Cysylltu â ni

EU

Comisiynydd Creţu nodi cerrig milltir pwysig i ddechrau llif y buddsoddiadau rhanbarthol yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

euflagCyhoeddodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Crețu heddiw (21 Tachwedd) y dylid mabwysiadu rhaglenni strategol sy'n paratoi'r ffordd ar gyfer buddsoddiadau'r UE mewn cannoedd o brosiectau trawsffiniol a rhanbarthol yn yr Almaen, yr Iseldiroedd a'r Deyrnas Unedig.

Y cyntaf o gydweithrediad trawsffiniol Ewrop neu Rhaglenni INTERREG - gwerth tua € 444 miliwn, rhwng yr Almaen a'r Iseldiroedd bydd yn buddsoddi'n bennaf mewn gwneud busnesau bach a chanolig y rhanbarth yn fwy arloesol a helpu i greu economi wyrddach yn rhanbarth ffin yr Iseldiroedd-Almaeneg. Yn fwy cyffredinol bydd yn helpu dinasyddion a chwmnïau i weld y ffin fel cyfle yn lle rhwystr.

Mae'r cyntaf o raglenni gweithredol rhanbarthol y DU yn rhyddhau pecyn buddsoddi gwerth € 406m ac € 1.8 biliwn yn y drefn honno i Ddwyrain Cymru ac i Orllewin Cymru a'r Cymoedd. Bydd y buddsoddiadau, trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), yn helpu i yrru ymchwil ac arloesi, hybu cystadleurwydd a mynediad at gyllid busnesau bach, datblygu effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy ymhellach, a chefnogi systemau trafnidiaeth gyhoeddus gynaliadwy, fel y Metro yn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Y rhaglenni hyn yw'r cyfieithiadau pendant o'r blaenoriaethau buddsoddi y mae pob aelod-wladwriaeth wedi'u dewis yn y Cytundebau Partneriaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd. Mabwysiadwyd yr olaf o'r cynlluniau strategol hyn yr wythnos hon gydag Iwerddon, gan baratoi'r ffordd ar gyfer buddsoddiadau gwerth dros € 3.3bn yn yr economi go iawn yno. Mae pob aelod-wladwriaeth hefyd wedi gosod targedau clir, tryloyw a mesuradwy ar gyfer cyflawni er mwyn sicrhau'r defnydd gorau posibl o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd ledled yr UE.

hysbyseb

Meddai Crețu: "Mae'r rhaglenni hyn yn ymgorffori gwir ysbryd y Polisi Cydlyniant diwygiedig. Maent yn ymwneud â chydweithrediad a phartneriaeth well a mwy effeithlon. Mae rhaglen yr Almaen-Yr Iseldiroedd yn mynd ymhell y tu hwnt i'n gofynion cyd-ariannu gyda 50% o arian cyfatebol o'r partneriaid rhanbarthol i'n ERDF. Mae hwn yn gynnydd o 60% o'i gymharu â'r cyfnod 2007-2013 ac mae'n dangos gwir werth ychwanegol cydweithredu ar draws ffiniau ".

Ychwanegodd: "Rwy'n llongyfarch ein partneriaid o Gymru i gyrraedd y garreg filltir hon mewn cynllunio buddsoddiad strategol. Mae Cymru yn fodel ar gyfer gweddill rhanbarthau Ewrop o ran 'partneriaeth ar waith'. Bydd y rhaglenni buddsoddi hanfodol hyn yn gosod Cymru ar y llwybr i fod yn graff a twf gwyrdd - cysylltu pobl, sgiliau a swyddi. "

Mae'r Strwythurol Ewropeaidd a Chronfeydd Buddsoddi (ESIF) yw:

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Taflenni Ffeithiau Gwlad Polisi Cydlyniant
#ESIF   @CorinaCretuEU   @EU_Regional

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd