodi (14.11.2014)
Sefyllfa EP ar ddarllen y Cyngor o gyllideb 2015 (22.10.2014)

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd