Cysylltu â ni

EU

Llwyfan Cymdeithasol yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i fuddsoddi mewn polisïau cymdeithasol uchelgeisiol ac integredig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GetMediaBytesMae angen i bolisïau cymdeithasol fod ar flaen y gad yn ymdrechion y Comisiwn Ewropeaidd i liniaru tlodi a gwella cynhwysiant cymdeithasol, honnodd Heather Roy, llywydd Llwyfan cymdeithasol, yng nghyfarfod blynyddol y Comisiwn ar dlodi yn yr UE. Wrth siarad yn y Llwyfan Ewropeaidd yn Erbyn Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol (EPAP) ym Mrwsel (20 Tachwedd), rhybuddiodd Roy y Comisiwn rhag dilyn moderneiddio cynlluniau amddiffyn cymdeithasol yn ddall heb fuddsoddi yn eu digonolrwydd a'u hygyrchedd.

“Rydym yn gwybod bod problemau, o ran manteisio ac effeithlonrwydd amddiffyn cymdeithasol mewn rhai aelod-wladwriaethau”, esboniodd Ms Roy: “Dylem ystyried ail-beiriannu cynlluniau amddiffyn cymdeithasol i sicrhau eu bod yn cyrraedd eu grwpiau targed. Mae'r ail-beirianneg hwn yn ymwneud â newid strwythurol, ac mae'n ymwneud â buddsoddi mewn amddiffyn cymdeithasol. ”

Ymatebodd Roy i sylwadau a wnaed gan y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol, Sgiliau a Symudedd Llafur Marianne Thyssen, a amlygodd mai creu amcan yw prif amcan y Comisiwn newydd; bydd y Comisiwn yn amlinellu ei gynlluniau ar ddiwedd y flwyddyn yn y Pecyn Swyddi, Buddsoddi a Thwf 300 biliwn a gyhoeddwyd gan Lywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker ym mis Gorffennaf. Gan groesawu ymrwymiad y Comisiwn i'r pecyn, mynnodd Roy fod yn rhaid iddo gynnwys piler buddsoddi cymdeithasol cryf.

hysbyseb

Gyda thlodi mewn gwaith yn codi yn Ewrop, mynegodd bryderon y bydd gweledigaeth twnnel y Comisiwn ar greu swyddi yn arwain at yr argraff bod unrhyw swydd yn well na dim swydd o gwbl. Yn ôl Roy, dylai'r Comisiwn newydd fod yn canolbwyntio ar greu gwaith hygyrch o ansawdd ac ar sicrhau buddsoddiad mewn polisïau cymdeithasol uchelgeisiol ac integredig sy'n galluogi pobl nid yn unig i oroesi, ond i fyw mewn urddas a chymryd rhan mewn cymdeithas trwy gydol eu hoes.

Mae Social Platform yn croesawu ymrwymiad y Comisiynydd Thyssen i warchod Model Cymdeithasol Ewrop fel treftadaeth bwysicaf yr UE, a bydd yn trafod y materion hyn ymhellach gyda Thyssen yn gynnar yn 2015.

hysbyseb

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd